Izvērstā meklēšana

NAIS priekšrocības

Lielākā regulāri aktualizētā tiesību aktu datubāze

 • Visi Latvijas valsts varas un pārvaldes iestāžu izdotie ārējie tiesību akti
 • Pilnīgs Rīgas pašvaldības tiesību aktu kopums
 • Latvijai saistošie starptautiskie dokumenti

Efektīvi atrod dokumentu

 • Elastīgs dokumentu meklēšanas rīks, dažādās meklēšanas un rezultātu kārtošanas, kā arī filtrēšanas iespējas nodrošina ērtu un ātru darbu ar dokumentiem
 • Iespēja atlasīt dokumentu pēc vairāk nekā 10 parametriem (izdevējvalsts, izdevējinstitūcija, dokumenta veids, pieņemšanas datums u.c.), kā arī pēc vārdiem vai to daļām dokumenta virsrakstā vai (un) tekstā
 • Tematiskā meklēšana
 • Teksta fragmenta meklēšana atvērtajā dokumentā

Ērti salīdzināt vēsturiskās redakcijas

Iekrāsotās atšķirības dažādu tiesību aktu tekstos dod iespēju salīdzināt redakcijas un pārskatāmi pamanīt atšķirības.

Viegli salīdzināt likuma pantu izmaiņas

Saites uz iepriekšējām redakcijām dod iespēju ērti atrast izmainītā likuma panta iepriekšējās redakcijas.

Bagāts hipersaišu klāsts

Plaši izmantota sasaiste:
 • viena dokumenta ietvaros,
 • uz saistītā dokumenta noteiktu vietu (piemēram, likuma pantu vai nodaļu)
 • starp likuma panta redakcijām,
 • uz saistītajiem dokumentiem,
 • uz ārējiem tiesiskās informācijas avotiem: tiesu spriedumiem, LR Saeimas likumprojektu reģistru, Ministru kabineta politikas plānošanas dokumentiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem u.c.,
 • uz radniecīgo Igaunijas Republikas normatīvo aktu tulkojumiem krievu valodā.

Citāts ar noformētu atsauci uz avotu

Dod iespēju izmantot fragmentu no jebkura tiesību akta un iegūt citātu ar atsauci uz tiesību aktu.

Tiesvedības gaitas monitorings

Dod iespēju sekot tiesvedības gaitai pēc lietas numura neierobežotam lietu skaitam - kārtot lietu secību, pievienot savas piezīmes, saņemt informāciju par izmaiņām, atgādinājumus.

Teksta iegūšana no attēla

Dod iespēju iegūt rediģējamu tekstu no attēliem un to izmantot jaunu dokumentu radīšanai.

Personalizācija

Mans NAIS –
 • dod iespēju veidot regulāri nepieciešamo dokumentu komplektus,
 • palīdz organizēt un sakārtot dokumentus sev ērtā veidā,
 • dod iespēju pievienot dokumentiem savus komentārus un piezīmes,
 • nosūta ziņojumus par izmaiņām tiesību aktos.

Mans NAIS

Īsumā par "Mans NAIS"

Mans NAIS ir bezmaksas rīks, ar kura palīdzību var iegūt papildus iespējas darbam ar dokumentiem:

 • Veidot regulāri nepieciešamo dokumentu komplektus
 • Organizēt un kārtot dokumentus sev ērtā veidā
 • Pievienot dokumentiem savus komentārus un piezīmes
 • Saņemt ziņojumus e-pastā par izmaiņām tiesību aktos
 • Ātri atrast nesen skatītu dokumentu

Kā kļūt par "Mans NAIS" lietotāju

Lai kļūtu par Mans NAIS lietotāju:

 • Ar pogu ekrāna augšpusē atveriet autorizācijas logu
 • Reģistrējieties un izveidojiet savu Mans NAIS individuālo kontu, izmantojot reģistrācijas pogu autorizācijas logā

Turpmākam darbam ar savu Mans NAIS kontu pietiks tikai ar autorizāciju.

Ja autorizējoties būsiet atzīmējis Atcerēties mani, tad nākošajā reizē autorizācija notiks automātiski.

Piedāvājam iespēju autorizēties arī ar draugiem.lv pasi. Šajā gadījumā jāizmanto atbilstošā ikona autorizācijas logā .

Kad autorizācija veiksmīgi pabeigta:

 • autorizācijas pogas vietā parādās hipersaite uz lietotāja profila sadaļu un konta aizvēršanas poga
 • lietotājam pieejamas sekojošas papildus iespējas darbam ar dokumentiem:

Kā uzsākt darbu ar "Mans NAIS"

Lai uzsāktu darbu ar Mans NAIS kontu:

 • Atrodiet interesējošo dokumentu, izmantojot meklēšanas iespējas
 • Izmantojot pogu "Darbības"
  - saglabājiet dokumentu mapēs,
  - sekojiet izmaiņām,
  - veiciet piezīmes.

Sadaļa: Manas mapes

Piedāvātās iespējas:

 • Izveido un saglabā sev interesējošo dokumentu komplektus
 • Viens dokuments var atrasties vienā vai vairākās virtuālajās mapēs
 • Savā komplektā dokumentus viegli atrast, izmantojot izvērsto meklēšanu

Sadaļa: Sekot izmaiņām

Piedāvātās iespējas:

 • Tiek uzkrāta informācija par izmaiņām dokumentos, kuriem tiek sekots
 • Redzamas pēdējās izmaiņas
 • No dokumentu jaunāko izmaiņu saraksta, izmainīto dokumenta sadaļu var atvērt nepastarpināti
 • Ziņojumi par izmaiņām tiesību aktos tiek nosūtīti arī uz e-pastu
 • Nosacījumus, pēc kuriem var saņemt ziņojumus savā e-pastā, var mainīt

Sadaļa: Manas piezīmes

Piedāvātās iespējas:

 • Uzkrāj dokumentus, kuriem ir pievienotas individuālas piezīmes
 • Piezīmes un komentārus var mainīt, labot, dzēst

Sadaļa: Nesen skatītie dokumenti

Piedāvātās iespējas:

 • Uzkrāj iepriekš atvērto dokumentu vēsturi
 • Vēsture par atvērtajiem dokumentiem saglabājas aptuveni vienu nedēļu
 • Biežāk izmantojamos dokumentus iesakām saglabāt virtuālajās mapēs, izmantojot pogu "Darbības"

Sadaļa: Lietotāja profils

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja izmainīt noklusētos lietotāju profila iestatījumus
 • Iespēja izmainīt lietotāja reģistrācijas datus - lietotājvārdu, e-pastu, paroli, kontakttālruni
 • Iespēja aplūkot lietotāja konta statistiku (sadaļa "Kopsavilkums")

Tiesvedību monitorings

Īsumā par Tiesvedību monotoringu

Tiesvedību monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā "Atgādinājumi"

Aktuālās lietas

Lai uzsāktu sekošanu izvēlētajai lietai, ievadiet tiesas piešķirto lietas numuru. Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem, kā arī pievienot darbības.


Atgādinājumi

Izmantojot darbību izvēlni, lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Šī informācija būs redzama sadaļā "Atgādinājumi".


Izmaiņu salīdzināšana

Visas lietas gaitā notikušās izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējām redakcijām. Jaunās izmaiņas ir viegli pamanāmas. Piemērā aktuālajai redakcijai salīdzinot ar iepriekšējo ir nācis klāt zaļi iekrāsotais fragments


Likumprojektu monitorings

Īsumā par Likumprojektu monotoringu

Likumprojektu monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā "Atgādinājumi"

Aktuālās lietas

Lai uzsāktu sekošanu izvēlētajam likumprojektam, spiediet uz pogas "sekot". Likumprojektu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem, kā arī pievienot darbības.


Atgādinājumi

Izmantojot darbību izvēlni, lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Šī informācija būs redzama sadaļā "Atgādinājumi".


Izmaiņu salīdzināšana

Visas lietas gaitā notikušās izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējām redakcijām. Jaunās izmaiņas ir viegli pamanāmas. Piemērā aktuālajai redakcijai salīdzinot ar iepriekšējo ir nācis klāt zaļi iekrāsotais fragments


NAIS.lv – aicinām iepazīties!

Latvijā lielākajā tiesību aktu bāzē NAIS.lv ir veikti būtiski jaunievedumi, kas ikdienas darbu ar dažādiem dokumentiem padara ne vien ievērojami ērtāku, bet arī efektīvāku.

Aicinām Jūs piedalīties NAIS.lv demonstrācijā 2.jūlijā plkst. 16:00
IT Demo centrā (Rīgā, Valdemāra ielā 21, 2.stāvā), kur iepazīstināsim ar sistēmas piedāvātajām iespējām:

 • Kā ērti salīdzināt dokumentu redakcijas un pārskatīt atšķirības
 • Kā izmantot sasaisti starp likuma pantu redakcijām un ārējiem tiesiskās informācijas avotiem
 • Kā sekot tiesvedības gaitai
 • Kā iegūt tekstu no fotografēta vai skanēta dokumenta,

KĀ ARĪ DAUDZ CITU IESPĒJU!

