Izvērstā meklēšana

NAIS priekšrocības

Lielākā regulāri aktualizētā tiesību aktu datubāze

 • Visi Latvijas valsts varas un pārvaldes iestāžu izdotie ārējie tiesību akti
 • Pilnīgs Rīgas pašvaldības tiesību aktu kopums
 • Latvijai saistošie starptautiskie dokumenti

Efektīvi atrod dokumentu

 • Elastīgs dokumentu meklēšanas rīks, dažādās meklēšanas un rezultātu kārtošanas, kā arī filtrēšanas iespējas nodrošina ērtu un ātru darbu ar dokumentiem
 • Iespēja atlasīt dokumentu pēc vairāk nekā 10 parametriem (izdevējvalsts, izdevējinstitūcija, dokumenta veids, pieņemšanas datums u.c.), kā arī pēc vārdiem vai to daļām dokumenta virsrakstā vai (un) tekstā
 • Tematiskā meklēšana
 • Teksta fragmenta meklēšana atvērtajā dokumentā

Ērti salīdzināt vēsturiskās redakcijas

Iekrāsotās atšķirības dažādu tiesību aktu tekstos dod iespēju salīdzināt redakcijas un pārskatāmi pamanīt atšķirības.

Viegli salīdzināt likuma pantu izmaiņas

Saites uz iepriekšējām redakcijām dod iespēju ērti atrast izmainītā likuma panta iepriekšējās redakcijas.

Bagāts hipersaišu klāsts

Plaši izmantota sasaiste:
 • viena dokumenta ietvaros,
 • uz saistītā dokumenta noteiktu vietu (piemēram, likuma pantu vai nodaļu)
 • starp likuma panta redakcijām,
 • uz saistītajiem dokumentiem,
 • uz ārējiem tiesiskās informācijas avotiem: tiesu spriedumiem, LR Saeimas likumprojektu reģistru, Ministru kabineta politikas plānošanas dokumentiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem u.c.,
 • uz radniecīgo Igaunijas Republikas normatīvo aktu tulkojumiem krievu valodā.

Citāts ar noformētu atsauci uz avotu

Dod iespēju izmantot fragmentu no jebkura tiesību akta un iegūt citātu ar atsauci uz tiesību aktu.

Tiesvedības gaitas monitorings

Dod iespēju sekot tiesvedības gaitai pēc lietas numura neierobežotam lietu skaitam - kārtot lietu secību, pievienot savas piezīmes, saņemt informāciju par izmaiņām, atgādinājumus.

Teksta iegūšana no attēla

Dod iespēju iegūt rediģējamu tekstu no attēliem un to izmantot jaunu dokumentu radīšanai.

Personalizācija

Mans NAIS –
 • dod iespēju veidot regulāri nepieciešamo dokumentu komplektus,
 • palīdz organizēt un sakārtot dokumentus sev ērtā veidā,
 • dod iespēju pievienot dokumentiem savus komentārus un piezīmes,
 • nosūta ziņojumus par izmaiņām tiesību aktos.

Mans NAIS

Īsumā par "Mans NAIS"

Mans NAIS ir bezmaksas rīks, ar kura palīdzību var iegūt papildus iespējas darbam ar dokumentiem:

 • Veidot regulāri nepieciešamo dokumentu komplektus
 • Organizēt un kārtot dokumentus sev ērtā veidā
 • Pievienot dokumentiem savus komentārus un piezīmes
 • Saņemt ziņojumus e-pastā par izmaiņām tiesību aktos
 • Ātri atrast nesen skatītu dokumentu

Kā kļūt par "Mans NAIS" lietotāju

Lai kļūtu par Mans NAIS lietotāju:

 • Ar pogu ekrāna augšpusē atveriet autorizācijas logu
 • Reģistrējieties un izveidojiet savu Mans NAIS individuālo kontu, izmantojot reģistrācijas pogu autorizācijas logā

Turpmākam darbam ar savu Mans NAIS kontu pietiks tikai ar autorizāciju.

