Izvērstā meklēšana

NAIS priekšrocības

Lielākā regulāri aktualizētā tiesību aktu datubāze

 • Visi Latvijas valsts varas un pārvaldes iestāžu izdotie ārējie tiesību akti
 • Pilnīgs Rīgas pašvaldības tiesību aktu kopums
 • Latvijai saistošie starptautiskie dokumenti

Efektīvi atrod dokumentu

 • Elastīgs dokumentu meklēšanas rīks, dažādās meklēšanas un rezultātu kārtošanas, kā arī filtrēšanas iespējas nodrošina ērtu un ātru darbu ar dokumentiem
 • Iespēja atlasīt dokumentu pēc vairāk nekā 10 parametriem (izdevējvalsts, izdevējinstitūcija, dokumenta veids, pieņemšanas datums u.c.), kā arī pēc vārdiem vai to daļām dokumenta virsrakstā vai (un) tekstā
 • Tematiskā meklēšana
 • Teksta fragmenta meklēšana atvērtajā dokumentā

Ērti salīdzināt vēsturiskās redakcijas

Iekrāsotās atšķirības dažādu tiesību aktu tekstos dod iespēju salīdzināt redakcijas un pārskatāmi pamanīt atšķirības.

Viegli salīdzināt likuma pantu izmaiņas

Saites uz iepriekšējām redakcijām dod iespēju ērti atrast izmainītā likuma panta iepriekšējās redakcijas.

Bagāts hipersaišu klāsts

Plaši izmantota sasaiste:
 • viena dokumenta ietvaros,
 • uz saistītā dokumenta noteiktu vietu (piemēram, likuma pantu vai nodaļu)
 • starp likuma panta redakcijām,
 • uz saistītajiem dokumentiem,
 • uz ārējiem tiesiskās informācijas avotiem: tiesu spriedumiem, LR Saeimas likumprojektu reģistru, Ministru kabineta politikas plānošanas dokumentiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem u.c.,
 • uz radniecīgo Igaunijas Republikas normatīvo aktu tulkojumiem krievu valodā.

Citāts ar noformētu atsauci uz avotu

Dod iespēju izmantot fragmentu no jebkura tiesību akta un iegūt citātu ar atsauci uz tiesību aktu.

Tiesvedības gaitas monitorings

Dod iespēju sekot tiesvedības gaitai pēc lietas numura neierobežotam lietu skaitam - kārtot lietu secību, pievienot savas piezīmes, saņemt informāciju par izmaiņām, atgādinājumus.

Teksta iegūšana no attēla

Dod iespēju iegūt rediģējamu tekstu no attēliem un to izmantot jaunu dokumentu radīšanai.

Personalizācija

Mans NAIS –
 • dod iespēju veidot regulāri nepieciešamo dokumentu komplektus,
 • palīdz organizēt un sakārtot dokumentus sev ērtā veidā,
 • dod iespēju pievienot dokumentiem savus komentārus un piezīmes,
 • nosūta ziņojumus par izmaiņām tiesību aktos.

Mans NAIS

Īsumā par "Mans NAIS"

Mans NAIS ir bezmaksas rīks, ar kura palīdzību var iegūt papildus iespējas darbam ar dokumentiem:

 • Veidot regulāri nepieciešamo dokumentu komplektus
 • Organizēt un kārtot dokumentus sev ērtā veidā
 • Pievienot dokumentiem savus komentārus un piezīmes
 • Saņemt ziņojumus e-pastā par izmaiņām tiesību aktos
 • Ātri atrast nesen skatītu dokumentu

Kā kļūt par "Mans NAIS" lietotāju

Lai kļūtu par Mans NAIS lietotāju:

 • Ar pogu ekrāna augšpusē atveriet autorizācijas logu
 • Reģistrējieties un izveidojiet savu Mans NAIS individuālo kontu, izmantojot reģistrācijas pogu autorizācijas logā

Turpmākam darbam ar savu Mans NAIS kontu pietiks tikai ar autorizāciju.

Ja autorizējoties būsiet atzīmējis Atcerēties mani, tad nākošajā reizē autorizācija notiks automātiski.

Piedāvājam iespēju autorizēties arī ar draugiem.lv pasi. Šajā gadījumā jāizmanto atbilstošā ikona autorizācijas logā .