Demonstrācija ir bez maksas.

Lai pieteiktos, lūdzu, nosūtiet apstiprinošu e-pastu uz nais@nais.lv vai sazinieties ar NAIS Klientu atbalsta dienestu pa tālruni: 67600690. Paldies!

Autorizēties ar draugiem.lv Autorizēties ar facebook.com Autorizēties ar twitter.lv Aizmirsi paroli? Reģistrēties Palīdzība Bez koda Ar kodu Pieteikties izmēģinājuma periodam Pieteikties

Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi

Spēkā no 24.03.2005.
Spēkā esošs (redakcija spēkā no 15.01.2016.)
Publicēts: Vēstnesis, 23.03.2005., Nr. 48
Publicēts: ZIŅOTĀJS, 22.06.2005., Nr. 12
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

08.03.2005. Noteikumi Nr. 175
Rīgā
Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi


Dokumenta piezīmes

   Grozījumi: MK 26.06.2007. not. nr.435 (L.V., 29.jūn., nr.104;
                                          Ziņotājs, 2007, nr.17)
              MK 05.02.2008. not. nr.77  (L.V., 8.febr., nr.22;
                                          Ziņotājs, 2008, nr.6)
              MK 02.06.2008. not. nr.392 (L.V., 5.jūn., nr.87;
                                          Ziņotājs, 2008, nr.16)
              MK 12.04.2011. not. nr.283 (L.V., 15.apr., nr.60)
              MK 22.10.2013. not. nr.1135 (L.V., 24.sept., nr.208)
              MK 05.01.2015. not. nr.16   (L.V., 14.janv., nr.9)

   Noteikumu nosaukums MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā

(prot. Nr.13  32.§)

 

Izdoti saskaņā ar

Ārstniecības likuma 60.pantu un

likuma "Par narkotisko un

psihotropo vielu un zāļu likumīgās

aprites kārtību" 36.panta pirmo daļu

(Norāde MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka recepšu (izņemot veterinārās receptes) veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību.

 

2. Ir šādi recepšu veidi:

2.1. parastā recepte, kurā izraksta par pilnu samaksu izsniedzamās zāles un medicīniskās ierīces, izņemot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētās zāles. Parasto recepti izraksta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk – veselības informācijas sistēma) atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu vai uz parastās receptes veidlapas (1. pielikums);

2.2. īpašā recepte, kurā izraksta narkotiskās un psihotropās zāles, arī zāles, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem, zāles, kuras satur šo noteikumu 7. pielikumā minētās vielas, kā arī zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē. Īpašo recepti izraksta elektroniski veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu vai uz īpašās receptes veidlapas (2. pielikums).

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

3. Reklāma uz receptes (arī receptes veidlapas otrā pusē) ir aizliegta.

II. Recepšu veidlapu izgatavošana un uzglabāšana

4. Recepšu veidlapas iespiež tipogrāfiski atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam. Tipogrāfiski iespiež arī receptes sēriju un kārtas numuru, ievērojot, ka recepšu veidlapu sērijas, kā arī kārtas numuri sērijas ietvaros neatkārtojas.

 

5. Receptes veidlapas izmērs ir 12 × 18 cm. Receptes veidlapa ir iespiesta uz baltas krāsas papīra ar ūdenszīmēm. Iespiedteksts ir melnā krāsā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.06.2007. noteikumiem nr.435)

 

6. Parastās receptes veidlapas apmales un daļa, kuru aizpilda aptiekā, ir iekrāsota gaiši zilā krāsā. Īpašās receptes veidlapas apmales un daļa, kuru aizpilda aptiekā, ir iekrāsota gaiši sārtā krāsā.

(MK 02.06.2008. noteikumu nr.392 redakcijā)

 

7. Recepšu veidlapas ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām izplata Nacionālais veselības dienests (turpmāk – dienests). Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumiem valsts vajadzībām organizē pasūtījumu recepšu veidlapu izgatavošanai, kā arī recepšu veidlapu tipogrāfisko iespiešanu, paredzot šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto aizsargmehānismu iestrādi, lai nepieļautu recepšu veidlapu viltošanas iespējas.

(MK 22.10.2013. noteikumu nr.1135 redakcijā)

 

8. Komersants, kurš atbilstoši ar dienestu noslēgtajam līgumam tipogrāfiski iespiež recepšu veidlapas, nodrošina recepšu veidlapu un recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālu glabāšanu tā, lai tiem nepiekļūtu nepiederošas personas. Tipogrāfiski iespiestās recepšu veidlapas kopā ar pavadzīmi, kā arī recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus komersants nodod dienestam. Brāķētās recepšu veidlapas komersants nodod dienestam, sastādot nodošanas aktu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

9. Dienesta direktors norīko amatpersonu, kas ir atbildīga (turpmāk – atbildīgā amatpersona) par:

9.1. recepšu veidlapu saņemšanu no komersanta, kurš iespiež recepšu veidlapas, to uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām;

9.2. recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālu saņemšanu un uzglabāšanu, ņemot vērā, ka parasto recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus glabā vienu gadu, bet īpašo recepšu veidlapu izgatavošanai izmantoto fotomateriālu oriģinālus – trīs gadus;

9.3. brāķēto un no aprites izņemto recepšu veidlapu uzskaiti un iznīcināšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

10. Ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina un ir atbildīgs par recepšu veidlapu glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu ārstniecības personām, kas strādā attiecīgajā ārstniecības iestādē, kā arī par to neizlietoto īpašo recepšu uzskaiti, uzglabāšanu un iznīcināšanu, kas izrakstītas uz receptes veidlapas un saskaņā ar šo noteikumu 25. punktu saņemtas atpakaļ no pacientiem (turpmāk – neizlietota recepte), un no aprites izņemto recepšu veidlapu uzskaiti un nodošanu dienestam, sastādot par to nodošanas aktu.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

11. Lai nodrošinātu recepšu veidlapu uzskaiti un aprites kontroli iestādē, īpašo recepšu veidlapas dienestā un ārstniecības iestādē reģistrē īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālā. Īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnāla paraugu nosaka attiecīgi dienesta direktors un ārstniecības iestādes vadītājs. Īpašo recepšu veidlapu reģistrācijas žurnālu aizpilda ne retāk kā reizi nedēļā.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

12. Dienestā īpašo recepšu veidlapas un to fotomateriālu oriģinālus glabā ar signalizāciju aprīkotā seifā, kas novietots pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošinātā un ar signalizāciju aprīkotā telpā. Parasto recepšu veidlapas un to fotomateriālu oriģinālus, kā arī brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas glabā telpā, kas ir nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu, ievērojot, ka brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas līdz to iznīcināšanai glabā nodalīti, lai nepieļautu to sajaukšanu ar derīgajām recepšu veidlapām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

13. Atbildīgā amatpersona nodrošina recepšu veidlapu izsniegšanu pēc ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināta (ārstniecības iestādes vadītāja paraksts un ārstniecības iestādes zīmogs) pieprasījuma. Pieprasījumā norāda ārstniecības iestādes rekvizītus, pieprasījuma datumu, numuru, recepšu veidlapu veidu un skaitu. Parastās recepšu veidlapas izsniedz arī pēc ārsta rakstiska pieprasījuma. Šajā pieprasījumā norāda ārsta vārdu, uzvārdu, diploma numuru, adresi, tālruņa numuru, recepšu veidlapu skaitu, pieprasījuma datumu, kā arī apliecina norādīto informāciju ar parakstu. Īpašo recepšu veidlapu pieprasījums ir derīgs septiņas dienas. Īpašo recepšu veidlapu pieprasījumu dienestā glabā trīs gadus, parasto recepšu veidlapu pieprasījumu – vienu gadu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

14. Atbildīgā amatpersona nodrošina, lai uz parasto recepšu veidlapu pieprasījuma tiktu norādīts izsniegto recepšu veidlapu skaits, izsniegto recepšu sērija un numuri, recepšu veidlapu izsniegšanas datums, kā arī izsniedzējs (vārds, uzvārds). Minēto informāciju izsniedzējs un saņēmējs apliecina ar parakstu.