Ja autorizējoties būsiet atzīmējis Atcerēties mani, tad nākošajā reizē autorizācija notiks automātiski.

Piedāvājam iespēju autorizēties arī ar draugiem.lv pasi. Šajā gadījumā jāizmanto atbilstošā ikona autorizācijas logā .

Kad autorizācija veiksmīgi pabeigta:

 • autorizācijas pogas vietā parādās hipersaite uz lietotāja profila sadaļu un konta aizvēršanas poga
 • lietotājam pieejamas sekojošas papildus iespējas darbam ar dokumentiem:

Kā uzsākt darbu ar "Mans NAIS"

Lai uzsāktu darbu ar Mans NAIS kontu:

 • Atrodiet interesējošo dokumentu, izmantojot meklēšanas iespējas
 • Izmantojot pogu "Darbības"
  - saglabājiet dokumentu mapēs,
  - sekojiet izmaiņām,
  - veiciet piezīmes.

Sadaļa: Manas mapes

Piedāvātās iespējas:

 • Izveido un saglabā sev interesējošo dokumentu komplektus
 • Viens dokuments var atrasties vienā vai vairākās virtuālajās mapēs
 • Savā komplektā dokumentus viegli atrast, izmantojot izvērsto meklēšanu

Sadaļa: Sekot izmaiņām

Piedāvātās iespējas:

 • Tiek uzkrāta informācija par izmaiņām dokumentos, kuriem tiek sekots
 • Redzamas pēdējās izmaiņas
 • No dokumentu jaunāko izmaiņu saraksta, izmainīto dokumenta sadaļu var atvērt nepastarpināti
 • Ziņojumi par izmaiņām tiesību aktos tiek nosūtīti arī uz e-pastu
 • Nosacījumus, pēc kuriem var saņemt ziņojumus savā e-pastā, var mainīt

Sadaļa: Manas piezīmes

Piedāvātās iespējas:

 • Uzkrāj dokumentus, kuriem ir pievienotas individuālas piezīmes
 • Piezīmes un komentārus var mainīt, labot, dzēst

Sadaļa: Nesen skatītie dokumenti

Piedāvātās iespējas:

 • Uzkrāj iepriekš atvērto dokumentu vēsturi
 • Vēsture par atvērtajiem dokumentiem saglabājas aptuveni vienu nedēļu
 • Biežāk izmantojamos dokumentus iesakām saglabāt virtuālajās mapēs, izmantojot pogu "Darbības"

Sadaļa: Lietotāja profils

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja izmainīt noklusētos lietotāju profila iestatījumus
 • Iespēja izmainīt lietotāja reģistrācijas datus - lietotājvārdu, e-pastu, paroli, kontakttālruni
 • Iespēja aplūkot lietotāja konta statistiku (sadaļa "Kopsavilkums")

Tiesvedību monitorings

Īsumā par Tiesvedību monotoringu

Tiesvedību monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā "Atgādinājumi"

Aktuālās lietas

Lai uzsāktu sekošanu izvēlētajai lietai, ievadiet tiesas piešķirto lietas numuru. Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem, kā arī pievienot darbības.


Atgādinājumi

Izmantojot darbību izvēlni, lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Šī informācija būs redzama sadaļā "Atgādinājumi".


Izmaiņu salīdzināšana

Visas lietas gaitā notikušās izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējām redakcijām. Jaunās izmaiņas ir viegli pamanāmas. Piemērā aktuālajai redakcijai salīdzinot ar iepriekšējo ir nācis klāt zaļi iekrāsotais fragments


Likumprojektu monitorings

Īsumā par Likumprojektu monotoringu

Likumprojektu monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā "Atgādinājumi"

Aktuālās lietas

Lai uzsāktu sekošanu izvēlētajam likumprojektam, spiediet uz pogas "sekot". Likumprojektu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem, kā arī pievienot darbības.


