Izvērstā meklēšana

NAIS priekšrocības

Lielākā regulāri aktualizētā tiesību aktu datubāze

 • Visi Latvijas valsts varas un pārvaldes iestāžu izdotie ārējie tiesību akti
 • Pilnīgs Rīgas pašvaldības tiesību aktu kopums
 • Latvijai saistošie starptautiskie dokumenti

Efektīvi atrod dokumentu

 • Elastīgs dokumentu meklēšanas rīks, dažādās meklēšanas un rezultātu kārtošanas, kā arī filtrēšanas iespējas nodrošina ērtu un ātru darbu ar dokumentiem
 • Iespēja atlasīt dokumentu pēc vairāk nekā 10 parametriem (izdevējvalsts, izdevējinstitūcija, dokumenta veids, pieņemšanas datums u.c.), kā arī pēc vārdiem vai to daļām dokumenta virsrakstā vai (un) tekstā
 • Tematiskā meklēšana
 • Teksta fragmenta meklēšana atvērtajā dokumentā

Ērti salīdzināt vēsturiskās redakcijas

Iekrāsotās atšķirības dažādu tiesību aktu tekstos dod iespēju salīdzināt redakcijas un pārskatāmi pamanīt atšķirības.

Viegli salīdzināt likuma pantu izmaiņas

Saites uz iepriekšējām redakcijām dod iespēju ērti atrast izmainītā likuma panta iepriekšējās redakcijas.

Bagāts hipersaišu klāsts

Plaši izmantota sasaiste:
 • viena dokumenta ietvaros,
 • uz saistītā dokumenta noteiktu vietu (piemēram, likuma pantu vai nodaļu)
 • starp likuma panta redakcijām,
 • uz saistītajiem dokumentiem,
 • uz ārējiem tiesiskās informācijas avotiem: tiesu spriedumiem, LR Saeimas likumprojektu reģistru, Ministru kabineta politikas plānošanas dokumentiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem u.c.,
 • uz radniecīgo Igaunijas Republikas normatīvo aktu tulkojumiem krievu valodā.

Citāts ar noformētu atsauci uz avotu

Dod iespēju izmantot fragmentu no jebkura tiesību akta un iegūt citātu ar atsauci uz tiesību aktu.

Tiesvedības gaitas monitorings

Dod iespēju sekot tiesvedības gaitai pēc lietas numura neierobežotam lietu skaitam - kārtot lietu secību, pievienot savas piezīmes, saņemt informāciju par izmaiņām, atgādinājumus.

Teksta iegūšana no attēla

Dod iespēju iegūt rediģējamu tekstu no attēliem un to izmantot jaunu dokumentu radīšanai.

Personalizācija

Mans NAIS –
 • dod iespēju veidot regulāri nepieciešamo dokumentu komplektus,
 • palīdz organizēt un sakārtot dokumentus sev ērtā veidā,
 • dod iespēju pievienot dokumentiem savus komentārus un piezīmes,
 • nosūta ziņojumus par izmaiņām tiesību aktos.

Mans NAIS

Īsumā par "Mans NAIS"

Mans NAIS ir bezmaksas rīks, ar kura palīdzību var iegūt papildus iespējas darbam ar dokumentiem:

 • Veidot regulāri nepieciešamo dokumentu komplektus
 • Organizēt un kārtot dokumentus sev ērtā veidā
 • Pievienot dokumentiem savus komentārus un piezīmes
 • Saņemt ziņojumus e-pastā par izmaiņām tiesību aktos
 • Ātri atrast nesen skatītu dokumentu

Kā kļūt par "Mans NAIS" lietotāju

Lai kļūtu par Mans NAIS lietotāju:

 • Ar pogu ekrāna augšpusē atveriet autorizācijas logu
 • Reģistrējieties un izveidojiet savu Mans NAIS individuālo kontu, izmantojot reģistrācijas pogu autorizācijas logā

Turpmākam darbam ar savu Mans NAIS kontu pietiks tikai ar autorizāciju.

Ja autorizējoties būsiet atzīmējis Atcerēties mani, tad nākošajā reizē autorizācija notiks automātiski.

Piedāvājam iespēju autorizēties arī ar draugiem.lv pasi. Šajā gadījumā jāizmanto atbilstošā ikona autorizācijas logā .

Kad autorizācija veiksmīgi pabeigta:

 • autorizācijas pogas vietā parādās hipersaite uz lietotāja profila sadaļu un konta aizvēršanas poga
 • lietotājam pieejamas sekojošas papildus iespējas darbam ar dokumentiem:

Kā uzsākt darbu ar "Mans NAIS"

Lai uzsāktu darbu ar Mans NAIS kontu:

 • Atrodiet interesējošo dokumentu, izmantojot meklēšanas iespējas
 • Izmantojot pogu "Darbības"
  - saglabājiet dokumentu mapēs,
  - sekojiet izmaiņām,
  - veiciet piezīmes.

Sadaļa: Manas mapes

Piedāvātās iespējas:

 • Izveido un saglabā sev interesējošo dokumentu komplektus
 • Viens dokuments var atrasties vienā vai vairākās virtuālajās mapēs
 • Savā komplektā dokumentus viegli atrast, izmantojot izvērsto meklēšanu

Sadaļa: Sekot izmaiņām

Piedāvātās iespējas:

 • Tiek uzkrāta informācija par izmaiņām dokumentos, kuriem tiek sekots
 • Redzamas pēdējās izmaiņas
 • No dokumentu jaunāko izmaiņu saraksta, izmainīto dokumenta sadaļu var atvērt nepastarpināti
 • Ziņojumi par izmaiņām tiesību aktos tiek nosūtīti arī uz e-pastu
 • Nosacījumus, pēc kuriem var saņemt ziņojumus savā e-pastā, var mainīt

Sadaļa: Manas piezīmes

Piedāvātās iespējas:

 • Uzkrāj dokumentus, kuriem ir pievienotas individuālas piezīmes
 • Piezīmes un komentārus var mainīt, labot, dzēst

Sadaļa: Nesen skatītie dokumenti

Piedāvātās iespējas:

 • Uzkrāj iepriekš atvērto dokumentu vēsturi
 • Vēsture par atvērtajiem dokumentiem saglabājas aptuveni vienu nedēļu
 • Biežāk izmantojamos dokumentus iesakām saglabāt virtuālajās mapēs, izmantojot pogu "Darbības"

Sadaļa: Lietotāja profils

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja izmainīt noklusētos lietotāju profila iestatījumus
 • Iespēja izmainīt lietotāja reģistrācijas datus - lietotājvārdu, e-pastu, paroli, kontakttālruni
 • Iespēja aplūkot lietotāja konta statistiku (sadaļa "Kopsavilkums")

Tiesvedību monitorings

Īsumā par Tiesvedību monotoringu

Tiesvedību monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā "Atgādinājumi"

Aktuālās lietas

Lai uzsāktu sekošanu izvēlētajai lietai, ievadiet tiesas piešķirto lietas numuru. Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem, kā arī pievienot darbības.