 

15. Dienests recepšu veidlapas izsniedz personai, kura rīkojas ārstniecības iestādes vadītāja uzdevumā ar ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu pilnvaru. Pilnvarā norāda amatpersonu, kas ir tiesīga saņemt īpašo recepšu veidlapas, pilnvaras izsniegšanas datumu un numuru, kā arī derīguma termiņu, kas nav ilgāks par septiņām dienām. Amatpersona, saņemot recepšu veidlapas, iesniedz pilnvaru un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz garantijas vēstuli, ja maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu. Ārsts, saņemot parastās recepšu veidlapas zāļu izrakstīšanai personīgai lietošanai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, diplomu, kas apliecina viņa izglītību, vai ārsta sertifikātu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

16. Ārstniecības iestādē no dienesta saņemtās recepšu veidlapas, kā arī no aprites izņemtās recepšu veidlapas līdz to nodošanai dienestam un neizlietotās receptes līdz to iznīcināšanai glabā ar signalizāciju aprīkotā seifā, kas novietots pret nepiederošu personu iekļūšanu nodrošinātā vietā, ievērojot, ka no aprites izņemtās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes glabā nodalīti, lai nepieļautu to sajaukšanu ar derīgajām recepšu veidlapām. Ārstniecības persona nodrošina saņemto recepšu veidlapu glabāšanu, lai tām nepiekļūtu nepiederošas personas. Seifs var netikt aprīkots ar signalizāciju, ja tas atrodas ar signalizāciju aprīkotā telpā, kurā ir nodrošināts pastāvīgs signalizācijas pieslēgums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.06.2007. noteikumiem nr.435, MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

17. Brāķētās, bojātās, no aprites izņemtās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes reģistrē nederīgo recepšu veidlapu un recepšu reģistrācijas žurnālā, lai nodrošinātu recepšu veidlapu uzskaiti un aprites kontroli, tai skaitā izdarot atzīmi par recepšu veidlapu vai recepšu iznīcināšanu un no aprites izņemto recepšu veidlapu nodošanu dienestam (akta numurs un datums). Nederīgo recepšu veidlapu un recepšu reģistrācijas žurnāla paraugu nosaka attiecīgi dienesta direktors un ārstniecības iestādes vadītājs.

(MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

18. Šo noteikumu 11. un 17.punktā minēto reģistrācijas žurnālu (turpmāk – reģistrācijas žurnāls) lapas numurē un cauršuj. Reģistrācijas žurnālus attiecīgās iestādes vadītājs pirms pirmā ieraksta izdarīšanas apstiprina ar parakstu un iestādes zīmogu.

 

19. Ierakstus reģistrācijas žurnālos numurē, un tos izdara, neatstājot brīvu vietu un nedzēšot ierakstus. Labojumus apliecina ar vārdiem "Labotam ticēt", atbildīgās amatpersonas vai ārstniecības iestādes vadītāja parakstu un attiecīgās iestādes zīmogu.

 

20. Ārstniecības iestādes un dienesta vadītājs izveido komisiju (iekļaujot tajā attiecīgās iestādes darbiniekus), kura reizi mēnesī pārbauda, kā iestādē tiek ievērota recepšu veidlapu glabāšanas kārtība, kā arī ne retāk kā reizi ceturksnī veic recepšu veidlapu inventarizāciju. Par pārbaudes rezultātiem komisija sastāda inventarizācijas aktu. Inventarizācijas aktu iestāde glabā trīs gadus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283, MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135 un MK 05.01.2016. noteikumu nr.16)

 

21. Ja konstatē īpašo recepšu veidlapu iztrūkumu vai pārpalikumu, ir notikusi zādzība, laupīšana vai zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, attiecīgo seifu aizzīmogo un par notikušo faktu nekavējoties ziņo Veselības inspekcijai, kā arī Valsts policijai (ja ir notikusi zādzība vai laupīšana).

(MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.77)

 

22. Šo noteikumu 21.punktā minētajā gadījumā iestādes vadītājs izveido komisiju. Komisijas sastāvā ir:

22.1. iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona;

22.2. atbildīgā amatpersona (ja atgadījums noticis dienestā);

22.3. Veselības inspekcijas pārstāvis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.77, MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

23. Šo noteikumu 22.punktā minētā komisija sastāda aktu. Aktā norāda atgadījuma veidu, recepšu veidlapu sēriju, numurus, daudzumu, akta sastādīšanas datumu un komisijas locekļus (vārdu, uzvārdu un amatu). Aktu sastāda divos eksemplāros, un to paraksta visi komisijas locekļi. Pirmais akta eksemplārs paliek ārstniecības iestādē vai dienestā (ja atgadījums noticis dienestā), otro nodod Veselības inspekcijai. Ja konstatēts recepšu veidlapu iztrūkums (arī zādzība vai izlaupīšana), Veselības inspekcija informē aptiekas par attiecīgo recepšu veidlapu sēriju un numuriem.

(MK 05.02.2008. noteikumu nr.77 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

24. Brāķētās un no aprites izņemtās recepšu veidlapas dienestā, bojātās recepšu veidlapas un neizlietotās receptes ārstniecības iestādē iznīcina attiecīgi dienesta vai ārstniecības iestādes vadītāja izveidotas komisijas (vismaz divu personu sastāvā) klātbūtnē. Par recepšu veidlapu vai recepšu iznīcināšanu sastāda aktu, norādot iznīcināto recepšu veidlapu vai recepšu veidu, sēriju, numuru, daudzumu, iznīcināšanas vietu, datumu, iznīcināšanas veidu, citus ar iznīcināšanu saistītus apstākļus, kā arī komisijas locekļus (vārds, uzvārds un amats). Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Aktu attiecīgi dienestā vai ārstniecības iestādē glabā trīs gadus.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

25. Ārstniecības persona, izrakstot īpašo recepti narkotisko vai tām pielīdzināto psihotropo zāļu iegādei, informē pacientu, ka neizlietotās īpašās receptes, kas izrakstītas uz īpašās receptes veidlapas, nododamas ārstniecības iestādē, kurā tās ir izrakstītas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.01.2016. noteikumu nr.16)

 

26. Īpašās receptes, uz kurām ir izrakstītas narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles, aptiekā glabā piecus gadus, bet pārējās īpašās receptes glabā trīs gadus. Parastās receptes aptiekā glabā vienu gadu. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izrakstītas receptes aptiekā glabā trīs gadus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

27. Šo noteikumu 35.punktā minēto vairākkārt izmantojamo recepti, kas izrakstīta uz parastās receptes veidlapas, līdz visa izrakstītā zāļu daudzuma saņemšanai glabā pacients vai, ar pacienta piekrišanu, aptieka, kurā pacients turpmāk saņems uz receptes izrakstītās zāles. Ja recepti glabā aptieka, tā nekavējoties informē pacientu par aptiekas atrašanās vietas maiņu vai citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izrakstīto zāļu pieejamību pacientam. Ja pacients nenoslēgto recepti neatstāj aptiekā, aptieka nodrošina receptes datu un informācijas par izsniegtajām zālēm reģistrēšanu tā, lai nodrošinātu Veselības inspekcijai iespēju pārbaudīt zāļu izsniegšanas pamatotību. Pēc visa izrakstītā zāļu daudzuma izsniegšanas recepti patur aptiekā, kurā izdarīts pēdējais pirkums.

(MK 02.06.2008. noteikumu nr.392 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.01.2016. noteikumu nr.16)

 

28. (Zaudē spēku ar 2009.gada 1.jūliju)

III. Recepšu izrakstīšanas kārtība

29. Recepti izraksta elektroniski veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu vai uz noteikta parauga veidlapām (1. un 2. pielikums), ievērojot šajā nodaļā noteikto recepšu izrakstīšanas kārtību un šo noteikumu 3. pielikumā minētās recepšu aizpildīšanas prasības. Izrakstot recepti elektroniski veselības informācijas sistēmā, papildus ievēro arī šo noteikumu III1 nodaļā noteikto recepšu izrakstīšanas kārtību veselības informācijas sistēmā. Tikai uz noteikta parauga veidlapas recepti izraksta, ja:

29.1. tiek izrakstītas medicīniskās ierīces, M saraksta zāles vai individuāli kompensējamās zāles atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību (turpmāk – kompensācijas kārtība);

29.2. pacients ir informējis, ka recepti izmantos citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kādā Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā;

29.3. recepte tiek izrakstīta personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;

29.4. ārsts, kas nestrādā ārstniecības iestādē, izraksta zāles personīgai lietošanai;

29.5. receptes izrakstīšana veselības informācijas sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ – veselības informācijas sistēma nav pieejama, ārsta praksē ir elektrības vai interneta pieslēguma pārrāvums vai veselības informācijas sistēmai nav iespējams piekļūt mājas vizītes laikā un zāles vai medicīniskās ierīces pacientam nepieciešamas nekavējoties;

29.6. zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

30. Recepti uz noteikta parauga veidlapām izraksta skaidri salasāmā rokrakstā vai izmantojot datoru vai citus tehniskos līdzekļus, kas nodrošina skaidru un nepārprotamu datu uztveri. Ārstniecības personai aizliegts saņemt un uzglabāt recepšu veidlapas, kurās ir norādīts zāļu nosaukums. Receptes rekvizīti un teksts ir skaidri salasāms un neizdzēšams. Izrakstot recepti, nav pieļaujamas kļūdas un labojumi.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

31. Uz receptēm izraksta zāles un medicīniskās ierīces pacientu primārai un sekundārai ambulatorai ārstēšanai. Uz receptēm aizliegts izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces ārsta prakses nodrošināšanai.