Atgādinājumi

Izmantojot darbību izvēlni, lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Šī informācija būs redzama sadaļā "Atgādinājumi".


Izmaiņu salīdzināšana

Visas lietas gaitā notikušās izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējām redakcijām. Jaunās izmaiņas ir viegli pamanāmas. Piemērā aktuālajai redakcijai salīdzinot ar iepriekšējo ir nācis klāt zaļi iekrāsotais fragments


NAIS.lv – aicinām iepazīties!

Latvijā lielākajā tiesību aktu bāzē NAIS.lv ir veikti būtiski jaunievedumi, kas ikdienas darbu ar dažādiem dokumentiem padara ne vien ievērojami ērtāku, bet arī efektīvāku.

Aicinām Jūs piedalīties NAIS.lv demonstrācijā 2.jūlijā plkst. 16:00
IT Demo centrā (Rīgā, Valdemāra ielā 21, 2.stāvā), kur iepazīstināsim ar sistēmas piedāvātajām iespējām:

 • Kā ērti salīdzināt dokumentu redakcijas un pārskatīt atšķirības
 • Kā izmantot sasaisti starp likuma pantu redakcijām un ārējiem tiesiskās informācijas avotiem
 • Kā sekot tiesvedības gaitai
 • Kā iegūt tekstu no fotografēta vai skanēta dokumenta,

KĀ ARĪ DAUDZ CITU IESPĒJU!

Demonstrācija ir bez maksas.

Lai pieteiktos, lūdzu, nosūtiet apstiprinošu e-pastu uz nais@nais.lv vai sazinieties ar NAIS Klientu atbalsta dienestu pa tālruni: 67600690. Paldies!

Autorizēties ar draugiem.lv Autorizēties ar facebook.com Autorizēties ar twitter.lv Aizmirsi paroli? Reģistrēties Palīdzība Bez koda Ar kodu Pieteikties izmēģinājuma periodam Pieteikties

Latvijas kriminālkodekss

Spēkā no 01.04.1961.
Zaudējis spēku no 01.04.1999.
Publicēts: ZIŅOTĀJS, 01.01.1961., Nr.

Nav aktuālās teksta redakcijas

Izdevējvalsts: Latvijas Pad. Soc. Republ
Izdevējs: Augstākā Padome
Dokuments:  Kodekss, pieņemts 06.01.1961.
   Spēkā no 01.04.1961.
Statuss:  Zaudējis spēku no 01.04.1999.
Publicēts:  ZIŅOTĀJS, 01.01.1961., Nr.

Dokumenta piezīmes

   Kriminālkodekss  ar   grozījumiem,   kas   izsludināti   līdz  1998.gada 16.aprīlim.

   Tiesu  un   pirmstiesas   izmeklēšanas   iestāžu   lietvedībā   esošajās krimināllietās par  noziedzīgiem  nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās  dienai  un  kvalificēti pēc Latvijas Kriminālkodeksa 161.4, 161.7, 161.9 un 222.3 panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.
                  (05.02.97. likuma "Pārejas noteikumi")
   Noteikt, ka  Latvijas  Kriminālkodeksa  222.1 panta otrajā daļā un 222.6 panta otrajā  daļā paredzētajos gadījumos noziegums atzīstams par atkārtotu arī  tad,  ja  persona  izdarījusi  Latvijas  Kriminālkodeksa  222.3  pantā paredzēto nodarījumu pirms šā panta izslēgšanas no kodeksa.
                  (05.02.97. likuma "Pārejas noteikumi")

   Tiesu  un   pirmstiesas   izmeklēšanas   iestāžu   lietvedībā   esošajās krimināllietās par  noziegumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim un  kvalificēti  pēc  Latvijas Kriminālkodeksa 162.2, 162.3 un 162.4 panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.
                  (02.04.98. likuma "Pārejas noteikumi")

   Personas, kas  līdz 1996.gada 2.jūlijam izdarījušas mehānisko transporta līdzekļu   vai    buru   kuģu   nelikumīgu   aizbraukšanu,   saucamas   pie kriminālatbildības un sodāmas pēc Latvijas Kriminālkodeksa 197.panta.
   Personas,  kas   līdz   1996.gada  2.jūlijam  notiesātas  par  mehānisko transporta līdzekļu  vai buru kuģu nelikumīgu aizbraukšanu, turpina izciest sodu, kas piespriests pēc Latvijas Kriminālkodeksa 197.panta.