Kad autorizācija veiksmīgi pabeigta:

 • autorizācijas pogas vietā parādās hipersaite uz lietotāja profila sadaļu un konta aizvēršanas poga
 • lietotājam pieejamas sekojošas papildus iespējas darbam ar dokumentiem:

Kā uzsākt darbu ar "Mans NAIS"

Lai uzsāktu darbu ar Mans NAIS kontu:

 • Atrodiet interesējošo dokumentu, izmantojot meklēšanas iespējas
 • Izmantojot pogu "Darbības"
  - saglabājiet dokumentu mapēs,
  - sekojiet izmaiņām,
  - veiciet piezīmes.

Sadaļa: Manas mapes

Piedāvātās iespējas:

 • Izveido un saglabā sev interesējošo dokumentu komplektus
 • Viens dokuments var atrasties vienā vai vairākās virtuālajās mapēs
 • Savā komplektā dokumentus viegli atrast, izmantojot izvērsto meklēšanu

Sadaļa: Sekot izmaiņām

Piedāvātās iespējas:

 • Tiek uzkrāta informācija par izmaiņām dokumentos, kuriem tiek sekots
 • Redzamas pēdējās izmaiņas
 • No dokumentu jaunāko izmaiņu saraksta, izmainīto dokumenta sadaļu var atvērt nepastarpināti
 • Ziņojumi par izmaiņām tiesību aktos tiek nosūtīti arī uz e-pastu
 • Nosacījumus, pēc kuriem var saņemt ziņojumus savā e-pastā, var mainīt

Sadaļa: Manas piezīmes

Piedāvātās iespējas:

 • Uzkrāj dokumentus, kuriem ir pievienotas individuālas piezīmes
 • Piezīmes un komentārus var mainīt, labot, dzēst

Sadaļa: Nesen skatītie dokumenti

Piedāvātās iespējas:

 • Uzkrāj iepriekš atvērto dokumentu vēsturi
 • Vēsture par atvērtajiem dokumentiem saglabājas aptuveni vienu nedēļu
 • Biežāk izmantojamos dokumentus iesakām saglabāt virtuālajās mapēs, izmantojot pogu "Darbības"

Sadaļa: Lietotāja profils

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja izmainīt noklusētos lietotāju profila iestatījumus
 • Iespēja izmainīt lietotāja reģistrācijas datus - lietotājvārdu, e-pastu, paroli, kontakttālruni
 • Iespēja aplūkot lietotāja konta statistiku (sadaļa "Kopsavilkums")

Tiesvedību monitorings

Īsumā par Tiesvedību monotoringu

Tiesvedību monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā "Atgādinājumi"

Aktuālās lietas

Lai uzsāktu sekošanu izvēlētajai lietai, ievadiet tiesas piešķirto lietas numuru. Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem, kā arī pievienot darbības.


Atgādinājumi

Izmantojot darbību izvēlni, lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Šī informācija būs redzama sadaļā "Atgādinājumi".


Izmaiņu salīdzināšana

Visas lietas gaitā notikušās izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējām redakcijām. Jaunās izmaiņas ir viegli pamanāmas. Piemērā aktuālajai redakcijai salīdzinot ar iepriekšējo ir nācis klāt zaļi iekrāsotais fragments


Likumprojektu monitorings

Īsumā par Likumprojektu monotoringu

Likumprojektu monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā "Atgādinājumi"

Aktuālās lietas

Lai uzsāktu sekošanu izvēlētajam likumprojektam, spiediet uz pogas "sekot". Likumprojektu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem, kā arī pievienot darbības.


Atgādinājumi

Izmantojot darbību izvēlni, lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Šī informācija būs redzama sadaļā "Atgādinājumi".


Izmaiņu salīdzināšana

Visas lietas gaitā notikušās izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējām redakcijām. Jaunās izmaiņas ir viegli pamanāmas. Piemērā aktuālajai redakcijai salīdzinot ar iepriekšējo ir nācis klāt zaļi iekrāsotais fragments


NAIS.lv – aicinām iepazīties!

Latvijā lielākajā tiesību aktu bāzē NAIS.lv ir veikti būtiski jaunievedumi, kas ikdienas darbu ar dažādiem dokumentiem padara ne vien ievērojami ērtāku, bet arī efektīvāku.

Aicinām Jūs piedalīties NAIS.lv demonstrācijā 2.jūlijā plkst. 16:00
IT Demo centrā (Rīgā, Valdemāra ielā 21, 2.stāvā), kur iepazīstināsim ar sistēmas piedāvātajām iespējām:

 • Kā ērti salīdzināt dokumentu redakcijas un pārskatīt atšķirības
 • Kā izmantot sasaisti starp likuma pantu redakcijām un ārējiem tiesiskās informācijas avotiem
 • Kā sekot tiesvedības gaitai
 • Kā iegūt tekstu no fotografēta vai skanēta dokumenta,

KĀ ARĪ DAUDZ CITU IESPĒJU!