 

32. Tiesības izrakstīt parasto recepti ir ārstam un ārsta palīgam (feldšerim), kas strādā ārstniecības iestādē. Ārstam, kas nestrādā ārstniecības iestādē, atļauts izrakstīt zāles uz parastās receptes tikai personīgai lietošanai, bet ne vairāk kā 50 receptes gadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.01.2016. noteikumu nr.16)

 

33. Tiesības izrakstīt īpašo recepti ir tikai ārstam, kas strādā ārstniecības iestādē. Tiesības izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem atbilstoši kompensācijas kārtībai, ir ārstam, kas ir līgumattiecībās ar dienestu.

(MK 02.06.2008. noteikumu nr.392 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283, MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135 un MK 05.01.2016. noteikumiem nr.16)

 

34. Zāles, kas satur buprenorfīnu, drīkst izrakstīt tikai narkologs pacientam, kuram valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ir izsniegusi buprenorfīnu aizvietojošās terapijas programmas karti. Narkologs ziņas par izrakstīto zāļu nosaukumu, devu, daudzumu, izrakstīšanas datumu un receptes numuru norāda arī minētajā programmas kartē. Recepti to zāļu iegādei, kas satur buprenorfīnu, pacientam izraksta ne biežāk kā reizi divās nedēļās.

(MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā)

 

34.1 Zāles, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klasifikācijas kārtību ir paredzētas ambulatorai ārstēšanai, bet var izraisīt nopietnas blakusparādības, kuru dēļ to lietošanai nepieciešami attiecīgas ārstniecības nozares speciālista norādījumi un uzraudzība visā ārstēšanas laikā, un kurām tiek piemērots apzīmējums "Pr. II" ar ārsta specialitātes norādi, drīkst izrakstīt tikai norādītās specialitātes ārsts.

(MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā)

 

34.2 Izrakstot zāles, kuru lietošana var radīt paaugstinātu risku veselībai vai kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulas (EK) Nr.726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, 9.panta 4.punkta "c" apakšpunktu noteikti papildu riska mazināšanas pasākumi (nosacījumi un ierobežojumi attiecībā uz drošu un efektīvu šo zāļu lietošanu), ievēro zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādātos un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņotos riska mazināšanas pasākumus konkrēto zāļu drošai un efektīvai lietošanai.

(MK 12.04.2011. noteikumu nr.283 redakcijā)

 

34.3 Zāles, kuras satur šo noteikumu 7. pielikumā minētās vielas, izraksta, ievērojot zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) izstrādāto un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņoto grūtniecības nepieļaušanas programmu un šādus nosacījumus:

34.1. pirms ārstēšanas sākšanas ārsts pārliecinās, ka pacients ir iepazinies ar grūtniecības nepieļaušanas programmu (atbilstoši dzimumam un vecuma reproduktīvajam potenciālam) un ir parakstījis informētās piekrišanas dokumentu;

34.2. zāles, kas satur izotretinoīnu, talidomīdu, lenalidomīdu un pomalidomīdu, pacientiem ar reproduktīvu potenciālu drīkst izrakstīt ne vairāk kā četras nedēļas ilgam ārstēšanas kursam.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

34.4 Zāļu valsts aģentūra interneta vietnē (http://www.zva.gov.lv) ievieto to zāļu sarakstu, kurām zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) ir izstrādājis un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņojis riska mazināšanas pasākumus. Zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) nodrošina izstrādāto un ar Zāļu valsts aģentūru saskaņoto riska mazināšanas pasākumu materiālu pieejamību ārstiem, kuriem ir tiesības izrakstīt attiecīgās zāles.

(MK 12.04.2011. noteikumu nr.283 redakcijā)

 

35. Ja ārsts, izrakstot parasto recepti, paredz iespēju pacientam zāles iegādāties regulāri, izrakstīto zāļu daudzumu saņemot aptiekā pa daļām ne biežāk kā reizi mēnesī, ārsts uz receptes norāda "Ārstēšanas kursam", un šī recepte tiek uzskatīta par vairākkārt izmantojamu recepti. Ja recepte izrakstīta uz parastās receptes veidlapas, norādi "Ārstēšanas kursam" ārsts apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

36. Uz vienas parastās receptes zāles un medicīniskās ierīces izraksta ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam, izņemot šo noteikumu 4.pielikumā minētās zāles, kuras ārsts šo noteikumu 35.punktā minētajā vairākkārt izmantojamajā receptē var izrakstīt ārstēšanas kursam līdz vienam gadam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.01.2016. noteikumiem nr.16)

 

37. Uz vienas īpašās receptes atļauts izrakstīt tikai vienas zāles vai medicīnisko ierīci, sekundāro iepakojumu (turpmāk – iepakojums) skaitu paredzot ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.01.2016. noteikumiem nr.16)

 

38. Izrakstot recepti narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu iegādei, ārsts nepārsniedz šo noteikumu 5.pielikumā noteikto narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu maksimālo daudzumu, ko atļauts izrakstīt uz vienas receptes.

 

39. Izrakstot recepti psihotropo zāļu (izņemot šo noteikumu 38.punktā minēto gadījumu) un narkotisko analgētisko līdzekļu iegādei, ārsts izraksta zāles ārstēšanas kursam līdz vienam mēnesim. Psihiatrs, narkologs, neirologs un ģimenes ārsts kompensācijas kārtības ietvaros minētās zāles var izrakstīt ārstēšanas kursam līdz trim mēnešiem.

(MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā)

 

40. Ja ārstniecības persona pacientam izraksta narkotiskās vai psihotropās zāles vai zāles, kuras Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem, tā izdara ierakstu pacienta ambulatorajā kartē un norāda attiecīgo zāļu nosaukumu, devu, daudzumu un izrakstīšanas datumu. Ārstniecības iestādes vadītājs ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina minēto zāļu izrakstīšanas terapeitiskās pamatotības un pareizības pārbaudi.

 

41. Spirta vai spirta ūdens šķīduma izsniegšanai ārstniecības persona izraksta parasto recepti. Uz receptes izraksta līdz 150 g 96 % spirta vai spirta ūdens šķīdumu, vai aptiekā izgatavotās zāles, kas satur līdz 150 g 96 % spirta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.01.2016. noteikumiem nr.16)

 

42. Uz receptēm aizliegts izrakstīt šādus narkozes līdzekļus:

42.1. GHB (nātrija oksibutirāts un litija oksibutirāts);

42.2. fentanila injekciju šķīdums;

42.3. dietilēteris;

42.4. etomidāta emulsija injekcijām;

42.5. izoflurāna inhalācijas tvaiki, šķidrums;

42.6. medicīniskais slāpekļa oksiduls, inhalācijas gāze;

42.7. propofola emulsija injekcijām;

42.8. sevoflurāna inhalācijas tvaiki, šķidrums;

42.9. tiopentāla pulveris injekcijas šķīduma pagatavošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283)

 

43. Izrakstot recepti, atļauts lietot tikai šo noteikumu 6.pielikumā minētos receptūras saīsinājumus latīņu valodā.

 

44. Recepti, kas izrakstīta veselības informācijas sistēmā, apstiprina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Recepti, kas izrakstīta uz parastās receptes veidlapas, ārstniecības persona apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu. Receptei, kas izrakstīta uz īpašās receptes veidlapas, papildus ir nepieciešams ārstniecības iestādes zīmogs (prakses ārsti var izmantot personīgo spiedogu, kurā iekļauti ārsta prakses rekvizīti).

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

45. Ja ārstniecības persona Farmācijas likumā noteiktajos gadījumos izraksta recepti tādu zāļu iegādei, kas nav iekļautas Latvijas Republikas reģistrēto zāļu sarakstā, tā informē pacientu par šo zāļu iegādes kārtību.

 

46. Pēc pacienta lūguma ārstniecības persona, kas izraksta recepti, izsniedz receptes norakstu vai kopiju. Aptiekā aizliegts izsniegt zāles vai medicīniskās ierīces pret receptes norakstu vai kopiju.

(MK 02.06.2008. noteikumu nr.392 redakcijā)

 

47. Ārstniecības personai aizliegts izsniegt pacientam neaizpildītas vai daļēji aizpildītas recepšu veidlapas, izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos gadījumus, kad atsevišķi receptes rekvizīti var netikt norādīti.