Atgādinājumi

Izmantojot darbību izvēlni, lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Šī informācija būs redzama sadaļā "Atgādinājumi".


Izmaiņu salīdzināšana

Visas lietas gaitā notikušās izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējām redakcijām. Jaunās izmaiņas ir viegli pamanāmas. Piemērā aktuālajai redakcijai salīdzinot ar iepriekšējo ir nācis klāt zaļi iekrāsotais fragments


Likumprojektu monitorings

Īsumā par Likumprojektu monotoringu

Likumprojektu monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā "Atgādinājumi"

Aktuālās lietas

Lai uzsāktu sekošanu izvēlētajam likumprojektam, spiediet uz pogas "sekot". Likumprojektu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem, kā arī pievienot darbības.


Atgādinājumi

Izmantojot darbību izvēlni, lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Šī informācija būs redzama sadaļā "Atgādinājumi".


Izmaiņu salīdzināšana

Visas lietas gaitā notikušās izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējām redakcijām. Jaunās izmaiņas ir viegli pamanāmas. Piemērā aktuālajai redakcijai salīdzinot ar iepriekšējo ir nācis klāt zaļi iekrāsotais fragments


NAIS.lv – aicinām iepazīties!

Latvijā lielākajā tiesību aktu bāzē NAIS.lv ir veikti būtiski jaunievedumi, kas ikdienas darbu ar dažādiem dokumentiem padara ne vien ievērojami ērtāku, bet arī efektīvāku.

Aicinām Jūs piedalīties NAIS.lv demonstrācijā 2.jūlijā plkst. 16:00
IT Demo centrā (Rīgā, Valdemāra ielā 21, 2.stāvā), kur iepazīstināsim ar sistēmas piedāvātajām iespējām:

 • Kā ērti salīdzināt dokumentu redakcijas un pārskatīt atšķirības
 • Kā izmantot sasaisti starp likuma pantu redakcijām un ārējiem tiesiskās informācijas avotiem
 • Kā sekot tiesvedības gaitai
 • Kā iegūt tekstu no fotografēta vai skanēta dokumenta,

KĀ ARĪ DAUDZ CITU IESPĒJU!

Demonstrācija ir bez maksas.

Lai pieteiktos, lūdzu, nosūtiet apstiprinošu e-pastu uz nais@nais.lv vai sazinieties ar NAIS Klientu atbalsta dienestu pa tālruni: 67600690. Paldies!

Autorizēties ar draugiem.lv Autorizēties ar facebook.com Autorizēties ar twitter.lv Aizmirsi paroli? Reģistrēties Palīdzība Bez koda Ar kodu Pieteikties izmēģinājuma periodam Pieteikties

Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi

Spēkā no 19.05.2010.
Spēkā esošs
Publicēts: Vēstnesis, 18.05.2010., Nr. 77
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

12.05.2010. Noteikumi Nr. 435
Rīgā
Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi


(prot. Nr. 23 27.§)

 

Izdoti saskaņā ar

Ceļu satiksmes likuma

10.panta 1.4 daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ceļu satiksmē iesaistītā traktortehnika un tās piekabes reģistrējamas un noņemamas no uzskaites Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk – aģentūra).

 

2. Traktortehnikas vai tās piekabju uzskaites tehniskos datus un datus par īpašnieku, turētāju un valdītāju iekļauj traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā (turpmāk – informatīvā sistēma).

 

3. Informatīvās sistēmas pārzinis un turētājs ir aģentūra.

 

4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs nodrošina aģentūrai automātisku datu nosūtīšanu no Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabju meklēšanu vai meklēšanas pārtraukšanu.

 

II. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas dokumenti un valsts reģistrācijas numura zīmes

5. Reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi, aģentūra izsniedz vienu no šādiem traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentiem:

5.1. reģistrācijas apliecību (1.pielikums);

5.2. tranzīta numura apliecību (2.pielikums);

5.3. speciālās traktortehnikas reģistrācijas apliecību (3.pielikums).

 

6. Datus reģistrācijas apliecībā (izņemot datus tās iekšējā atvērumā) nepapildina un nelabo. Reģistrācijas apliecībā visām sadaļām un sadaļu rindām jābūt aizpildītām (izņemot sadaļas iekšējā atvērumā). Ja kādai sadaļai vai tās rindai nav atbilstošu datu, to aizpilda ar divām zvaigznītēm. Ja mainās reģistrācijas apliecībā norādītie dati (izņemot datus tās iekšējā atvērumā), nepieciešama jauna reģistrācijas apliecība.

 

7. Katrai reģistrētai traktortehnikas vai tās piekabes vienībai izsniedz vienu reģistrācijas apliecību bez derīguma termiņa ierobežojuma, izņemot gadījumus, kad traktortehnika vai tās piekabe Latvijas Republikā ievesta uz laiku vai arī kad termiņa ierobežojums ir nepieciešams citu prasību nodrošināšanai (piemēram, turējums, finanšu līzings).

  

8. Katrai traktortehnikas vai tās piekabes vienībai, reģistrējot to pirmo reizi, piešķir valsts reģistrācijas numuru un izsniedz tam atbilstošu valsts reģistrācijas numura zīmi (turpmāk – numura zīme) saskaņā ar valsts standartu LVS 83 : 2007 "Traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas numura zīmes". Valsts reģistrācijas numuru piešķir pēc kārtas. Numura zīmi izsniedz aģentūras nodaļās.