Demonstrācija ir bez maksas.

Lai pieteiktos, lūdzu, nosūtiet apstiprinošu e-pastu uz nais@nais.lv vai sazinieties ar NAIS Klientu atbalsta dienestu pa tālruni: 67600690. Paldies!

Autorizēties ar draugiem.lv Autorizēties ar facebook.com Autorizēties ar twitter.lv Aizmirsi paroli? Reģistrēties Palīdzība Bez koda Ar kodu Pieteikties izmēģinājuma periodam Pieteikties

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums

Spēkā no 13.07.2002.
Spēkā esošs (redakcija spēkā no 25.05.2005.)
Publicēts: Vēstnesis, 28.06.2002., Nr. 97
Publicēts: ZIŅOTĀJS, 25.07.2002., Nr. 14

Dokumenta piezīmes

   Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005.gada 11.maijam.  

   Grozījumi: 12.06.2003. likums (L.V., 27.jūn., nr.96;
                                  Ziņotājs, 2003, nr.14)
              15.01.2004. likums (L.V., 23.janv., nr.12;
                                  Ziņotājs, 2004, nr.4)
              21.04.2005. likums (L.V., 11.maijs, nr.74;
                                  Ziņotājs, 2005, nr.11)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 prezidents izsludina šādu likumu:

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu administratīvajās lietās, kuras iestādē vai tiesā ierosinātas pirms Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās.

 

2.pants. Likuma darbība

(1) Administratīvajā procesā ar 2004.gada 1.februāri piemērojams Administratīvā procesa likums, ciktāl šā likuma normas nenoteic citu kārtību. Administratīvā procesa likuma un šā likuma normas piemērojamas, ciktāl citu likumu speciālās tiesību normas nenoteic citu kārtību.

(2) Kārtību, kādā izskata administratīvā pārkāpuma lietas un izpilda lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, regulē īpašs likums.

(3) Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pantā minētās lietas izskata rajona (pilsētas) tiesa, ievērojot Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos termiņus un administratīvā akta adresāta procesuālās garantijas.

(4) Rajona (pilsētas) tiesas lēmums par administratīvā soda uzlikšanu pārsūdzams Administratīvajā apgabaltiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, 15.01.2004. likumu un 21.04.2005. likumu)

 

3.pants. Fiziskās personas pārstāvības noformēšana

Ja fiziskās personas pārstāvība iestādē pirms 2004.gada 1.februāra noformēta ar rakstveida pilnvaru, kura nav notariāli apliecināta, pilnvara ir derīga visu tajā paredzēto procesuālo darbību izpildei, ciktāl pārstāvim saskaņā ar likumu nav nepieciešams īpašs pilnvarojums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

4.pants. Administratīvā akta izdošanas termiņš

(1) Ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata un iestāde tajā pirms 2004.gada 1.februāra nav pieņēmusi lēmumu par administratīvā akta izdošanu vai lietas izbeigšanu, iestāde to pieņem piecpadsmit dienu laikā.

(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ piecpadsmit dienu termiņu nav iespējams ievērot, iestāde var termiņu pagarināt uz laiku, ne ilgāku par trīsdesmit dienām, par to paziņojot iesniedzējam. Gadījumos, kad nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu ministrijas valsts sekretārs vai pašvaldības administrācijas vadītājs, bet, ja iestāde neatrodas Ministru kabineta padotībā, — iestādes vadītājs ar motivētu lēmumu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Lēmumu par termiņa pagarināšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

(3) Ja likuma speciālajā tiesību normā noteikti citi termiņi, šā panta noteikumi nav piemērojami.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu un 15.01.2004. likumu)

 

5.pants. Tiesības apstrīdēt administratīvo aktu

Šā likuma 3. un 4.pants piemērojams arī lietās par administratīvā akta apstrīdēšanu, kuras ierosinātas pirms 2004.gada 1.februāra.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

6.pants. Administratīvā akta apstrīdēšanas termiņš

Ja pēc 2003.gada 1.jūlija izdotā spēkā esošā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, administratīvo aktu var apstrīdēt viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

(15.01.2004. likuma redakcijā)

 

7.pants. Atlīdzinājums

Administratīvā procesa likuma 93.panta trešās daļas noteikumi nav piemērojami, ja administratīvais akts kļuvis neapstrīdams pirms 2004.gada 1.februāra, kā arī tad, ja mantiskie zaudējumi vai personiskais kaitējums (arī morālais kaitējums) personai ar iestādes faktisko rīcību nodarīts pirms 2004.gada 1.februāra.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

8.pants. Administratīvā lieta tiesā

(1) Administratīvajā lietā, kas pieņemta tiesvedībā saskaņā ar Civilprocesa likuma normām (ievērojot attiecīgās Latvijas Civilprocesa kodeksa normas), ar 2004.gada 1.februāri piemērojami Administratīvā procesa likuma noteikumi, ievērojot izņēmumus, kas noteikti šajā likumā.