 

48. Īpašās receptes derīguma termiņš ir 90 dienu. Parastās receptes derīguma termiņš ir trīs mēneši, izņemot:

48.1. recepti, uz kuras izrakstītas šo noteikumu 34.3 punktā minētās zāles un kuras derīguma termiņš ir septiņas dienas;

48.2. šo noteikumu 36.punktā minēto vairākkārt izmantojamo recepti, kuras derīguma termiņu (kas nepārsniedz vienu gadu) nosaka ārsts.

(MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

III1. Recepšu izrakstīšanas kārtība veselības informācijas sistēmā

(Nodaļa MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

48.1 Veselības informācijas sistēmā recepti izraksta saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā un 3. pielikumā noteiktajām recepšu aizpildīšanas prasībām, ciktāl tās attiecas uz elektroniskajām receptēm. Izrakstot elektronisko recepti, zāļu nosaukums jāizvēlas no veselības informācijas sistēmā piedāvātajiem zāļu klasifikatoriem, bet pēc individuālās receptes izgatavojamo zāļu sastāvs vai nosaukums un Latvijā nereģistrēto zāļu nosaukums jānorāda veselības informācijas sistēmas brīvā teksta laukā.

 

48.2 Izrakstot elektronisko recepti, ārsts vai ārsta palīgs (feldšeris) izsniedz pacientam receptes identifikācijas numuru.

 

48.3 Lai iegādātos elektroniskajā receptē izrakstītās zāles, persona farmaceitam vai farmaceita asistentam uzrāda receptes identifikācijas numuru vai personu apliecinošu dokumentu. Ja zāles iegādājas persona, kurai recepte nav izrakstīta, tā farmaceitam vai farmaceita asistentam uzrāda receptes identifikācijas numuru un nosauc tās personas vārdu un uzvārdu, kurai recepte izrakstīta. Ja nosauktās personas vārds, uzvārds nesakrīt ar veselības informācijas sistēmā pieejamo informāciju, farmaceits vai farmaceita asistents zāles neizsniedz. Farmaceits vai farmaceita asistents veselības informācijas sistēmā norāda tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura iegādājusies elektroniskajā receptē izrakstītās zāles.

 

48.4 Parastajā elektroniskajā receptē izrakstītās zāles pacientam ir tiesības iegādāties pa daļām gan vienā, gan vairākās aptiekās.

 

48.5 Īpašās elektroniskās receptes, uz kurām izrakstītas Latvijā kontrolējamās narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles, veselības informācijas sistēmā glabā piecus gadus, bet pārējās īpašās receptes veselības informācijas sistēmā glabā trīs gadus. Parastās receptes veselības informācijas sistēmā glabā vienu gadu.

 

48.6 Aptieka neizsniedz receptē izrakstītās zāles, ja veselības informācijas sistēmā ir ziņas, kas apliecina, ka persona, kurai recepte izrakstīta, ir mirusi.

 

48.7 Ja mājas vizītes laikā veselības informācijas sistēmai piekļūt nav iespējams, ārstam vai ārsta palīgam (feldšerim) ir tiesības izrakstīt elektronisko recepti ne vēlāk kā nākamajā darbdienā, par to informējot pacientu vizītes laikā.

IV. Aptieku un valsts institūciju pienākumi recepšu un
recepšu veidlapu apritē

49. Ja zāles un medicīniskās ierīces izrakstītas uz īpašo recepšu veidlapām, aptieka saskaņā ar līgumu par recepšu datu apstrādi elektroniski sniedz dienestam šādu īpašās receptes veidlapā un maksājumu apliecinošā dokumentā (kases čekā, kvītī) norādīto informāciju:

49.1. receptes sērija un numurs;

49.2. E vai S veidlapas veids (ja recepte ir izrakstīta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices pilsonim saskaņā ar starptautisko līgumu, kas paredz savstarpējus norēķinus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem);

49.3. receptes izrakstīšanas datums;

49.4. pacienta vārds, uzvārds un personas kods (E vai S veidlapas uzrādītājam – identifikācijas numurs);

49.5. ārstniecības iestādes nosaukums;

49.6. ārsta vārds, uzvārds, personas kods un specialitāte;

49.7. diagnozes kods;

49.8. atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai piemērojamais kompen­sācijas procents;

49.9. apdrošināšanas sabiedrības nosaukums (ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība);

49.10. izrakstīto zāļu nosaukums;

49.11. izsniegto zāļu kods un daudzums (iepakojumu skaits). Kompensācijas kārtības ietvaros izplatītajām zālēm papildus norāda viena iepakojuma cenu, apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu) un tās sadalījumu starp pacientu un citu maksātāju;

49.12. zāļu izsniegšanas datums;

49.13. zāles atļauts vai aizliegts aizvietot;

49.14. pašvaldības sociālā dienesta izsniegtās izziņas esība, kas apliecina atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai atbilstību atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes statusam, kas tiesīga saņemt atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma par zālēm un medicīniskajām precēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.06.2007. noteikumiem nr.435, MK 02.06.2008. noteikumiem nr.392, MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

50. Dienests:

50.1. uzkrāj un apstrādā šo noteikumu 49.punktā minēto recepšu datus;

50.2. pēc Veselības ministrijas, Zāļu valsts aģentūras, Veselības inspekcijas un tiesībaizsardzības institūciju pieprasījuma sniedz informāciju par receptēs izrakstīto vai izsniegto zāļu un medicīnisko ierīču patēriņu;

50.3. pēc Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas un tiesībaizsardzī­bas institūciju pieprasījuma sniedz informāciju par īpašo recepšu izrakstīšanu.

(MK 02.06.2008. noteikumu nr.392 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135 un MK 05.01.2016. noteikumiem nr.16)

 

51. Veselības inspekcija kontrolē recepšu veidlapu aprites kārtības ievērošanu dienestā un ārstniecības iestādēs, kā arī recepšu aprites kārtības ievērošanu aptiekās.

(MK 05.02.2008. noteikumu nr.77 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.04.2011. noteikumiem nr.283 un MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135)

 

52. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.77).

V. Noslēguma jautājumi

53. Īpašo recepšu veidlapas un recepšu veidlapas, uz kurām izraksta zāles par diferencētu samaksu, kas iespiestas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts izmantot līdz 2005.gada 15.jūnijam.

 

54. Parasto recepšu veidlapas, kas iespiestas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts izmantot līdz 2005.gada 30.jūnijam.

 

55. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 14.jūlija noteikumus Nr.250 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas un recepšu izrakstīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 212./213.nr.; 2001, 7.nr.; 2003, 167.nr.).

 

55. (Svītrots ar MK 05.01.2016. noteikumiem nr.16).

 

55.2 Izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces uz recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2007.gada 30.septembrim, atļauts līdz 2008.gada 1.maijam.

(MK 26.06.2007. noteikumu nr.435 redakcijā)

 

55.3 Šo noteikumu 28.punkts zaudē spēku ar 2009.gada 1.jūliju.

(MK 02.06.2008. noteikumu nr.392 redakcijā)

 

55.4 Izrakstīt zāles, nenorādot izrakstāmo zāļu kodu, un medicīniskās ierīces uz īpašo recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2008.gada 31.decembrim, atļauts līdz 2009.gada 30.jūnijam.

(MK 02.06.2008. noteikumu nr.392 redakcijā)

 

56. Šo noteikumu 49. un 50.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.jūliju.

 

57. Recepšu veidlapas, kas iespiestas līdz 2013.gada 25.oktobrim, atļauts izplatīt līdz 2014.gada 1.jūlijam.

(MK 22.10.2013. noteikumu nr.1135 redakcijā)

 

58. Izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces uz recepšu veidlapām, kas iespiestas līdz 2013.gada 25.oktobrim, atļauts līdz 2014.gada 31.decembrim. No 2014.gada 1.janvāra, izrakstot zāles un medicīniskās ierīces, minētajās veidlapās svītro vārdu "(latos)".

(MK 22.10.2013. noteikumu nr.1135 redakcijā)

 

59. Noteikumu 49.1 un 49.punkts stājas spēkā 2016. gada 1. decembrī.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

60. Līdz datu apstrādes tiesību iegūšanai veselības informācijas sistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30. novembrim ārsts vai ārsta palīgs recepti izraksta tikai uz receptes veidlapas.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

61. Līdz 2016. gada 30. novembrim recepti elektroniski veselības informācijas sistēmā izraksta šādā kārtībā: aizpilda visas elektroniskajā receptē paredzētās ailes, kuras attiecas uz konkrēto gadījumu, pēc aizpildīšanas izdrukā to uz parastās receptes veidlapas, ja izrakstīta parastā recepte, vai uz īpašās receptes veidlapas, ja izrakstīta īpašā recepte, apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu, bet īpašo recepti arī ar ārstniecības iestādes zīmogu (prakses ārsti var izmantot personīgo spiedogu, kurā iekļauti ārsta prakses rekvizīti) un izsniedz pacientam.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

62. Receptēm, kas izrakstītas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu, piemēro šo noteikumu II nodaļā noteikto recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas kārtību.

