Ārvalstu darba devējiem būs jāveic obligātās iemaksas Latvijā

Pieņemts

Līdz šim ārvalstu darba devējam, kurš nodarbināja ārvalstnieku Latvijā, nebija pienākuma reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā obligāto iemaksu veicējam un veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par savu darbinieku. Turpmāk tā nebūs: gadījumos, kad darbiniekam tiks piemērota Latvijas sociālās apdrošināšanas likumdošana, ārvalstu darba devējam būs jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā un jāveic obligātās apdrošināšanas iemaksas Latvijā.

Vai īpašs režīms nodokļu piemērošanā ir tikai ES dalībvalstīm?

Problēma

Izmaiņas tiesību aktos pēc 2004. gada 1. maija un turpmākās diskusijas masu saziņas un informācijas līdzekļos ir radījušās situāciju, ka vairumam Latvijas iedzīvotāju ir paslīdējis garām fakts, ka ir stājies spēkā līgums par Latvijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā.

VID interpretē PVN likuma normas labvēlīgāk nodokļu maksātājiem

Problēma

Daudziem uzņēmējiem neskaidrības rada jautājums, vai preču pavadzīmē – rēķinā norādītais preču izsniegšanas datums ir pielīdzināms nodokļa rēķina rekvizītam preču piegādes datumam, vai arī preču pavadzīmē – rēķinā papildus preču izsniegšanas datumam ir jābūt informācijai arī par preču piegādes datumu? Atbildi uz šo jautājumu atradīsiet šajā rakstā.

Metodiskie norādījumi par PVN aprēķināšanu

Pieņemts

Šī gada 19. aprīlī pieņemti Metodiskie norādījumi par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu. Jaunie norādījumi aizstās iepriekšējos norādījumus, kas bija spēkā līdz 2004. gada 1. maijam. Metodiskie norādījumi ietver sekojošos sadaļas:

  • PVN taksācijas perioda deklarācijas aizpildīšanas kārtība
  • Pārskata par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu, aizpildīšanas kārtība
  • Pārskata un labojumu pārskata par preču piegādēm Eiropas Kopienas teritorijā aizpildīšanas kārtība
  • PVN deklarācijas par taksācijas gadu aizpildīšanas kārtība.

ES personu reģistrācija Latvijas PVN reģistrā

Pieņemts

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ar 2004. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr. 609 ir izsludinājis jaunu kārtību, kādā VID reģistrē citu Eiropas Savienības dalībvalstu personas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu reģistrā.

ES pilsoņu uzturēšanās Latvijā

Pieņemts

28. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Latvijā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi sākot ar šī gada 1. maiju. Šīsdienas rakstā – sīkāka informācija par jauno kārtību.

PVN likuma piemērošanas kārtība

Pieņemts

Šis raksts ir noslēgums aizsāktajai tēmai par Ministru kabineta noteikumiem Nr. 427 Likuma Par pievienotās vērtības nodokli (PVN) normu piemērošanas kārtība (noteikumiem).

Noteikumu projekts par DRN aprēķināšanas un maksāšanas kārtību

Projekts

Ministru kabinetā izskatīšanai ir iesniegts jauns noteikumu projekts Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Paredzēts, ka šis noteikumu projekts aizstās pašlaik spēkā esošos noteikumus Nr. 244 ar analoģisku nosaukumu.

Dividenžu izmaksa juridiskām personām nerezidentiem

Pieņemts

Sākot ar šī gada 1. maiju ir piemērojamas likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normas, kas nosaka, ka Latvijas uzņēmumiem nodoklis 10% apmērā nav jāietur no dividendēm, kas tiek izmaksātas nerezidentiem – juridiskām personām. Sīkāka informācija par kritērijiem un nepieciešamajiem dokumentiem, ieskaitot rakstiskā apliecinājuma paraugu – šīsdienas rakstā.

Citās ES dalībvalstīs samaksātais PVN

Problēma

Presē, kā arī nodokļu semināros izskan informācija par citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs samaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atgūšanu (angl. refund). Šajā rakstā mēs vēlamies vērst lasītāja uzmanību uz nodokļa atgūšanas procedūrām, ierobežojumiem, kā arī gadījumiem, kad ārvalstīs samaksāto nodokli nevar atgūt un ko īsti tas nozīmē Latvijas uzņēmumiem.

Izmaiņas muitā pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai

Pieņemts

Jau vairāk nekā mēnesi Latvija ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts. Varam jau novērtēt, kā likumdošanas izmaiņas tiek ieviestas praksē, kā tās ietekmējušas darbības rādītājus un arī zināmā mērā iezīmē nākotnes perspektīvas. Plašāk par izmaiņām lasiet mūsu šīsdienas rakstā.