(2) Administratīvās lietas, kuras pieņemtas tiesvedībā līdz 2004.gada 1.februārim un kuru izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, izskata tā tiesa, kas pieņēmusi lietu izskatīšanai.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā tiesa vai tiesnesis neatkārto tās procesuālās darbības, kuras jau izpildītas, lai administratīvo lietu sagatavotu iztiesāšanai.

(4) Pieteicējs var lūgt tiesu pārsūtīt administratīvo lietu attiecīgajai administratīvajai tiesai. Pieteikumu par lietas pārsūtīšanu izskata tiesas sēdē.

(5) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu apelācijas kārtībā izskata Administratīvā apgabaltiesa.

(6) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu kasācijas kārtībā izskata Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu un 15.01.2004. likumu)

 

9.pants.

  (Izslēgts ar 15.01.2004. likumu).

 

10.pants. Piekritība

(1) Ja administratīvā lieta pieņemta apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā pirms 2004.gada 1.februāra, apgabaltiesa turpina minētās lietas izskatīšanu, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

(2) Ja administratīvā lieta pieņemta Augstākās tiesas Civillietu palātā kā apelācijas instances tiesā pirms 2004.gada 1.februāra, Augstākās tiesas Civillietu palāta turpina minētās lietas izskatīšanu, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu apelācijas kārtībā izskata Administratīvā apgabaltiesa.

(4) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā administratīvo lietu kasācijas kārtībā izskata Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments.

(15.01.2004. likuma redakcijā)

 

11.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņš

(1) Ja pēc 2003.gada 30.jūnija izdotā spēkā esošā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt, pieteikumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmās un otrās daļas noteikumiem tiesai var iesniegt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

(2) Pieteikumu par iestādes faktisko rīcību, par kuru pieteicējam kļuvis zināms pirms 2004.gada 1.februāra, var iesniegt tiesai līdz 2004.gada 1.martam.

(3) Ja iestāde nav pieteicējam paziņojusi par lēmumu sakarā ar viņa iesniegumu, kas iesniegts pirms 2004.gada 1.februāra, pieteikumu tiesai var iesniegt viena gada laikā no dienas, kad persona ar iesniegumu griezusies iestādē.

(15.01.2004. likuma redakcijā)

 

12.pants. Blakus sūdzības piekritība

(1) Blakus sūdzību par apgabaltiesas kā apelācijas instances lēmumu, kuru Augstākās tiesas Civillietu palāta pirms 2004.gada 1.februāra pieņēmusi savā tiesvedībā, ievērojot piekritības noteikumus, tā nosūta Senātam.

(2) Blakus sūdzību par apgabaltiesas kā pirmās instances lēmumu, kuru Augstākās tiesas Civillietu palāta pirms 2004.gada 1.februāra pieņēmusi savā tiesvedībā, ievērojot piekritības noteikumus, tā nosūta izskatīšanai attiecīgās apgabaltiesas Administratīvo lietu kolēģijai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

13.pants. Blakus sūdzības iesniegšanas termiņš

Ja tiesas vai tiesneša lēmums pieņemts līdz 2004.gada 1.februārim un Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienā blakus sūdzības iesniegšanas termiņš nav izbeidzies, blakus sūdzības iesniegšanas termiņa aprēķināšanai piemērojami Administratīvā procesa likuma noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

14.pants. Lietas jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Pieteikums par lietas ierosināšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, kuru, ievērojot piekritības noteikumus, pirms 2004.gada 1.februāra savā tiesvedībā pieņēmusi Augstākās tiesas Civillietu palāta, izskatāms saskaņā ar šā likuma 12.panta noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

15.pants. Lietas jauna izskatīšana sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem

(1) Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs vai ģenerālprokurors var iesniegt protestu Senātam par spēkā stājušos tiesas nolēmumu, kurš pieņemts pirms 2004.gada 1.februāra, ja kopš nolēmuma spēkā stāšanās nav pagājuši vairāk kā trīs gadi.