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

 

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 2012. gada 20. decembra Īstenošanas direktīvas 2012/52/EU, ar kuru paredz pasākumus, kas atvieglotu citā dalībvalstī izsniegtu recepšu atzīšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Direktīvas 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz farmakovigilanci groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm.

 

 

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

Veselības ministrs                                                      G.Bērziņš


(MK 22.10.2013. noteikumu nr.1135 redakcijā)

1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta
noteikumiem Nr.175

Parastās receptes veidlapas paraugs


(MK 22.10.2013. noteikumu nr.1135 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta
noteikumiem Nr.175

Īpašās receptes veidlapas paraugs


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 26.06.2007. noteikumiem nr.435, MK 02.06.2008. noteikumiem nr.392, MK 22.10.2013. noteikumiem nr.1135 un MK 05.01.2016. noteikumiem nr.16)

3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 8.marta

noteikumiem Nr.175

Recepšu aizpildīšanas prasības

I. Vispārīgās prasības

1. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem nr.435).

 

2. Receptes ievaddaļā (Inscriptio) norāda:

2.1. receptes izrakstīšanas datumu;

2.2. pacienta vārdu, uzvārdu (norāda pilnu vārdu, neizmantojot iniciāļus), personas kodu (E vai S veidlapas uzrādītājam – identifikācijas numuru), adresi vai tālruni. Ārsts, izrakstot parasto recepti personīgai lietošanai, pacienta vārda un uzvārda vietā raksta "pro me" (man) vai "ad usum proprium" (personīgai lietošanai), bet adreses vietā norāda savu faktiskās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru;

2.3. ārstniecības iestādes nosaukumu, kodu, adresi un tālruņa numuru;

2.4. tās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu (norāda pilnu vārdu, neizmantojot iniciāļus), specialitāti un personas kodu vai Veselības inspekcijas piešķirto ārstniecības personas identifikatoru, kura izraksta recepti.

 

3. Receptes uzrunas daļā (Invocatio) raksta "Rp.:" (Recipe – ņem).

 

4. Receptes daļā (Praescriptio s. Designatio materiarum) pēc "Rp.:" raksta zāļu formu, nosaukumu ar lielo burtu latīņu valodā ģenitīvā, norādot zāļu formas devu un devu skaitu.

 

5. Pēc individuālajām receptēm izgatavojamām zālēm ar saliktu sastāvu:

5.1. katras zāļu vielas nosaukumu raksta atsevišķā rindā, vispirms rakstot narkotiskās, psihotropās un citas stingrai uzskaitei pakļautās vielas, tad pārējās stipras iedarbības vielas un citas aktīvās vielas;

5.2. ja zāļu vielas nosaukums ir garš, to atļauts turpināt arī nākamajā rindā;

5.3. ārstniecības augu nosaukumos pirmo vārdu raksta ar lielo burtu arī tad, ja tas neatrodas rindas sākumā, bet auga daļas apzīmējumu šajā gadījumā raksta ar mazo burtu;

5.4. ja zālēm to organoleptisko īpašību dēļ pievienotas kādas koriģējošas vielas, tās raksta pēc aktīvajām vielām;

5.5. palīgvielas, kas zālēm nodrošina vajadzīgo konsistenci, formu un daudzumu, receptē raksta pēdējās.

 

6. Receptes labajā pusē pretī attiecīgajam zāļu sastāvdaļas nosaukumam raksta daudzumu masas, tilpuma vai darbības vienībās:

6.1. cietas vai mīkstas konsistences zāļu vielām – gramos vai grama daļās, rakstot tos kā nenosauktus skaitļus;

6.2. šķidrumiem – mililitros, rakstot aiz skaitļa saīsinājumu "ml";

6.3. spirta daudzumu izraksta gramos, spirta šķīdumam norādot koncentrāciju;

6.4. pilienu skaitu apzīmē ar romiešu cipariem, rakstot to aiz pilienu saīsinājuma "gtt.";

6.5. zāļu līdzekļa aktīvajām darbības vienībām norāda darbības vienību skaitu, aiz kura raksta saīsinājumu "DV".

 

7. Ja divas vai vairākas zāļu sastāvdaļas ņemamas vienādā daudzumā, to var norādīt tikai aiz pēdējās no šīm sastāvdaļām, pirms daudzuma rakstot "āā".

 

8. Norādot pēdējo zāļu sastāvdaļu, kas pievienojama, lai iegūtu nepieciešamo zāļu kopējo masu vai tilpumu, pirms skaitliskā daudzuma apzīmējuma lieto saīsinājumu "ad".

 

9. Norādījumus aptiekai (Subscriptio) par zāļu izgatavošanu, zāļu formu un zāļu daudzumu, norādot svara vai tilpuma, vai darbības vienības un iesaiņojuma veidu, raksta latīņu valodā, lietojot vispārpieņemtos receptūras saīsinājumus atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam.

 

10. Norādījumus slimniekam (Signatura) par zāļu lietošanu receptē raksta latviešu valodā aiz saīsinājuma "D.S.", norādot, kādās devās, kad, cik bieži un kā zāles lietojamas.

 

11. Ja receptē izrakstītās zāles izgatavojamas un izsniedzamas steidzami, ārstniecības persona raksta atzīmi "Cito!". Ja zāles izsniedzamas nekavējoties, raksta atzīmi "Statim!". Atzīmi vēlams norādīt citā krāsā.

 

12. Ja zāles aizliegts aizvietot, ārstniecības persona nosvītro uzrakstu "Zāles atļauts aizvietot" un norāda aizlieguma pamatojumu. Pamatojuma norādes turpinājumam var izmantot receptes otro pusi, lietojot apzīmējumu "verte".

 

13. Visus recepšu veidlapas laukus, kurus konkrētajā gadījumā nav paredzēts aizpildīt, ārstniecības persona krusteniski nosvītro.

 

13.1 Izsniedzot bioloģiskas izcelsmes zāles, farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapas otrā pusē, ja recepte izrakstīta uz receptes veidlapas, vai veselības informācijas sistēmā, ja recepte izrakstīta veselības informācijas sistēmā, norāda izsniegto zāļu sērijas numuru. Šo informāciju farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapā apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu.

II. Parasto recepšu aizpildīšanas prasības

14. Ja ārstniecības persona, izrakstot parasto recepti, paredz iespēju izvēlēties vienu no analogām zālēm, tā norāda vairākas zāles, atdalot tās ar saīsinājumu "s." (sive – jeb), un aptiekā izsniedz vienas no izrakstītajām zālēm.

 

15. Diagnozes kodu saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikāciju (10.redakcija) (turpmāk – SSK klasifikācija) norāda, ja zāles izraksta uz vairākkārt izmantojamās receptes.

 

16. Receptes derīguma termiņu ārstniecības persona norāda atbilstoši diagnozei un izrakstāmajām zālēm.

 

17. Izsniegto zāļu kodu (reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā, norādot produkta identifikācijas numuru) vai zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu (norādot iepakojuma lielumu), daudzumu (iepakojumu skaits), cenu (viena iepakojuma), apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu) un receptes noslēgšanas datumu norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles. Šo informāciju farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapā apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu.

 

18. Izsniedzot zāles pret vairākkārt izmantojamo recepti, farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapas otrā pusē izdara atzīmi par attiecīgo zāļu izsniegto daudzumu un izsniegšanas datumu, atzīmi apstiprinot ar parakstu un personīgo spiedogu, un nodrošina, lai būtu iespējams identificēt aptieku, kurā zāles ir izsniegtas.

III. Īpašo recepšu aizpildīšanas prasības

19. E vai S veidlapas veidu ārsts norāda gadījumā, ja recepte ir izrakstīta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices pilsonim saskaņā ar starptautisko līgumu, kas paredz savstarpējus norēķinus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

 

20. Apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un kompensācijas apmēru, ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība, norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles, ievērojot ar apdrošināšanas sabiedrību noslēgto līgumu un apdrošināšanas polises nosacījumus.

 

21. Valsts kompensācijas kategoriju vai apmēru ārsts norāda, ja uz receptes izraksta zāles vai medicīniskās ierīces atbilstoši noteiktajai kompensācijas kārtībai.

 

22. Uz visām īpašajām receptēm ārsts norāda diagnozes kodu atbilstoši SSK klasifikācijai. Izrakstot glikēmijas teststrēmeles grūtniecēm, papildus pamatdiagnozes kodam norāda kodu "Z33".