 

9. Reģistrējot traktortehniku vai tās piekabi īpašumā, mainot valsts reģistrācijas numuru vai saņemot numura zīmi nozaudētas vai nozagtas zīmes vietā, valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties no attiecīgās aģentūras nodaļas rīcībā esošajām numura zīmēm.

 

10.Traktortehnikai vai tās piekabei var izsniegt šādas speciālas nozīmes numura zīmes:

10.1. tranzīta numura zīmes. Tās izsniedz traktortehnikai vai tās piekabei, ko paredzēts izvest no Latvijas Republikas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī vai kas piedalās ceļu satiksmē, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, ja, iebraucot Latvijas Republikā, tai nav derīgas numura zīmes. Tranzīta numura piešķiršanu apliecina kopā ar tranzīta numura zīmēm izsniegta tranzīta numura apliecība;

10.2. tirdzniecības numura zīmes. Tās izsniedz tikai noteiktā kārtībā aģentūrā reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojas ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību (turpmāk – tirdzniecības uzņēmums). Tirdzniecības numura piešķiršanu apliecina tirdzniecības numura apliecība;

10.3. speciālās traktortehnikas numura zīmes. Tās izsniedz traktor­tehnikai, ko izgatavotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē.

  

III. Traktortehnikas un tās piekabju agregātu numuru salīdzināšana

 

11. Lai pārliecinātos par reģistrācijas pamatojuma dokumentos norādīto uzskaites datu un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī noteiktu trūkstošos datus, pirms traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas persona aģentūrā uzrāda traktortehniku vai tās piekabi agregātu numuru salīdzināšanai.

 

12. Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona uzrāda arī traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus apliecinošus dokumentus (reģistrācijas apliecību, ārvalsts tehnisko pasi). Ja dokumenti netiek uzrādīti, izziņā par traktortehnikas agregātu numuru salīdzināšanu izdara atzīmi, ka dokumenti nav uzrādīti.

 

13. Lai salīdzinātu traktortehnikas vai tās piekabes numurus, persona nodrošina, lai agregātu numuri ir tīri, neaizkrāsoti un labi saskatāmi.

 

14. Izziņā par traktortehnikas vai tās piekabes numuru salīdzināšanu (turpmāk – izziņa) norāda traktortehnikas vai tās piekabes:

14.1. marku;

14.2. modeli;

14.3. valsts reģistrācijas numuru;

14.4. reģistrācijas apliecības numuru;

14.5. izgatavotājrūpnīcas piešķirto identifikācijas numuru;

14.6. krāsu;

14.7. izlaiduma gadu;

14.8. nostrādātās motorstundas;

14.9. EK tipa apstiprinājuma numuru;

14.10. reģistrācijai nepieciešamo papildinformāciju;

14.11. izsniegšanas laiku un vietu.

 

15. Agregātu numuru salīdzināšanā noteiktos datus aģentūra izziņā apliecina ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu un izziņu izsniedz personai, kas uzrādījusi traktortehniku vai tās piekabi.

 

16. Izziņā norādītos datus aģentūra vienas darbdienas laikā ievada informatīvajā sistēmā. Informatīvajā sistēmā ievadītos datus aģentūra izmanto šajos noteikumos noteikto reģistrācijas darbību veikšanai.

 

17. Aģentūra izziņu izsniedz arī tad, ja:

17.1. reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei informatīvajā sistēmā mainīts identifikācijas numurs saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu vai tai nav identifikācijas numura;

17.2. aģentūras darbinieks konstatē datu neatbilstību;

17.3. agregātu numuru salīdzināšanu vēlas traktortehnikas vai tās piekabes jaunais īpašnieks vai ieguvējs.

 

18. Traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numurus nesalīdzina, ja nepieciešams saņemt tirdzniecības numura apliecību un tirdzniecības numura zīmi nozaudētas, nozagtas vai bojātas vietā.

 

19. Aģentūra identificē traktortehniku vai tās piekabi, ja:

19.1. remontējot traktortehniku vai tās piekabi, ir likvidēts vai bojāts identifikācijas numurs vai arī uzstādīta izgatavotāja marķēta numurēta agregāta detaļa ar citu identifikācijas numuru. Šādā gadījumā izziņā par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu nepieciešama norāde par šādu remontdarbu nepieciešamību;

19.2. traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis, bet ir iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi;

19.3. traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numurs ir pilnībā izrūsējis, bet tās reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" iepriekš ir izdarīts ieraksts par to, ka identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis, un iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi;

19.4. traktortehnikai uzstāda izgatavotāja marķētu numurētu agregāta detaļu ar citu identifikācijas numuru.

 

20. Ja vienas dienas laikā persona veic vienas un tās pašas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas darbības, agregātu numurus atkārtoti nesalīdzina.

 

21. Izziņa ir derīga pusgadu pēc tās izsniegšanas. Tā ir derīga arī pēc minētā termiņa beigām, ja nepieciešams reģistrēt jaunu, iepriekš nereģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, ko Latvijas Republikā pārdevis traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotājs vai tirdzniecības uzņēmums, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar aģentūru.

  

IV. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas kārtība

 

22. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai nepieciešamos dokumentus aģentūrā iesniedz (uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Latvijas Republikas transportlīdzekļa vadītāja apliecību), traktortehniku vai tās piekabi agregātu numuru salīdzināšanai uzrāda, iesniegumu (4.pielikums) paraksta, kā arī reģistrācijas dokumentu un numura zīmi saņem:

22.1. traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai valdītājs:

22.1.1. pilngadīga fiziska persona vai tās pilnvarots pārstāvis;

22.1.2. juridiska persona, iestāde vai tās pilnvarots pārstāvis;

22.1.3. fiziskas personas aizbildnis vai aizgādnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu;

22.1.4. fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja reģistrējamo traktortehniku atļauts vadīt no 16 gadu vecuma;