(2) Pamats protesta iesniegšanai par šā panta pirmajā daļā minēto spēkā stājušos tiesas nolēmumu ir būtiski materiālo vai procesuālo tiesību normu pārkāpumi, kas konstatēti lietā, kura izskatīta tikai pirmās instances tiesā, ja tiesas nolēmums nav pārsūdzēts likumā noteiktajā kārtībā no lietas dalībniekiem neatkarīgu iemeslu dēļ vai ar tiesas nolēmumu aizskartas valsts vai pašvaldību iestāžu tiesības vai to personu tiesības, kuras nav bijušas lietas dalībnieki.

(3) Protestu izskata Augstākās tiesas Senāts Administratīvā procesa likuma 338.—352.pantā norādītajā kārtībā.

(4) Augstākās tiesas Senāts, atceļot spriedumu lietā, nodod to jaunai izskatīšanai tiesā atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai piekritībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

16.pants. Noilgums

Ja 2004.gada 1.februārī Civilprocesa likumā vai Civilprocesa kodeksā noteiktais noilguma termiņš nav izbeidzies un Administratīvā procesa likums nosaka īsāku termiņu, piemērojams Administratīvā procesa likumā noteiktais noilguma termiņš, kurš skaitāms no 2004.gada 1.februāra. Ja šādi aprēķinātais kopējais noilguma termiņš ir garāks par Civilprocesa likumā vai Civilprocesa kodeksā noteikto termiņu, noilguma termiņš izbeidzas tajā dienā, kad tas būtu izbeidzies pēc Civilprocesa likuma vai Civilprocesa kodeksa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

17.pants. Atsevišķu tiesību normu hierarhija

(1) Ārējie normatīvie akti, ko savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.

(2) Ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus, juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) šādi normatīvie akti ir nākamie pēc Ministru kabineta noteikumiem un zaudē spēku 2006.gada 1.janvārī.

(15.01.2004. likuma redakcijā)

Pārejas noteikumi

1. Ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Civilprocesa kodeksa divdesmit otrā, divdesmit trešā, divdesmit trešā–A, divdesmit ceturtā, divdesmit ceturtā–A un divdesmit piektā nodaļa.

 

2. Lietu par vēlēšanu tiesību ierobežojumu konstatēšanu ar 2004.gada 1.februāri tiesa izskata pēc Civilprocesa likuma noteikumiem par juridiska fakta konstatēšanu. Pēc tam, kad spriedums minētajā lietā stājies likumīgā spēkā, tiesa tā norakstu nosūta vēlēšanu komisijai, kas reģistrējusi deputātu kandidātu sarakstu. Ja vēlēšanas jau notikušas, sprieduma noraksts nosūtāms arī Centrālajai vēlēšanu komisijai, kā arī attiecīgi Saeimai vai konkrētās pašvaldības domei (padomei).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai:

1) likumprojektu par izpildiestādes pieeju budžeta līdzekļiem. Uz naudas maksājumu vērsta tiesas nolēmuma piespiedu izpildi attiecībā uz iestādi līdz dienai, kad spēkā stājas minētais likums, veic tiesu izpildītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem;

2) nepieciešamos grozījumus spēkā esošajos likumos, lai saskaņotu tos ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

4. Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta likumprojektu 2004.gadam, iekļauj tajā nepieciešamo finansējumu Administratīvā procesa likuma ieviešanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu)

 

5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē kārtību, kādā izskatāmas administratīvo pārkāpumu lietas un izpildāmi lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās (šā likuma 2.panta otrā daļa).

(21.04.2005. likuma redakcijā)

 

6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos attiecībā uz pārvaldes iestādes kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus.

(15.01.2004. likuma redakcijā)

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 13.jūnijā.

 

Valsts prezidente                                         V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 28.jūnijā