 

22.1 (Svītrots ar MK 02.06.2008. noteikumiem nr.392).

 

23. Izsniegto zāļu kodu (zāļu identifikācijas numurs kompensējamo zāļu sarakstā kompensācijas kārtības ietvaros izplatāmajām zālēm vai zāļu reģistrācijas numurs Latvijas zāļu reģistrā ar produkta identifikācijas numuru – pārējos gadījumos) vai zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu (nosaukumu norāda, ja zāles nav iekļautas Latvijas zāļu reģistrā, un pievieno informāciju par iepakojuma lielumu), daudzumu (iepakojumu skaits), cenu (viena iepakojuma), apmaksai paredzēto summu (ņemot vērā iepakojumu skaitu), tās sadalījumu starp pacientu un citu maksātāju, kā arī zāļu izsniegšanas datumu norāda farmaceits vai farmaceita asistents, kas izsniedz zāles. Šo informāciju farmaceits vai farmaceita asistents receptes veidlapā apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu. Ja izsniedzamais daudzums nav pilnos iepakojumos, iepakojumu daudzumu norāda decimālos skaitļos ar precizitāti līdz četriem cipariem aiz komata.

IV. Papildu prasības recepšu veidlapu aizpildīšanai, ja pacients ir informējis, ka izmantos recepti
 kādā no Eiropas Savienības,  Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai Šveices Konfederācijā

24. Informācijā par pacientu norāda pacienta dzimšanas datumu.

 

25. Informācijā par ārstniecības personu norāda papildu rekvizītus (e-pasta adrese un tālruņa vai faksa numurs (ar valsts kodu)).

 

26. Izrakstot zāles, norāda vienu no šādiem nosaukumiem:

26.1. zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu vai, ja šāda nosaukuma nav, pieņemto vispārīgo zāļu nosaukumu;

26.2. zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu, ja zāles aizliegts aizvietot, nosvītrojot uzrakstu "Zāles atļauts aizvietot" un norādot aizlieguma pamatojumu;

26.3. zāļu ražotāja piešķirto nosaukumu, ja izraksta bioloģiskas izcelsmes zāles.

 

 

Veselības ministrs                                                      G.Bērziņš


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.01.2016. noteikumiem nr.16)

4.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 8.marta

noteikumiem Nr.175

Zāles, kuras uz parastās receptes veidlapas atļauts  izrakstīt
vairāk nekā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam

 

 Nr.

p.k.

 Zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskā grupa

 Izņēmumi (zāles, kuras uz vienas receptes atļauts izrakstīt ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam)

 1. Gastrointestinālais trakts un vielmaiņa

 1.1.

 Līdzekļi funkcionālu gastrointestinālu traucējumu ārstēšanai (A03)

 A03BA01 Atropine

A03BA03 Hyoscyamine

A03FA02 Cisapride

 1.2.

 Līdzekļi aknu slimību un žults veidošanās un izdales traucējumu ārstēšanai (A05)

  

 1.3.

 Līdzekļi diabēta ārstēšanai (A10)

  

 2. Asinis un asinsrades orgāni

 2.1.

 Antitrombotiskie līdzekļi (B01AC07 Dipyridamole)

  

 3. Kardiovaskulārā sistēma

 3.1.

 Sirds slimību ārstēšanai izmantojamie vazodilatatori (C01D)

  

 3.2.

 Antihipertensīvie līdzekļi (C02)

 C02BA01 Trimetaphan

C02CC02 Guanethidine

C02CC04 Debrisoquine

C02DA01 Diazoxide

 3.3.

 Diurētiskie līdzekļi (C03)

  

 3.4.

 Beta-blokatori (C07)

  

 3.5.

 Kalcija kanālu blokatori (C08)

 C08EA02 Bepridil

C08EX01 Lidoflazine

 3.6.

 Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējoši līdzekļi (C09)

  

 3.7.

 Seruma lipīdu līmeni reducējoši līdzekļi (C10)

 C10AX02 Probucol

C10AX09 Ezetimibe

 4. Uroģenitālā sistēma un dzimumhormoni

 4.1.

 Hormonālie kontraceptīvie līdzekļi sistēmiskai lietošanai (G03A)

  

 4.2.

 Estrogēni (G03CA, dabīgie un pussintētiskie)

  

 4.3.

 Estrogēni kombinācijās (G03CC04 Estrone, G03CC06 Estriol)

  

 4.4.

 Progestagēni (G03D)

 G03DA01 Gestonorone

G03DB02 Megestrol

G03DB04 Nomegestrol

 4.5.

 Progestagēnu un estrogēnu kombinācijas (G03F)

 G03FB03 Chlormadinone un Estrogen

 4.6.

 Uroloģiskie līdzekļi, tai skaitā spazmolītiskie līdzekļi (G04B)

 G04BE01 Alprostadil

 5. Sistēmiski hormonus saturošie līdzekļi, izņemot dzimumhormonus un insulīnus

 5.1.

 Vairogdziedzera hormonus saturošie līdzekļi (H03A)

  

 5.2.

 Antitireoīdie līdzekļi (H03B)

  

 5.3.

 Antiparatireoīdie hormoni (H05B)

  

 6. Muskuļu un skeleta sistēma

 6.1.

 Pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi, nesteroīdie (M01AA, M01AB, M01AC, M01AE, M01AG, M01AX)

 M01AA02 Mofebutazone

M01AX17 Nimesulide

 6.2.

 Miorelaksanti, centrālas darbības (M03B)

  

 6.3.

 Pretpodagras līdzekļi (M04A)

 M04AB03 Benzbromarone

 7. Nervu sistēma

 7.1.

 Pretmigrēnas līdzekļi, alkaloīdi (N02CA)

  

 7.2.

 Pretepilepsijas līdzekļi (N03)

 N03AG04 Vigabatrin

N03AX10 Felbamate

 7.3.

 Pretparkinsonisma līdzekļi (N04)

 N04BA Dopa un dopa atvasinājumi

 8. Elpošanas sistēma

 8.1.

 Līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, adrenerģiskie, inhalējamie (R03A)

 R03AA01 Epinephrine

R03AK01 Epinephrine kombinācijās

 8.2.

 Citi līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, inhalējamie (R03BB, R03BC, R03BX)

  

 8.3.

 Citi līdzekļi obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai, sistēmiskie (R03DA, R03DB, R03DX)

 R03DA04 Theophylline  R03DA74 , R03DB04 Theophylline kombinācijās 

 9. Maņu orgāni

 9.1.

 Pretglaukomas un miotiskie līdzekļi (S01E)

 S01EA05 Brimonidine

S01EB03 Ecothiopate

S01EB04 Demecarium

S01EB08 Aceclidine

 

 

Veselības ministrs                                                      G.Bērziņš


(MK 12.04.2011. noteikumu nr.283 redakcijā)

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.marta
noteikumiem Nr.175

Narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu maksimālais daudzums, ko atļauts izrakstīt uz vienas receptes

 

Nr.p.k.

Vielas starptautiskais nosaukums

Maksimālais vielas daudzums, ko atļauts izrakstīt uz receptes (gramos)

Gatavo zāļu forma (aptiekās izgatavojamām zālēm piemēro atbilstoši ievadīšanas veidam)

Piezīmes

1.

Buprenorfīna hidrohlorīds 0,24 plāksteri, tabletes ne vairāk kā 12 plāksterus

2.

Ciklobarbitāla kalcija sāls 1,0 tabletes  

3.

Dihidrokodeīna tartrāts 6,72 tabletes  

4.

Etilmorfīns 1,0    

5.

Fentanils 0,384 plāksteri ne vairāk kā 20 plāksterus

6.

Fentanils citrāta formā 0,024 tabletes, deguna aerosols  

7.

Hidromorfona hidrohlorīds 6,4    

8.

Kodeīna fosfāta hemihidrāts 3,0 tabletes  

9.

Metilfenidāta hidrohlorīds 1,62 tabletes  

10.

Morfīna hidrohlorīds 0,4 injekciju šķīdums  

11.

Morfīna hidrohlorīds 6,0 tabletes  

12.

Morfīna sulfāts 10,8 tabletes  

13.

Oksikodona hidrohlorīds 4,48 tabletes  

14.

Petidīna hidrohlorīds 1,0 injekciju šķīdums  

15.

Pentazocīns 0,3    

16.

Trimeperidīna hidrohlorīds 0,4 injekciju šķīdums

 


6.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 8.marta

noteikumiem Nr.175

Vispārpieņemtie receptūras saīsinājumi

 

 Nr.
p.k.

Pilns apzīmējums
latīņu valodā

 Saīsinājums

 Apzīmējums latviešu valodā

 1.

 acidum

 acid., ac.

 skābe

 2.

 adde

  

 pievieno, piejauc

 3.

 ad manum medici

 ad man. med.