*  Līdz dienai,  kad  stājas  spēkā  likums par apžēlošanu, personām, kuras notiesātas ar  nāves  sodu un attiecībā uz kurām spriedums stājies likumīgā spēkā,  nāves   sodu   apžēlošanas   kārtībā  var  aizstāt  tikai  ar  mūža ieslodzījumu. Šis  noteikums  attiecas  arī  uz neizskatītajiem apžēlošanas lūgumiem -  neatkarīgi  no  to  iesniegšanas  datuma  -,  kas iesniegti par personām, kuras  notiesātas  ar  nāves  sodu un kurām spriedums pasludināts līdz 1995.gada 31.oktobrim.

   Līdz  Latvijas   Republikas   kriminālkodeksa  pieņemšanai  ar  Latvijas Republikas 1991.  gada  22.  augusta  likumu (Latvijas Republikas Augstākās Padomes  un   Valdības  Ziņotājs,  1991.  g.,  33./34.  nr.)  Latvijas  PSR kriminālkodekss tiek uzskatīts par Latvijas kriminālkodeksu.

   Atsaucēs norādīti  akti,  ar  kuriem izdarīti spēkā esošie grozījumi, kā arī  "***"  uzskaitīti  likumdošanas  akti,  ar  kuriem  kodeksā  izdarītie grozījumi un papildinājumi vairs nav aktuāli.

02.04.1998, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
15.01.1998, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
05.08.1997, noteikumi Nr. 279, Grozījums Latvijas Kriminālkodeksā
12.06.1997, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
05.02.1997, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
06.08.1996, noteikumi Nr. 302, Grozījums Latvijas kriminālkodeksā
06.06.1996, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
01.02.1996, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
21.09.1995, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
18.07.1995, noteikumi Nr. 200, Grozījums Latvijas kriminālkodeksā
18.07.1995, noteikumi Nr. 201, Grozījums Latvijas kriminālkodeksā
11.07.1995, noteikumi Nr. 192, Grozījumi Latvijas kriminālkodeksā
12.04.1995, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
15.12.1994, likums, Grozījumi Latvijas Kriminālkodeksā
02.08.1994, noteikumi Nr. 149, Par grozījumiem Latvijas kriminālkodeksā
26.07.1994, noteikumi Nr. 166, Par grozījumiem Latvijas kriminālkodeksā
17.02.1994, likums, Grozījums Latvijas Kriminālkodeksā
01.06.1993, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā
25.05.1993, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā, Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas labošanas...
27.04.1993, likums, Par papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas Republikas kriminālprocesa kodeksā
27.04.1993, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas civilprocesa kodeksā, Latvijas kriminālprocesa kodeksā un Latvijas...
20.04.1993, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas...
06.04.1993, likums, Par grozījumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas kriminālprocesa kodeksā
06.04.1993, likums, Par papildinājumiem un grozījumiem likumdošanas aktos monopoldarbības uzraudzības jautājumos
23.02.1993, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā
19.01.1993, likums, Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos likumdošanas aktos
05.01.1993, likums, Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos kodeksos
17.11.1992, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas labošanas darbu kodeksā
03.11.1992, likums, Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos likumdošanas aktos
25.08.1992, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā
11.07.1992, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas kriminālkodeksā un Latvijas...
24.03.1992, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas laulības un ģimenes kodeksā un citos kodeksos bērnu tiesību aizsardzības jomā
06.08.1991, likums, Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā un dažos citos Latvijas PSR...
19.02.1991, likums, Par grozījumiem Latvijas PSR kriminālkodeksa 129. un 130.pantā un Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.1...
15.05.1990, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Latvijas PSR likumdošanas aktos
01.03.1990, likums, Par izmaiņu veikšanu atsevišķos Latvijas PSR tiesību aktos
01.03.1990, likums, Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR Kriminālkodeksā, Kriminālprocesa kodeksā un Labošanas darbu kodeksā
30.11.1989, dekrēts, Par grozījumiem un papildinājumiem dažos Latvijas PSR likumdošanas aktos jautājumos par tautas deputātu vēlēšanām
10.04.1989, dekrēts, Par atbildības pastiprināšanu sakarā ar azartspēlēm
29.07.1988, dekrēts, Par atbildību par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu
29.05.1980, dekrēts, Par grozījumiem Latvijas PSR Kriminālkodeksā
27.02.1978, dekrēts, Par grozījumiem Latvijas PSR Kriminālkodeksā
26.09.1974, dekrēts, Par papildinājumiem un grozījumiem Latvijas PSR Kriminālkodeksā
29.04.1971, dekrēts, Par papildinājumiem un grozījumiem Nepilngadīgo lietu komisiju nolikumā
Statusu mainošais: 15.10.1998, likums, Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību
Krimināllietu tiesu palātas spriedums:

* "Notiesājoša sprieduma pamatā jābūt tiesas sēdē pārbaudītiem pierādījumiem, kas apstiprina tiesājamā vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Visas šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē par labu tiesājamam (LKK 191. pants)" (05.02.2002.)

 

Senāta Krimināllietu departaments:

* Personai, kurai ir atcelta medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana, nav nosakāma nodošana tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā un medicīnas iestādes uzraudzībā

pēc dzīvesvietas (15.06.2012)

* Līdzdalībnieka darbību kvalifikācija, ja izdarītājs veicis noziedzīgo nodarījumu ar kvalificējošām pazīmēm (27.10.2011)

* Par jaunatklātu apstākļu pamatotību (28.04.2011)

* Likumdevējs ir paredzējis kriminālatbildību tikai par tīša smaga vai vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, iekļaujot šādus noziedzīgus nodarījumus Krimināllikuma 128.pantā (19.12.2006)

* Lai par noziegumu, par kuru persona saukta pie kriminālatbildības pēc Latvijas Kriminālkodeksa, noteiktu kriminālatbildības noilgumu pēc Krimināllikuma un tādējādi varētu spriest par to, vai Krimināllikuma norma ir vai nav labvēlīgāka par Latvijas Kriminālkodeksa normu, vispirms šis noziedzīgais nodarījums jāklasificē atbilstoši Krimināllikuma 7.pantam (04.10.2006.)

* Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta direktora vietnieks ir amatpersona Latvijas Kriminālkodeksa 162.panta izpratnē (03.04.2006.)

* Krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu nevar panākt, ignorējot apsūdzētās personas tiesības uz piedalīšanos lietas iztiesāšanā, aizbildinoties ar citu it kā svarīgāku apsūdzētā tiesību , t.i., tiesību uz lietas savlaicīgu iztiesāšanu ievērošanu (13.03.2006.)

 

Krimināllietu tiesu palāta:

* Pirmās instances tiesa, taisot attaisnojošu spriedumu, nav noraidījusi pierādījumus, ar kuriem pamatota apsūdzība ("Latvenergo 3 miljonu lieta") (14.10.2005)

* Ja apsūdzētais ir saņēmis tikai daļu no izspiestā kukuļa lielā apmērā, viņa darbības ir kvalificējamas kā liela apmēra kukuļa izspiešanas mēģinājums (16.09.2005)

 

    Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas veiktie Tiesu prakses apkopojumi:

*  Tiesu prakse soda noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem (07.12.2005)