Izdevējvalsts: Latvijas Republika
Izdevējs: Saeima
Dokuments:  Likums, pieņemts 13.06.2002.
   Spēkā no 13.07.2002.
Statuss:  Spēkā esošs
Publicēts:  Vēstnesis, 28.06.2002., Nr. 97
ZIŅOTĀJS, 25.07.2002., Nr. 14
21.04.2005, likums, Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā
15.01.2004, likums, Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā
12.06.2003, likums, Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā
Spēku zaudējušais: 13.06.2002, rīkojums Nr. 579, Par Reģionālā fonda konsultatīvās komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 11.06.2002, rīkojums Nr. 965, Par darbu uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 11.06.2002, rīkojums Nr. 107, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 10.06.2002, rīkojums Nr. 152, Par valsts atbalstu lopkopības ražošanas nozares stabilizēšanai
Spēku zaudējušais: 29.05.2002, rīkojums Nr. 101, Par pirmsstreika izlīgšanas komisiju
Spēku zaudējušais: 27.05.2002, rīkojums, Par Pārtikas un veterinārā dienesta darbības reglamentu
Spēku zaudējušais: 24.05.2002, rīkojums Nr. 890, Par TARIC klasifikatora piemērošanu
Spēku zaudējušais: 21.05.2002, instrukcija Nr. 3, Par uzņemšanu obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā pamatizglītības programmas apguvei
Spēku zaudējušais: 16.05.2002, rīkojums Nr. 828, Par militāra rakstura preču sarakstu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas izstrādāto lauku apbūves zemes vērtību zonējumu apstiprināšanu...
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas izstrādāto lauku apbūves zemes vērtību zonējumu apstiprināšanu...
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas izstrādāto lauku apbūves zemes vērtību zonējumu...
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas izstrādāto lauku apbūves zemes vērtību zonējumu...
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālās nodaļas izstrādāto lauku apbūves zemes vērtību zonējumu...
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas izstrādāto lauku apbūves zemes vērtību zonējumu...
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas izstrādāto lauku apbūves zemes vērtību zonējumu apstiprināšanu...
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas izstrādāto lauku apbūves zemes vērtību zonējumu...
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par Rīgas pilsētas zemes vērtību zonējuma apstiprināšanu un spēkā stāšanās kārtību
Spēku zaudējušais: 14.05.2002, rīkojums, Par pilsētu zemes vērtību zonējumu, zemes bāzes modeļu standartplatību un atsevišķo korekciju koeficientu...
Spēku zaudējušais: 10.05.2002, rīkojums Nr. 86, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 10.05.2002, rīkojums Nr. 87, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 10.05.2002, rīkojums Nr. 817, Par darbu uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 10.05.2002, rīkojums Nr. 818, Par rīkojuma atcelšanu
Spēku zaudējušais: 23.04.2002, rīkojums Nr. 639, Par “Metodisko norādījumu par ieņēmumu un izdevumu uzskaiti iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”...
Spēku zaudējušais: 23.04.2002, rīkojums Nr. 640, Par preču pavadzīmju–rēķinu veidlapu izlietojuma pārskatu
Spēku zaudējušais: 18.04.2002, rīkojums Nr. 632, Par Valsts ieņēmumu dienesta 2002. gada 15. aprīļa rīkojumu Nr.606 “Grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta 1999...
Spēku zaudējušais: 09.04.2002, rīkojums Nr. 547, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 28.03.2002, rīkojums Nr. 70, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 28.03.2002, rīkojums Nr. 2, Par šķirnes cūku ciltsvērtības noteikšanu
Spēku zaudējušais: 18.03.2002, rīkojums Nr. 404, Par paaugstinātas aizsardzības pret viltošanu stingrās uzskaites pavadzīmju–rēķinu ieviešanu
Spēku zaudējušais: 15.03.2002, rīkojums Nr. 244, Par Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 15.03.2002, rīkojums Nr. 60, Par hemofīlijas slimnieku ambulatorajai ārstēšanai paredzēto preparātu izplatīšanas nosacījumiem
Spēku zaudējušais: 14.03.2002, rīkojums Nr. 57, Par zāļu reģistrācijas apliecības paraugu
Spēku zaudējušais: 14.03.2002, rīkojums Nr. 385, Par transportēšanas izdevumu noteikšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 08.03.2002, instrukcija Nr. 1, Apstrādei, pārstrādei un piena produktu ražošanai iepirktā piena uzskaites un informācijas apmaiņas kārtība