 ārsta rokās

 4.

 ad usum externum

 ad us. ext.

 ārīgai lietošanai

 5.

 ad usum internum

 ad us. int.

 iekšķīgai lietošanai

 6.

 ad usum proprium

 ad us. propr.

 personīgai lietošanai

 7.

 ad vitrum

 ad vitr.

 stikla traukā

 8.

 aequalis

 aeq.

 vienāds

 9.

 ampulla

 amp., ampull.

 ampula

 10.

 ana

 āā

 līdzīgās daļās, pa

 11.

 anhydricus

 anhydr.

 bezūdens

 12.

 aqua

 aq.

 ūdens

 13.

 aqua destillata

 aq. dest.

 destilētais ūdens

 14.

 butyrum

 butyr.

 sviests

 15.

 compositum

 comp.

 salikts

 16.

 capsula amylacea

 caps. amyl.

 cietes kapsula

 17.

 capsula gelatinosa

 caps. gel.

 želatīna kapsula

 18.

 charta

 chart.

 papīrs

 19.

 charta cerata

 chart. cer.

 vaskots papīrs

 20.

 charta paraffinata

 chart. paraff.

 parafīna papīrs

 21.

 concentratus

 conc.

 koncentrēts

 22.

 cortex

 cort.

 miza

 23.

 crystallisatus

 cryst.

 kristālisks

 24.

 cum

 c.

 ar

 25.

 Da; Detur; Dentur

 D.

 dod; lai tiek dots; lai tiek doti

 26.

 Da in scatula

 D. in scat.

 dod kārbiņā

 27.

 Da in vitro

 D. in vitr.

 dod stikla traukā

 28.

 Da in vitro nigro

 D. in vitro nigro

 dod tumšā traukā

 29.

 Da, Signa; Dentur, Signetur

 D.S.

 dod, apzīmē; lai tiek dots, lai tiek apzīmēts

 30.

 Da tales doses;

Dentur tales doses

 D.t.d.

 dod tādas devas; lai tiek dotas tādas devas; izsniegt šādas devas

 31.

 decoctum

 dec.

 novārījums

 32.

 depuratus

 dep.

 attīrīts

 33.

 destillatus

 destill.

 destilēts

 34.

 dilutus

 dil.

 atšķaidīts

 35.

 divide in partes aequales

 div. in p. aeq.

 sadali vienādās devās; sadali līdzīgās devās

 36.

 dosis

 d., dos.

 deva

 37.

 emplastrum

 empl.

 plāksteris

 38.

 emulsum, emulsio

 emuls.

 emulsija

 39.

 extractum

 extr.

 ekstrakts, izvilkums

 40.

 extractum fluidum

 extr. fl.

 šķidrais ekstrakts

 41.

 extractum siccum

 extr. sicc.

 sausais ekstrakts

 42.

 extractum spissum

 extr. spiss.

 biezais ekstrakts

 43.

 fiat (fiant)

 f.

 lai pagatavotu, lai top, lai veidotos

 44.

 flores

 fl.

 ziedi

 45.

 folium

 fol.

 lapa

 46.

 fructus

 fr.

 auglis

 47.

 gelatina

 gel.

 želatīna

 48.

 globulus

 glob.

 lodīte

 49.

 gutta, guttae

 gtt.

 piliens, pilieni

 50.

 guttas

 gtts

 pilienus

 51.

 herba

 hb.

 laksti, zāle

 52.

 in ampullis

 in amp., ampull.

 ampulās

 53.

 infusum

 inf.

 uzlējums

 54.

 in capsulis

 in caps.

 kapsulās

 55.

 in oblatis

 in obl.

 oblatēs

 56.

 in tabulettis

 in tab., in tabul.

 tabletēs

 57.

 linimentum

 lin., linim.

 šķidrā ziede, liniments

 58.

 liquor, liquidus

 liq.

 šķidrums, šķidrs

 59.

 massa

 m.

 masa

 60.

 massa pilularum

 m. pil.

 zirnīšu masa

 61.

 Misce; Misceatur

 M.

 sajauc; lai tiek sajaukts, samaisīts

 62.

 Misce.Da.Signa;

Misceatur, Detur, Signetur

 M.D.S.

 sajauc, dod, apzīmē; lai tiek sajaukts, dots, apzīmēts

 63.

 Misce fiat

 M.f.

 sajauc, lai top

 64.

 mixtura

 mixt.

 mikstūra

 65.

 mucilago

 muc.

 gļotas

 66.

 numero

 N.

 skaitā

 67.

 oleum

 ol.

 eļļa

 68.

 pars, partes

 p.

 daļa, daļas

 69.

 partes aequales

 p. aeq.

 vienādas daļas, vienādās (līdzīgās) devās

 70.

 pasta

 past.

 pasta

 71.

 pilula, pilulae

 pil.

 zirnītis, zirnīši

 72.

 praecipitatus

 ppt., praec.

 izgulsnēts – nogulsnes

 73.

 pro injectionibus

 pro inj.

 iešļircināšanai

 74.

 pro usu externo

 pro us. ext.

 ārīgai lietošanai

 75.

 pro usu interno

 pro us. int.

 iekšķīgai lietošanai

 76.

 pulvis, pulveres

 pulv.

 pulveris

 77.

 purus

 pur.

 tīrs

 78.

 quantum satis

 q.s.

 cik vajag; vajadzīgajā daudzumā

 79.

 radix

 rad.

 sakne

 80.

 Recipe

 Rp.

 ņem

 81.

 repete, repetatur

 repet.

 atkārtot; lai tiek atkārtots

 82.

 rhizoma

 rhiz.

 saknenis, zemes stumbrs

 83.

 satis

 s.

 diezgan, pietiekami

 84.

 semen

 sem.

 sēklas

 85.

 seu, sive

 s.

 jeb

 86.

 siccus

 sicc.

 sauss

 87.

 Signa, Signetur

 S.

 apzīmē; lai tiek apzīmēts

 88.

 simplex

 simpl.

 vienkāršs

 89.

 sirupus

 sir.

 sīrups

 90.

 solutio

 sol.

 šķīdums

 91.

 species

 spec.

 zāļu tēja

 92.

 spiritus

 spir.

 spirts

 93.

 sublimatus

 subl.

 sublimēts

 94.

 subtilis

 subt.

 smalks

 95.

 subtilissimus

 subtiliss.

 vissmalkākais

 96.

 suppositorium

 supp.

 svecītes

 97.

 suppositorium rectale

 supp. rect.

 svecīte, rektālais supozitorijs

 98.

 suppositorium vaginale

 supp. vag.

 vaginālais supozitorijs

 99.

 tabuletta; tabulettae

 tab., tabul.

 tablete, tabletes

 100.

 tales

 t.

 tādas

 101.

 tinctura

 t-ra, tinct., tct.

 tinktūra

 102.

 unguentum

 ung.

 ziede

 103.

 verte

 V.

 apgriez

 104.

 vitrum

 vitr.

 stikla trauks, trauks

 

 

Veselības ministrs                                                      G.Bērziņš


(MK 05.01.2016. noteikumu nr.16 redakcijā)

7. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 175

Aktīvās vielas ar augstu farmakovigilances risku

1. Izotretinoīns

2. Talidomīds

3. Lenalidomīds

4. Pomalidomīds

Izdevējvalsts: Latvijas Republika
Izdevējs: Ministru kabinets
Dokuments:  175. noteikumi, pieņemti 08.03.2005.
   Spēkā no 24.03.2005.
Statuss:  Spēkā esošs
Publicēts:  Vēstnesis, 23.03.2005., Nr. 48
ZIŅOTĀJS, 22.06.2005., Nr. 12
Izraisošais: 12.06.1997, likums, Ārstniecības likums
Izraisošais: 09.05.1996, likums, Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību
05.01.2016, noteikumi Nr. 16, Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un...
22.10.2013, noteikumi Nr. 1135, Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un...
12.04.2011, noteikumi Nr. 283, Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un...
02.06.2008, noteikumi Nr. 392, Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un...
05.02.2008, noteikumi Nr. 77, Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un...
26.06.2007, noteikumi Nr. 435, Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un...
Spēku zaudējušais: 14.07.1998, noteikumi Nr. 250, Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas un recepšu izrakstīšanas noteikumi
Saistītais: 31.10.2006, noteikumi Nr. 899, Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība
Saistītais: 06.04.2006, likums, Publisko iepirkumu likums
Saistītais: 22.11.2005, noteikumi Nr. 885, Zāļu klasifikācijas kārtība
Saistītais: 31.10.2002, likums, Elektronisko dokumentu likums
Saistītais: 10.04.1997, likums, Farmācijas likums

Nav pieejas atsauces pievienošanai!

Ieeja tikai autorizētiem lietotājiem.
Lai varētu izpildīt šo darbību, izmantojiet abonentu autorizāciju.