22.2. traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tirdzniecības uzņēmuma (kas noslēdzis atbilstošu līgumu ar aģentūru) pilnvarota persona – ja tiek reģistrēta šā komersanta izgatavota vai izplatīta traktortehnika vai tās piekabe. Šādā gadījumā pilnvarotā persona iesniedz attiecīgā komersanta izdotu noteikta parauga pilnvaru, ko paraksta arī traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks tirdzniecības uzņēmuma pilnvarotās personas klātbūtnē;

22.3. reģistrācijas dokumentā norādītais traktortehnikas vai tās piekabes turētājs;

22.4. reģistrācijas dokumentā norādītais traktortehnikas vai tās piekabes līdzīpašnieks;

22.5. ķīlas ņēmējs – ja no uzskaites noņem ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, par kuru izdarīta ķīlas atzīme informatīvajā sistēmā;

22.6. zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru, – ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu;

22.7. tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi, vai viņas pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru, – ja no uzskaites noņem traktortehniku vai tās piekabi, pamatojoties uz izpildu dokumentu;

22.8. pilngadīga fiziska persona vai šo noteikumu 22.1.4.apakšpunktā minētā persona, ja nepieciešama reģistrācijas dokumenta maiņa, jo tajā norādītajos datos konstatēta kļūda, kas radusies tehnisku iemeslu dēļ, vai ja tiek mainīta bojāta numura zīme.

 

23. Traktortehniku vai tās piekabi reģistrē pēc tam, kad aģentūras darbinieks ir pārliecinājies par reģistrācijas dokumentu iesniedzēja identitāti un ir iesniegtas turējumu apliecinošu dokumentu kopijas.

 

24. Reģistrējot Latvijas Republikas juridiskai personai traktortehniku vai tās piekabi īpašumā (turējumā, valdījumā), pārbauda, vai par juridisko personu norādītā informācija atbilst aģentūras rīcībā esošajiem datiem.

 

25. Reģistrējot traktortehnikas vai tās piekabes turētāju, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniegumā norāda reģistrācijas apliecības derīguma termiņu (ja tas ir ierobežots), turētāja adresi un:

25.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja turētājs ir fiziska persona, kurai piešķirts personas kods;

25.2. vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, ja turētājs ir fiziska persona, kurai nav piešķirts personas kods;

25.3. nosaukumu un reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, ja turētājs ir juridiska persona;

25.4. nosaukumu, ja turētājs ir ārvalsts juridiska persona, kura nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

25.5. nosaukumu, ja turētājs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde.

 

26. Dokumentus traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai pieņem, ja tajos norādītie dati ļauj identificēt traktortehniku vai tās piekabi un attiecīgo personu.

 

27. Lēmuma pieņemšanu par traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju var atlikt ne ilgāk kā uz 15 dienām. Par pieņemto lēmumu informē personu, kas pieteikusi traktortehniku vai tās piekabi reģistrācijai.

 

28. Lai saņemtu reģistrācijas apliecību, pirms traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas iesniedz dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas valsts nodevas samaksu par attiecīgo reģistrācijas darbību.

 

29. Lai reģistrētu iepriekš ārvalstīs reģistrētu vai ekspluatētu traktortehniku vai tās piekabi, aģentūrā iesniedz:

29.1. iesniegumu;

29.2. iepriekš izsniegto traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu. Dokumentu neiesniedz, ja traktortehniku vai tās piekabi ieved no dalībvalsts, kurā neveic traktortehnikas vai tās piekabes reģistrāciju. Dokuments, kas apliecina, ka traktortehnika vai tās piekabe ir norakstīta vai nav atjaunojama, nav uzskatāms par reģistrācijas dokumentu;

29.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai rēķinu-uzziņu, ja traktortehnika vai tās piekabe atsavināta Latvijas Republikā, vai arī Civillikuma 1474.pantā minētās personas apliecinātu līgumu;

29.4. dokumentu par to, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

29.5. Sertifikācijas un testēšanas centra (turpmāk – centrs) izsniegtu atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu, kas apliecina atbilstību normatīva­jiem aktiem par mašīnu drošību, par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju un par ceļu satiksmes drošību, ja traktortehnika (izņemot traktorus un to piekabes) iegādāta kādā no trešajām valstīm;

29.6. centra izsniegtu atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu, kas apliecina atbilstību normatīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimnie­cībā izmantojamo traktoru, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un par ceļu satiksmes drošību, ja traktors vai tā piekabe iegādāta kādā no trešajām valstīm. 

 

30. Lai reģistrētu iepriekš nereģistrētu jaunu traktortehniku (izņemot traktorus un to piekabes), aģentūrā iesniedz:

30.1. iesniegumu;

30.2. atbilstības deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mašīnu drošību un par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju;

30.3. traktortehnikas izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu dokumentu, kas apliecina traktortehnikas uzskaites tehniskos datus. Traktor­tehnikas uzskaites tehnisko datu apliecinājuma dokuments var būt arī rēķins-uzziņa, ko izsniedzis tirdzniecības uzņēmums;

30.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

30.5. dokumentu par to, ka traktortehnikas ievešana Eiropas Savienībā no trešās valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā.

 

31.Lai reģistrētu iepriekš nereģistrētu jaunu traktoru vai tā piekabi, aģentūrā iesniedz:

31.1. iesniegumu;

31.2. atbilstības sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu, izņemot par T5 kategorijas traktoru;

31.3. T5 kategorijas traktoram – centra izsniegtu atbilstības apliecinājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu;

31.4. traktora vai tā piekabes izgatavotāja vai pilnvarotā pārstāvja dokumentu, kas apliecina traktora vai tā piekabes uzskaites tehniskos datus. Traktora vai tā piekabes uzskaites tehnisko datu apliecinājuma dokuments var būt arī rēķins-uzziņa, ko izsniedzis komersants saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecību;

31.5. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

31.6. dokumentu par to, ka traktora vai tā piekabes ievešana Eiropas Savienībā no trešās valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā.