Medicīnisko pakalpojumu saņemšana Eiropas valstīs

Problēma

Esat ieplānojuši pavadīt savu atvaļinājumu Francijā, Čehijā vai pie Azoru salu karstajiem avotiem? Bet vai esat parūpējušies, lai nepieciešamības gadījumā jūs varētu saņemt medicīnisko palīdzību pieminētajās valstīs? Par to, kā nodrošināt, lai ārzemēs būtu pieejami nepieciešamie medicīniskie pakalpojumi, uzzināsiet šajā rakstā.

Grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli

Projekts

Saeimā izskatīšanai ir iesniegti grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli, kas paredz saskaņot Latvijas likumu ar papildinājumiem ES direktīvās attiecībā uz vienotas nodokļu sistēmas piemērošanu mātes un meitas uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs un procentu un autoratlīdzību maksājumiem starp dažādu dalībvalstu saistītiem uzņēmumiem. Likumprojekts paredz ieviest arī jaunus noteikumus attiecībā uz zaudēto parādu norakstīšanu, apliekamā ienākuma koriģēšanu par rezultātiem no dalības līgumsabiedrībās un bezpeļņas organizāciju pārveidošanu par kapitālsabiedrībām. Plašāka informācija par plānotajiem grozījumiem pieejama mūsu abonentiem.

Netiešie nodokļi un vairumtirdzniecība

Problēma

Pēc dažādu informācijas avotu sniegtās informācijas Latvijā no 1200 līdz vairāk nekā 2000 uzņēmumiem nodarbojas ar dažādu preču vairumtirdzniecību, sākot no diega spolītēm un beidzot ar jaunākā modeļa spēļu zāļu automātiem. Darbības loks ir visai plašs un spēj nodrošināt jebkura pircēja prasības, bet šo uzņēmumu ikdiena ir saistīta ar virkni dažādu risinājumu meklēšanu likumdošanas labirintos. Tā saucamie netiešie nodokļi – dabas resursu, pievienotās vērtības un akcīzes nodoklis ir tā nodokļu joma, kas skar ikvienu vairumtirdzniecības uzņēmumu. Tāpēc rakstā pieskarsimies lietām, kurām šajā nozarē strādājošiem uzņēmumiem būtu jāpievērš uzmanība.

Kādā mērā Latvija ievēro Eiropas Savienības PVN direktīvas?

Problēma

Lai gan visām dalībvalstīm ir jāievēro obligāta prasība ieviest savā likumdošanā Eiropas PVN direktīvu normas, daudzos gadījumos gan vecās, gan jaunās dalībvalstis to ir paveikušas tikai daļēji vai pat nepareizi. Šāda nekonsekvence rada sevišķas neērtības tiem uzņēmumiem, kuri darbojas divās vai vairākās ES teritorijās.

Lai uzzinātu, kādā ziņā atsevišķas valstis nav izpildījušas ES prasības, izmantojiet šo saiti. Mūsu raksts ilustrē, kā Latvijai ir izdevies apsteigt citas valstis ES prasību ievērošanā, un norāda jomas, kurās Latvijai vēl jāveic konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu ES prasību pilnību izpildi. Dokumentā izklāstītie secinājumi ir radušies no visu dalībvalstu PVN likumdošanas pētījuma, kā rezultātā tapa PwC jaunais izdevums 25 ES dalībvalstu PVN ceļvedis.

Intrastat pārskati

Pieņemts

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir apstiprinājusi statistisko pārskatu ievedumiem un izvedumiem – Intrastat formas un norādījumus, kā tās jāaizpilda. Šīs formas ir nepieciešamas, lai iegūtu statistikas datus par tirdzniecību ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Intrastat pārskatu obligāto ieviešanu Latvijā nosaka ES regula Nr.3330/91, pārskatu administrēšana ir deleģēta CSP. Intrastat sistēma stāsies spēkā šī gada 1. maijā, un pirmie pārskati uzņēmumiem par maija mēnesi būs jāiesniedz līdz 10. jūnijam attiecīgajā CSP teritoriālajā nodaļā.

Valdes locekļi – nerezidenti

Problēma

Daudzos Latvijas uzņēmumos ar ārvalstu kapitālu valdes (padomes) locekļi ir fiziskās personas – ārvalstnieki. Atkarībā no šo uzņēmumu darbības specifikas valdes locekļi savu funkciju veikšanai var izvēlēties uzturēties Latvijā pastāvīgi vai iebraukt Latvijā, lai, piemēram, piedalītos Valdes sēdēs. No 2004. gada 1. janvāra likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli spēkā ir jauna norma, kas piemērojama tiem Valdes locekļiem, kas Latvijā neuzturas pastāvīgi. Par to sīkāk šīsdienas rakstā.