Spēku zaudējušais: 04.03.2002, rīkojums Nr. 350, Par naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) akta veidlapas apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 01.03.2002, rīkojums Nr. 335, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 28.02.2002, rīkojums Nr. 328, Par muitas punktiem, caur kuriem Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts ievest izlaišanai brīvam...
Spēku zaudējušais: 26.02.2002, rīkojums Nr. 325, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 22.02.2002, rīkojums Nr. 309, Par norādījumu “Metodiskie norādījumi par kārtību, kādā lietojami un noformējami kokmateriālu transporta...
Spēku zaudējušais: 21.02.2002, rīkojums Nr. 37, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 20.02.2002, rīkojums Nr. 303, Par muitas deklarāciju anulēšanu
Spēku zaudējušais: 05.02.2002, rīkojums Nr. 21, Par plānveida veselības aprūpes pakalpojumu pieprasītāju rindu veidošanas un pārraudzības kārtības metodiku
Spēku zaudējušais: 31.01.2002, rīkojums Nr. 142, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 28.01.2002, rīkojums Nr. 129, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 24.01.2002, rīkojums Nr. 91, Par Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 7.oktobra rīkojuma Nr.585 atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 21.01.2002, nolikums, Nolikums par licencēšanas komisiju speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai juridiskām personām nekustamo īpašumu...
Spēku zaudējušais: 18.01.2002, rīkojums Nr. 8, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 18.01.2002, rīkojums Nr. 54, Par Valsts ieņēmumu dienesta 2000. gada 19. maija rīkojumu Nr.358
Spēku zaudējušais: 16.01.2002, rīkojums Nr. 16, Par maksas pakalpojumu izcenojumiem
Spēku zaudējušais: 15.01.2002, rīkojums Nr. 7, Par zvejniecības un akvakultūras uzņēmējdarbības licencēšanu
Spēku zaudējušais: 11.01.2002, rīkojums Nr. 39, Par iedzīvotāju 2001.gada ienākumu deklarācijas sastādīšanu
Spēku zaudējušais: 02.01.2002, rīkojums Nr. 1, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 28.12.2001, rīkojums Nr. 318, Par finansu līdzekļu sadali psihoneiroloģisko pacientu veselības aprūpei
Spēku zaudējušais: 28.12.2001, rīkojums Nr. 319, Par finansu līdzekļu sadali cukura diabēta pacientu veselības aprūpei
Spēku zaudējušais: 28.12.2001, rīkojums Nr. 323, Par Veselības veicināšanas Konsultatīvās padomes izveidošanu
Spēku zaudējušais: 27.12.2001, rīkojums Nr. 315, Par valsts speciālā veselības aprūpes budžeta apakšprogrammas 01.02.00 “Pakalpojumu apmaksa” finansēšanu,...
Spēku zaudējušais: 27.12.2001, rīkojums Nr. 1438, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 14.12.2001, rīkojums Nr. 1118, Par Finansu ministrijas rīkojuma "Par budžeta iestāžu sniegto maksas pakalpojumu un citu īpašā kārtībā...
Spēku zaudējušais: 06.12.2001, rīkojums Nr. 299, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 06.12.2001, rīkojums Nr. 300, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 09.11.2001, instrukcija Nr. 7, Meža biotopu, kuriem izveidojami mikroliegumi, noteikšanas metodika
Spēku zaudējušais: 07.11.2001, rīkojums, Norādījumi par valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa — Vecrīgas arheoloģiskā kompleksa — kultūrslāņa aizsardzību
Spēku zaudējušais: 05.11.2001, rīkojums Nr. 1132, Par prasībām pasta darbībā izmantojamajiem kases aparātiem (kases sistēmām)
Spēku zaudējušais: 02.11.2001, rīkojums, Par vakcīnu ievešanu un izplatīšanu
Spēku zaudējušais: 25.10.2001, rīkojums Nr. 1100, Par darbu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 16.10.2001, rīkojums Nr. 258, Par zāļu labas ražošanas prakses sertifikāta pieteikuma veidlapu
Spēku zaudējušais: 15.10.2001, rīkojums, Par "Klasiskā cūku mēra apkarošanas instrukcijas" apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 12.10.2001, rīkojums Nr. 865, Par Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 09.10.2001, rīkojums Nr. 1024, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 04.10.2001, rīkojums Nr. 1006, Par Latvijas Republikā ievestā auto-moto transporta līdzekļa reģistrēšanas apliecību
Spēku zaudējušais: 04.10.2001, rīkojums Nr. 304, Minimālā atlīdzība par lauksaimniecības nozarēm radītiem zaudējumiem
Spēku zaudējušais: 03.10.2001, rīkojums Nr. 302, Par Zemkopības ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 02.10.2001, rīkojums Nr. 1000, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 24.09.2001, instrukcija, Kārtība, kādā Latvijā tiek ievesti un pārvietoti kaitīgie organismi, augi, augu produkti un citi objekti, kas...