 

32. Lai reģistrētu jaunu Latvijas Republikā ražotu traktora piekabi, aģentūrā iesniedz:

32.1. iesniegumu;

32.2. ja traktora piekabe ir ražota rūpnieciski:

32.2.1. centra izsniegtuatbilstības apliecinājumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu;

32.2.2. izgatavotāja dokumentu, kas apliecina traktora piekabes uzskaites tehniskos datus. Traktora piekabes uzskaites tehnisko datu apliecinājuma dokuments var būt arī rēķins-uzziņa, ko izsniedzis komersants saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecību;

32.2.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

32.3. ja traktora piekabe ir izgatavota individuāli personiskām vajadzībām:

32.3.1. centra izsniegtu atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu par to, ka traktora piekabe ir izgatavota individuāli personiskām vajadzībām un atbilst normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļa konstrukciju un ceļu satiksmes drošību;

32.3.2. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu par galveno sastāvdaļu (rāmja, kravas kastes) piederību.

 

33. Traktortehniku vai tās piekabi reģistrē uz tās personas vārda, kas iesniegtajā īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā norādīta kā ieguvējs.

  

34. No ārvalsts ievestas traktortehnikas vai tās piekabes turpmāka atsavinā­šana ir atļauta tikai pēc tās reģistrācijas Latvijas Republikā, izņemot šādus gadījumus:

34.1. traktortehniku vai tās piekabi kā preci Latvijas Republikā ievedis pats tirdzniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību (turpmāk – tirdzniecības uzņēmums), vai arī cita Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kas to nodevusi realizācijai tirdzniecības uzņēmumam;

34.2. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijas Republikā, vēlas atsavināt tai piederošu traktortehniku vai tās piekabi, un šī traktortehnika vai tās piekabe ir reģistrēta ārvalstī.

 

V. Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija

 

35. Lai reģistrētu tirdzniecības uzņēmumā iegādātas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, aģentūrā iesniedz:

35.1. iesniegumu;

35.2. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites un tirdzniecības uzņēmuma atzīmi par pārdošanu;

35.3. rēķinu-uzziņu.

 

36. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu uz līguma pamata, aģentūrā iesniedz:

36.1. iesniegumu;

36.2. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites;

36.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

 

37. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu uz tiesas sprieduma pamata, aģentūrā iesniedz:

37.1. iesniegumu;

37.2. reģistrācijas apliecību;

37.3. tiesas spriedumu, ar kuru nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības (iesniedz tiesas apliecinātu norakstu ar atzīmi par sprieduma stāšanos spēkā vai tā noraksta kopiju, uzrādot oriģinālu).

 

38. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu saistībā ar mantojumu, aģentūrā iesniedz:

38.1. iesniegumu;

38.2. reģistrācijas apliecību;

38.3. mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecību, tiesas spriedumu par mantošanu).

  

39. Lai reģistrētu īpašnieka maiņu apķīlātas vai valstij piekritīgas traktortehnikas vai tās piekabes realizācijai, aģentūrā iesniedz:

39.1. iesniegumu;

39.2. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites vai aģentūras izsniegtu izziņu par konkrētas traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites. Ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta Latvijas Republikā, iesniedz traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, bet no ārvalsts ievestai traktortehnikai vai tās piekabei – dokumentu par to, ka traktortehnika vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā no trešās valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

39.3. dokumentu par apķīlātas vai valstij piekritīgas mantas – traktor­tehnikas vai tās piekabes – nodošanu īpašumā vai nodošanu realizācijā (kopā ar ieguvēja īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu). Minēto dokumentu izsniedz zvērināts tiesu izpildītājs vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, pamatojoties uz izpildu dokumentu par traktortehnikas vai tās piekabes bezstrīdus piedziņu.

 

40. Ja apķīlātās vai valstij piekritīgās traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai neiesniedz traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu un par to nav datu informatīvajā sistēmā, aģentūra to nereģistrē.

 

41. Lai reģistrētu īpašnieka maiņu, kuras pamatā ir akts par juridiskajai personai piederošas aģentūrā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā, aģentūrā iesniedz:

41.1. iesniegumu;

41.2. reģistrācijas apliecību;

41.3. aktu par juridiskai personai piederošas aģentūrā reģistrētas traktor­tehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā, norādot, ka īpašuma tiesības pāriet ieguvējam. Aktā iekļauj ziņas par atsavinātāju un ieguvēju (nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, adresi) un traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, lai identificētu konkrēto traktortehniku vai tās piekabi, un to apliecina ar atsavinātāja zīmogu un atbildīgās personas parakstu;

41.4. dokumentu, kas apliecina, ka īpašuma tiesības iegūtas no apdrošinājuma ņēmēja – juridiskas vai fiziskas personas –, ja apdrošināšanas sabiedrība ieguvusi īpašumā traktortehniku vai tās piekabi uz apdrošināšanas līguma pamata.

 

42. Lai reģistrētu īpašnieka maiņu, ja traktortehnika vai tās piekabe vairs nav kopīpašums, aģentūrā iesniedz:

42.1. iesniegumu;

42.2. izziņu par traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numuru salīdzināšanu, ja traktortehnika vai tās piekabe netiek iegūta tieši no atsavinātāja;

42.3. reģistrācijas apliecību;

42.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai, ja traktortehniku vai tās piekabi reģistrē vienam līdzīpašniekam, līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par kopīpašuma izbeigšanu un traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu vienam līdzīpašniekam. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt aģentūrā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt Civillikuma 1474.pantā minētās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu;

42.5. ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta kā kopīpašums, papildus iesniedz dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes iegūšanu kopīpašumā.

 

43. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, ja juridiskā persona tiek reorganizēta, aģentūrā iesniedz:

43.1. iesniegumu;

43.2. reģistrācijas apliecību;

43.3. dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes piederību pēc juridiskās personas reorganizācijas (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu).

 

44. Lai reģistrētu komersanta pamatkapitālā ieguldītās traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, aģentūrā iesniedz:

44.1. iesniegumu;

44.2. reģistrācijas apliecību, ja traktortehnika vai tās piekabe reģistrēta Latvijas Republikā, vai attiecīgi šo noteikumu 29., 30., 31. un 32.punktā minētos dokumentus, ja traktortehnika vai tās piekabe nav reģistrēta Latvijas Republikā;

44.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par traktortehnikas vai tās piekabes ieguldījumu komersanta pamatkapitālā, ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" šādas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra apliecinātas atzīmes nav.