Grozījumi likumā Par dabas resursu nodokli

Projekts

Ministru kabinetā ir iesniegts projekts grozījumiem likumā Par dabas resursu nodokli (DRN). Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā ar 2004. gada 1. maiju. Paredzēts izstrādāt arī jaunus Ministru Kabineta noteikumus, kas paskaidrotu likuma normu piemērošanu un aizstātu pašreiz spēkā esošos 2002.gada 18.jūnija noteikumus Nr.244 DRN aprēķināšana un maksāšanas kārtība. Jaunie noteikumi saskaņā ar DRN likuma pārejas noteikumiem stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā.

Iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju iesniegšana

Pieņemts

Tuvojas 1. aprīlis – iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš tām fiziskajām personām, kurām deklarācijas iesniegšana ir obligāta. Ja, savukārt, vēlaties atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem 2003. gadā, deklarāciju varat iesniegt arī pēc 1. aprīļa. Šīsdienas rakstā – par aktuāliem jautājumiem 2003. gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas sakarā.

ES struktūrfondi un to izmantošanas iespējas

Pieņemts

ES struktūrfondu mērķis ir panākt dažādu Eiropas reģionu sociāli ekonomiskās attīstības līmeņu izlīdzināšanu un veicināt reģionu konkurētspēju Eiropas un globālā mērogā. Pirmajā periodā (2004-2006) projektu īstenošanai Latvijā ir pieejami aptuveni 856 miljoni EUR, no kuriem 625.5 miljoni būtu ES līdzekļi, bet 230.5 – ar Latvijas līdzfinansējumu. Šajā rakstā informēsim par finansējuma saņemšanas iespējām, projektu veidiem un izpildāmajām prasībām, lai saņemtu finansējumu.

Muitas noliktavu turēšanas atļauju pārreģistrācija

Pieņemts

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā spēku zaudēs Latvijas normatīvie akti, kas pašlaik nosaka muitas noliktavu darbību (Muitas likums un Ministru Kabineta 2003. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 51 Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra – ievešana muitas noliktavā). To vietā muitas noliktavu darbību Latvijā regulēs Eiropas Savienības Muitas kodekss (EEK Nr. 2913/92) un tā ieviešanas noteikumi (EEK Nr.2454/93), kas Latvijas uzņēmumiem pēc 1. maija būs tiešā veidā saistoši. Lai muitas noliktava varētu darboties saskaņā ar vienoto ES Muitas kodeksu, muitas noliktavas turētājam ir jāiegūst jauna atļauja muitas noliktavas darbībai ES. Valsts ieņēmumu dienests ir informējis, ka esošo muitas noliktavu turētājiem ir jāiesniedz pieteikums par muitas noliktavu turēšanas atļauju pārreģistrāciju līdz 2004. gada 19. martam. Plašāks raksts pieejams mūsu abonentiem.

Kā saņemt uzturēšanās atļauju ar minimālu kavēšanos

Problēma

imigrācijas dienesta attieksme šobrīd ir īpaši stūrgalvīga un agresīva, uz daudzām stundām atraujot uzņēmējus no darba pienākumu pildīšanas šķietami sīkumainā un stresainā dokumentu vākšanā un paskaidrojumu rakstīšanā. kas tad īstenībā notiek un ko ārvalstniekam iesākt, lai nesarežģītu šo procedūru? Šajā rakstā sniedzam dažus praktiskus ieteikumus, kā padarīt Jūsu sadarbību ar imigrācijas dienestu ātrāku un patīkamāku.

Grozījumi noteikumos par UIN piemērošanu

Projekts

Ministru kabinetā ir iesniegts grozījumu projekts 2000.gada 19.septembra noteikumiem Nr.319 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi. Grozījumu mērķis – saskaņot noteikumu normas ar 2003.gada 19.jūnijā veiktajiem grozījumiem likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli, kā arī precizēt atsevišķu agrāk pieņemto normu piemērošanas kārtību. Daļa grozījumu ir redakcionāli, šīsdienas rakstā piedāvājam īsu kopsavilkumu par pārējiem grozījumiem, kas varētu interesēt mūsu lasītāju.

Nodokļu rēķins par iekšzemes piegādēm pēc 2004. gada 1. maija

Pieņemts

Saeima ir apstiprinājusi grozījumus PVN likumā, kas stāsies spēkā 2004. gada 1. maijā. Citu izmaiņu starpā, likums nosaka arī jaunus kritērijus nodokļu rēķinam. Faktiski Latvijas likumā tiek iestrādāta visā tā obligātā informācija, ko pieprasa ES direktīva 2001/115/EK par rēķinu izrakstīšanas kārtību attiecībā uz PVN. Šīsdienas rakstā – par papildu prasībām Latvijas uzņēmumiem, izrakstot rēķinus par iekšzemes piegādēm.