 


VI. Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņas reģistrācija

 

45. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja vārda, uzvārda vai nosaukuma maiņu, aģentūrā iesniedz:

45.1. iesniegumu;

45.2. reģistrācijas apliecību;

45.3. izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja aģentūras rīcībā nav informācijas par šādām izmaiņām.

 

46. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu, aģentūrā iesniedz iesniegumu un reģistrācijas apliecību.

 

VII. Traktortehnikas un tās piekabju uzskaites tehnisko datu maiņas reģistrācija

 

47. Lai reģistrētu traktortehnikas krāsas maiņu, aģentūrā iesniedz:

47.1. iesniegumu;

47.2. reģistrācijas apliecību.

 

48. Lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numura maiņu, aģentūrā iesniedz:

48.1. iesniegumu;

48.2. reģistrācijas apliecību;

48.3. dokumentu par izgatavotāja marķēta numurētā agregāta iegādi, izņemot šo noteikumu 19.punktā minētos gadījumus, kad aģentūras darbinieks pieņem lēmumu par traktortehnikas vai tās piekabes identificēšanu.

   

49. Lai reģistrētu sērijveida traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi, aģentūrā iesniedz:

49.1. iesniegumu;

49.2. nepārbūvētas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 29., 30., 31. un 32.punktā minētos dokumentus, ja traktor­tehnika vai tās piekabe nav reģistrēta Latvijas Republikā;

49.3. sērijveidā pārbūvētas traktortehnikas vai tās piekabes atbilstības apliecinājumu;

49.4. numurētā agregāta īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja pārbūvē maina numurēto agregātu.

 

50. Lai reģistrētu individuālu traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi, aģentūrā iesniedz:

50.1. iesniegumu;

50.2. nepārbūvētas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 29., 30., 31. un 32.punktā minētos dokumentus, ja traktor­tehnika nav reģistrēta Latvijas Republikā;

50.3. traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes aktu, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi tehniskā ekspertīze pēc pārbūves nav jāveic;

50.4. numurētā agregāta īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja pārbūvē maina numurēto agregātu.

 

VIII. Reģistrācijas dokumentu un numura zīmju atjaunošana un maiņa

 

51. Lai saņemtu traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu zuduša, nozaudēta, nozagta vai bojāta reģistrācijas dokumenta vietā, aģentūrā iesniedz:

51.1. iesniegumu;

51.2. bojāto reģistrācijas dokumentu. Reģistrācijas dokumentu maina, ja bojātais dokuments nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no viena reģistrācijas dokumenta, un dokumentam var noteikt veidlapas numuru;

51.3. policijas izziņu par reģistrācijas dokumenta zādzības faktu vai attiecīgās institūcijas izziņu par reģistrācijas dokumenta bojāeju nepārvaramas varas dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu), ja aģentūras rīcībā nav informācijas par zagta dokumenta atrašanos meklēšanā vai arī reģistrācijas dokuments nozaudēts vai zudis citos apstākļos.

   

52. Izsniedzot jaunu reģistrācijas dokumentu zudušā, nozaudētā, nozagtā vai bojātā vietā, informatīvajā sistēmā izdara atzīmi par to, ka iepriekšējais reģistrācijas dokuments uzskatāms par nederīgu.

 

53. Lai reģistrētu valsts reģistrācijas numura maiņu, aģentūrā iesniedz:

53.1. iesniegumu;

53.2. reģistrācijas dokumentu;

53.3. numura zīmi.

  

54. Lai saņemtu numura zīmi nozaudētas, nozagtas vai bojātas zīmes vietā, aģentūrā iesniedz:

54.1. iesniegumu;

54.2. reģistrācijas dokumentu;

54.3. policijas izziņu par numura zīmes zādzības faktu vai attiecīgās institūcijas izziņu par numura zīmes bojāeju nepārvaramas varas dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu), ja aģentūras rīcībā nav informācijas par zagtas numura zīmes atrašanos meklēšanā vai arī numura zīme ir nozaudēta vai zudusi citos apstākļos.

 

55. Ja numura zīme ir nozaudēta, nozagta vai bojāta, traktortehnikai vai tās piekabei piešķir citu valsts reģistrācijas numuru un izsniedz jaunu numura zīmi, bet iepriekšējā kļūst nederīga, un tai atbilstošo valsts reģistrācijas numuru turpmāk piešķirt aizliegts.

 

56. Ja iesniedz policijas izziņu par numura zīmes zādzību vai attiecīgās institūcijas izziņu par numura zīmes bojāeju nepārvaramas varas dēļ vai numura zīme ir nozaudēta vai zudusi citos apstākļos, vai arī aģentūras rīcībā ir informācija par zagtas numura zīmes atrašanos meklēšanā, noteiktās prasības attiecināmas arī uz Latvijas Republikā reģistrētās traktortehnikas vai tās piekabes vecā parauga numura zīmēm.

 

IX. Traktortehnikas un tās piekabes noņemšana no uzskaites

 

57. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās atsavināšanai Latvijas Republikā, aģentūrā iesniedz iesniegumu un reģistrācijas apliecību.

 

58. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās atsavināšanai Latvijas Republikā, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties satiksmē 30 dienas". Šo termiņu var pagarināt par 30 dienām, izdarot reģistrācijas apliecībā ierakstu "Pagarināts uz 30 dienām".

 

59. Traktortehniku vai tās piekabi atļauts atsavināt arī pēc reģistrācijas apliecībā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ceļu satiksmē, traktortehnika vai tās piekabe atkārtoti jāreģistrē, mainot reģistrācijas apliecību.

 

60. No Latvijas Republikas aizliegts izvest traktortehniku vai tās piekabi, kas noņemta no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā. Lai šādu traktortehniku vai tās piekabi izvestu no Latvijas Republikas, veic šo noteikumu 65.punktā minētās darbības.

 

61. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites tās izvešanai no Latvijas Republikas, aģentūrā iesniedz:

61.1. iesniegumu;

61.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību šo noteikumu 51.punktā noteiktajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, ko nevar uzrādīt, minēts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

61.3. numura zīmi. Ja numura zīmi nevar nodot, numura zīmi atjauno šo noteikumu 54.punktā noteiktajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā minēts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

61.4. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

 

62. Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LR".

 

63. No ārvalsts ievestas traktortehnikas vai tās piekabes turpmāka atsa­vināšana ir atļauta tikai pēc tās reģistrācijas Latvijā, izņemot šādus gadījumus:

63.1. traktortehniku vai tās piekabi kā preci Latvijā ievedis pats tirdzniecības uzņēmums vai arī cita Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas to nodevusi realizācijai tirdzniecības uzņēmumam;

63.2. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā, vēlas atsavināt tai piederošu traktortehniku vai tās piekabi, un šī traktortehnika vai tās piekabe ir reģistrēta ārvalstī.

 

64. Lai ar traktortehniku vai tās piekabi, kas noņemta no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas, piedalītos ceļu satiksmē, veic šo noteikumu 65.punktā minētās darbības.

 

65. Lai saņemtu tranzīta numura zīmi Latvijas Republikā reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, aģentūrā iesniedz:

65.1. iesniegumu;

65.2. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

 

66. Lai saņemtu tranzīta numura zīmi Latvijas Republikā nereģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, aģentūrā iesniedz:

66.1. iesniegumu;

66.2. dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu);

66.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu), ja dokumentā, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais īpašnieks.

 

67. Tranzīta numura zīmju derīguma termiņš ir 30 dienas. Ja traktor­tehnika vai tās piekabe šajā termiņā nav izvesta no valsts, pēc atkārtotas agregātu numuru salīdzināšanas tranzīta numura zīmes derīguma termiņu var pagarināt līdz 30 dienām, izsniedzot jaunu reģistrācijas apliecību.

 

68. Lai ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, kuras ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts informatīvajā sistēmā, noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā, aģentūrā iesniedz:

68.1. iesniegumu;

68.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību šo noteikumu 51.punktā noteiktajā kārtībā, papildus iesniedzot ķīlas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

68.3. ķīlas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja komercķīlas tiesības ir izlietotas, iesniedz Komercķīlu reģistra lēmumu par komercķīlas tiesību izlietošanas reģistrēšanu.

 

69. Ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, ja beidzies ķīlas līgumā noteiktais samaksas termiņš un ķīlas līgumā norādīts, ka traktortehniku vai tās piekabi ķīlas ņēmējs drīkst pārdot bez īpašnieka piekrišanas par brīvu cenu. Ja šādas tiesības ķīlas ņēmējam nav piešķirtas, traktortehniku vai tās piekabi var pārdot izsolē ar tiesas starpniecību. Šādā gadījumā traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanai no uzskaites papildus iesniedz izsoles aktu (vai izsoles akta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja iegūti vairāki īpašuma objekti).

 

70. Ķīlā ņemto traktortehniku vai tās piekabi nereģistrē uz ķīlas ņēmēja vārda, bet to var atsavināt, nododot realizācijai tirdzniecības uzņēmumam vai izsniedzot ieguvējam aktu par ieķīlātās un neizpirktās traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā ieguvējam. Ja ķīlas ņēmējs ir fiziska persona, aktam nepieciešams Civillikuma 1474.pantā minētās personas apliecinājums. Ja ķīlas ņēmējs ir juridiska persona, aktu apliecina ar juridiskās personas zīmogu un atbildīgās personas parakstu.

 

71. Noņemot no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu traktortehniku vai tās piekabi, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas".

 

72. Lai, pamatojoties uz izpildu dokumentu, traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā, aģentūrā iesniedz:

72.1. iesniegumu;

72.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, iesniedz zvērināta tiesu izpildītāja vai valsts vai pašvaldības iestādes (kas vērš bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi) iesniegumu. Tad izsniedz izziņu par konkrētas traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites;

72.3. izpildu dokumentu vai tā izdevēja apliecinātu kopiju vai arī zvērināta tiesu izpildītāja vai attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes (kas vērš bezstrīdus piedziņu uz traktortehniku vai tās piekabi) izsniegtu dokumentu, kurā ir atsauce uz konkrēto izpildu dokumentu.

 

73. Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties ceļu satiksmē 30 dienas".

 

74. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites norakstīšanai, aģentūrā iesniedz:

74.1. iesniegumu;

74.2. reģistrācijas apliecību;

74.3. numura zīmi;

74.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

 

75. Noņemot traktortehniku no uzskaites norakstīšanai, traktortehnikas īpašnieks var saņemt izziņu par numurētā agregāta piederību vai arī reģistrēt numurēto agregātu citai traktortehnikai, kas viņam pieder (saņemt izziņu vai reģistrēt numurēto agregātu var arī vēlāk).

 

76. Ja reģistrācijas apliecība vai numura zīme ir nozaudēta, nozagta vai bojāta, īpašnieks, noņemot traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites norakstīšanai, šo faktu norāda iesniegumā.

 

77. Ja traktortehniku vai tās piekabi noņem no uzskaites, atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus.

 

X. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas īpašie gadījumi

 

78. Lai reģistrētu no ārvalstīm uz laiku ievestu traktortehniku vai tās piekabi, aģentūrā iesniedz:

78.1. iesniegumu;

78.2. ārvalsts reģistrācijas dokumentu vai, ja traktortehnika vai tās piekabe ir jauna, iepriekš nereģistrēta, traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izdotu dokumentu, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus;

78.3. īpašuma vai turējuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja persona ievedusi traktortehniku, kas nav reģistrēta uz šīs personas vārda;

78.4. dokumentu par to, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā no trešās valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

78.5. nomas līgumu vai pilnvaru traktortehnikas vai tās piekabes lietošanai (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu), ja traktortehnika vai tās piekabe ir turējumā. Ja ārvalstīs reģistrētās traktortehnikas vai tās piekabes turētājs ir persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, pilnvarojumam lietot fiziskai personai piederošu traktortehniku nepieciešams Civillikuma 1474.pantā minētās personas apliecinājums. Pilnvarojumu lietot juridiskai personai piederošu traktortehniku vai tās piekabi var apliecināt arī pats īpašnieks;

78.6. numura zīmes, ja tādas ir.