Grozījumi valsts un pašvaldību iepirkumu likumā

Pieņemts

2004. gada 11. martā Saeima kā steidzamus 2. lasījumā pieņēma grozījumus likumā Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām (turpmāk tekstā – Iepirkumu likums). Grozījumi izstrādāti, lai turpinātu normatīvo aktu saskaņošanu ES Visaptverošā monitoringa ziņojumā norādīto trūkumu novēršanai. Rakstā īsumā norādīti būtiskākie likuma grozījumi, salīdzinot ar līdz šim spēkā esošo redakciju.

Sagaidāmās izmaiņas likumos no 2004. gada 1. maija

Projekts

Šajā nedēļā turpinām iepriekš iesākto tēmu par tiesību aktiem, kuri stājas spēkā ar 2004. gada 1. maiju. Šoreiz par akcīzes nodokli, kā arī dokumentu savstarpējo legalizāciju Eiropas Savienības teritorijā.

PVN piemērošana preču piegādēm un iegādēm ES teritorijā

Pieņemts

Sākot ar 2004. gada 1. maiju preču piegādes un iegādes Kopienas teritorijā (citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs) vairs nebūs attiecīgi eksports un imports līdzšinējā PVN likuma izpratnē. Līdz ar to mainīsies arī PVN piemērošanas kārtība preču piegādēm un iegādēm Kopienas teritorijā. Kādu likmi Latvijas apliekamajai personai būs jāpiemēro preču piegādēm Kopienas teritorijā pēc 1. maija? Kādi būs dokumenti, kuri pamatos izmantoto likmi? Vai būs jāmaksā PVN par iegādēm Kopienas teritorijā? Par to sīkāk – šīsdienas rakstā.

Darba laika uzskaite

Problēma

Šobrīd aktuāli kļūst jautājumi par darbinieku darba laika uzskaiti un dažādi noteikumi, kuri piemērojami atšķirīgiem darba laika veidiem. Šodienas rakstā – apkopojums par darba apmaksas un atpūtas laika noteikumiem, kas ir piemērojami katram atšķirīgajam darba laika organizācijas veidam, kā arī virsstundām.

Grozījumi metodiskajos norādījumos par IIN aprēķināšanu

Pieņemts

Šī gada 27. februārī stājās spēkā grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumā Nr. 111 Metodiskie norādījumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību, kas ir piemērojami jau ar 2004. gada 1. janvāri. Par svarīgākajiem grozījumiem lasiet šīsdienas rakstā.

Pieņemti PVN likuma grozījumi

Pieņemts

2004.gada 1.maijs ir diena, kad Latvijas likumdošanai ir jābūt pilnībā samērotai ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) likumdošanas normām. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ES normatīvo aktu prasību izpilde ir uzsākta – Saeima 11.martā 3. lasījumā pieņēma un Valsts prezidente 31.martā izsludināja likumu Grozījumi likumā Par PVN. Tā kā veiktie likuma grozījumi ietver būtiskas izmaiņas, tad tiks veikti grozījumi arī Ministru Kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos Nr.374 Likuma Par PVN normu piemērošanas kārtība, kā arī tiks izstrādāti arī VID metodiskie norādījumi par PVN piemērošanu. Jau 27.janvāra un 3.februāra Īsziņās aplūkojām galvenās izmaiņas, ko paredzēja PVN likuma grozījumu projekts, šodienas rakstā kopsavilkumā apskatīsim galvenās izmaiņas likumā.

Reprezentācijas izdevumi

Problēma

Savās pārbaudēs Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) izvērtē nodokļu maksātāju veiktos darījumus, vadoties pēc to ekonomiskās būtības, nevis tikai formas. Vai, nosaucot izdevumus par reprezentācijas izdevumiem, sastādot reprezentācijas aktus, palielinot apliekamo ienākumu par 40% no reprezentācijas izdevumiem, kā arī neatskaitot 40% no PVN par reprezentācijai iegādātajām precēm vai pakalpojumiem, grāmatvedis visu ir izdarījis pareizi? Atbilde var būt gan apstiprinoša, gan noliedzoša: viss ir atkarīgs no tā, vai izdevumi pēc būtības ir reprezentācijas izdevumi. Šajā rakstā – sīkāk par reprezentācijas izdevumiem.

Grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām

Pieņemts

Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām, kas stāsies spēkā 2004.gada 1.maijā. Grozījumi precizē pastāvīgās pārstāvniecības definīciju, nodokļu administrācijas pienākumus attiecībā uz ES uzliktajiem nodokļu maksājumiem, kā arī vienkāršotās likvidācijas piemērošanas kārtību.