 

79. Ja traktortehnika vai tās piekabe pastāvīgi ir vai tiks reģistrēta ārvalstī un tā ievesta Latvijas Republikā uz laiku bez nodoma to reģistrēt Latvijas Republikā pastāvīgi, traktortehniku vai tās piekabi reģistrē uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku".

 

80. Ja traktortehnikai vai tās piekabei, kas reģistrēta uz laiku, nepieciešama atbilstības novērtēšanas procedūras pabeigšana, aģentūrā papildus iesniedz centraatzinumu par šādas reģistrācijas pamatotību. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku bez atbilstības apliecinājuma".

 

81. Šo noteikumu 78.punktā minētos dokumentus un numura zīmi glabā tajā aģentūras nodaļā, kurā reģistrēta traktortehnika. Lietā saglabā dokumentu kopijas, kas pamato reģistrāciju.

 

82. Lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas, tajā aģentūras nodaļā, kurā nodoti ārvalsts dokumenti un numura zīme, iesniedz šo noteikumu 61.punktā minētos dokumentus, pretim saņemot glabāšanā nodotos dokumentus un numura zīmi.

 

83. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijai iesniegtos dokumentus glabā tajā aģentūras nodaļā, kurā reģistrēta traktortehnika, tās piekabe vai numurētais agregāts.

 

XI. Noslēguma jautājums

 

84. Šo noteikumu 16.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

 

 

Ministru prezidents                                                                         V.Dombrovskis

 

Zemkopības ministrs                                                                       J.Dūklavs

 


1.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 12. maijā

noteikumiem Nr. 435

 

Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības paraugs un tajā norādāmā informācija

 

Apliecības priekšpuse (averss)

 

 

1. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības priekšpusē (aversā) norādīts:

1.1. "Reģistrācijas numurs" – traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numurs;

1.2. "Grupa" – traktortehnikas vai tās piekabes grupa;

1.3. "Marka" – traktortehnikas vai tās piekabes marka;

1.4. "Rūpnīcas numurs" – izgatavotājrūpnīcas piešķirtais identifikācijas numurs;

1.5. "Izlaiduma gads" – traktortehnikas vai tās piekabes izlaiduma gads;

1.6. "Krāsa" – traktortehnikas vai tās piekabes krāsa;

1.7. "Turētājs" – turētāja vārds un uzvārds vai nosaukums. Ja traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks vai valdītājs ir arī tās turētājs, norāda traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja datus. Šajos noteikumos noteiktajos gadījumos norāda aizbildņa vai aizgādņa datus;

1.8. "Adrese" – traktortehnikas vai tās piekabes turētāja adrese;

1.9. "Īpašnieks" – traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai valdītāja vārds un uzvārds vai nosaukums;

1.10. "Reģ. datums" – traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas datums;

1.11. "Derīga līdz" – reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

1.12. "Z.v. /paraksts/" – aģentūras darbinieka paraksts un aģentūras nodaļas zīmogs;

1.13. "Pilna masa (kg)" – traktortehnikas vai tās piekabes pilna masa kilogramos;

1.14. "Jauda (ZS)" – traktortehnikas nominālā jauda zirgspēkos;

1.15. "Piezīmes" – piezīmes par atsavināšanas aizliegumu vai ierobe­žojumu, atzīme par valdītāju, aizbildnību un aizgādnību, valdītāja deklarētā dzīvesvieta (atrašanās vieta), kā arī cita nepieciešamā informācija.

 

Apliecības otra puse (reverss)

 

 

2. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības otrā pusē (reversā) norāda atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites un ieraksta attiecīgu datumu (minēto informāciju aģentūras darbinieks apliecina ar parakstu un attiecīgās aģentūras nodaļas zīmogu).

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                                    J.Dūklavs


2.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 12. maija

noteikumiem Nr. 435

 

Traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numura apliecības paraugs

 

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                                  J.Dūklavs


3.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada   12. maija

noteikumiem Nr. 435

 

Speciālās traktortehnikas reģistrācijas apliecības paraugs

 

Apliecības priekšpuse (averss)

 

 

Apliecības otra puse (reverss)

 

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                                    J.Dūklavs


4.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada  12. maija

noteikumiem Nr. 435

 

Iesnieguma paraugs

 

Valsts aģentūrai

"Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"

 

(fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskas personas vai iestādes nosaukums)

 

(personas kods vai reģistrācijas numurs)

 

iesniegums

Lūdzu

 reģistrēt traktortehniku vai tās piekabi

 izsniegt traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmi

 izsniegt traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību

 izsniegt traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta numuru un tranzīta numura apliecību

 izsniegt speciālās traktortehnikas numura zīmi un reģistrācijas apliecību

 cits _____________________________________________________________________

                (atzīmēt vajadzīgo darbību)

 

___________________________________________________________________________

(traktortehnikas vai tās piekabes nosaukums, modelis, marka)

 

Valsts reģistrācijas numura zīme

 

Rūpnīcas (šasijas) Nr.

 

Pilna masa

 

kg, jauda

 

kW/ZS, krāsa

 

               

Izlaiduma gads _________

Iegādāta _____.gada ___. ___________________ no ___________________

_____________________________________________________________

Pievienoju _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Iesniedzējs

 

Datums

 

 

 

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                                    J.Dūklavs

 

Izdevējvalsts: Latvijas Republika
Izdevējs: Ministru kabinets
Dokuments:  435. noteikumi, pieņemti 12.05.2010.
   Spēkā no 19.05.2010.
Statuss:  Spēkā esošs
Publicēts:  Vēstnesis, 18.05.2010., Nr. 77
Izraisošais: 01.10.1997, likums, Ceļu satiksmes likums
Saistītais: 25.03.2008, noteikumi Nr. 195, Mašīnu drošības noteikumi
Saistītais: 27.06.2006, noteikumi Nr. 535, Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības...
Saistītais: 27.12.2005, noteikumi Nr. 1047, Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu...
Saistītais: 18.03.2004, likums, Muitas likums
Saistītais: 28.01.1937, likums, Civillikums CETURTĀ DAĻA Saistību tiesības

Nav pieejas atsauces pievienošanai!

Ieeja tikai autorizētiem lietotājiem.
Lai varētu izpildīt šo darbību, izmantojiet abonentu autorizāciju.