Spēku zaudējušais: 21.09.2001, rīkojums, Par steidzamā kārtībā ziņojamām infekcijas slimībām
Spēku zaudējušais: 18.09.2001, rīkojums Nr. 242, Par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca...
Spēku zaudējušais: 18.09.2001, rīkojums Nr. 243, Par LM 1998.gadā izdoto rīkojumu spēkā esamību
Spēku zaudējušais: 14.08.2001, rīkojums Nr. 693, Par Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 10.08.2001, rīkojums Nr. 228, Par Imunizācijas valsts programmu 2001.-2005. gadam
Spēku zaudējušais: 08.08.2001, rīkojums Nr. 222, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 08.08.2001, rīkojums Nr. 223, Par zāļu piederību bezrecepšu vai attiecīgās grupas recepšu zālēm
Spēku zaudējušais: 03.08.2001, rīkojums Nr. 681, Par VID norādījumiem "Metodiskie norādījumi par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti...
Spēku zaudējušais: 01.08.2001, rīkojums, Par veterināro (veselības) sertifikātu mājputnu gaļas produktu ievešanai Latvijas Republikā
Spēku zaudējušais: 23.07.2001, rīkojums, Par instrukciju
Spēku zaudējušais: 23.07.2001, rīkojums Nr. 616, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 19.07.2001, rīkojums Nr. 215, Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 17.07.2001, rīkojums Nr. 587, Par VAD noformēšanu preču ievešanai uz laiku
Spēku zaudējušais: 06.07.2001, rīkojums Nr. 189, Par operatīvu rīcību infekcijas slimību uzliesmojumu gadījumos
Spēku zaudējušais: 05.07.2001, rīkojums Nr. 538, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 04.07.2001, rīkojums Nr. 570, Par Finansu ministrijas rīkojuma "Par budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības kontu plāna...
Spēku zaudējušais: 04.07.2001, rīkojums, Par atsevišķu valsts kases rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 29.06.2001, rīkojums Nr. 553, Par Finansu ministrijas rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 21.06.2001, rīkojums Nr. 500, Par kontroles sistēmu attiecībā uz tekstilizstrādājumiem
Spēku zaudējušais: 15.06.2001, rīkojums Nr. 492, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 06.06.2001, rīkojums Nr. 152, Par Labklājības ministrijas Pētījumu programmas sagatavošanas un realizācijas kārtību
Spēku zaudējušais: 04.06.2001, paziņojums, Par Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos...
Spēku zaudējušais: 04.06.2001, paziņojums, Par likumu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"" un Ministru kabineta noteikumiem Nr.140...
Spēku zaudējušais: 31.05.2001, rīkojums Nr. 454, Galvojumu apkalpošanas kārtība
Spēku zaudējušais: 31.05.2001, rīkojums Nr. 446, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 30.05.2001, rīkojums Nr. 444, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 25.05.2001, rīkojums Nr. 142, Par Labklājības ministrijā 1997.gadā izdoto normatīvo aktu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 21.05.2001, rīkojums Nr. 135, Par "Invalīdiem paredzēto preču klasifikatoru"
Spēku zaudējušais: 16.05.2001, rīkojums Nr. 130, Par atzinuma izsniegšanas un anulēšanas kārtību uztura bagātinātājiem
Spēku zaudējušais: 16.05.2001, rīkojums Nr. 131, Par Latvijas Pārtikas centra maksas pakalpojumiem
Spēku zaudējušais: 08.05.2001, rīkojums Nr. 333, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 27.04.2001, rīkojums Nr. 284, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 26.04.2001, rīkojums Nr. 112, Par nereģistrētu zāļu izplatīšanas uzsākšanas (ievešanas) Latvijas Republikā un nereģistrētu zāļu...
Spēku zaudējušais: 25.04.2001, rīkojums Nr. 110, Par kārtību, kādā iesniedzams ziņojums par blakusparādībām, ko, iespējams, izraisījusi zāļu lietošana
Spēku zaudējušais: 19.04.2001, rīkojums Nr. 103, Par zāļu un pētāmo preparātu ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas atļauju veidlapām
Spēku zaudējušais: 19.04.2001, rīkojums Nr. 104, Par paralēli ievesto zāļu izplatīšanas atļaujas pieteikuma un izplatīšanas atļaujas veidlapām
Spēku zaudējušais: 18.04.2001, rīkojums, Par ugunsnedrošā laikposma noteikšanu
Spēku zaudējušais: 18.04.2001, rīkojums Nr. 241, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 17.04.2001, rīkojums Nr. 96, Par Lietuvas zāļu ražotāja firmas S a n i t a s, JSC ražoto zāļu kvalitātes kontroli un izplatīšanu
Spēku zaudējušais: 12.04.2001, rīkojums Nr. 233, Par "Kārtības, kādā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde pieņem pārskatus,...
Spēku zaudējušais: 11.04.2001, rīkojums Nr. 206, Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Spēku zaudējušais: 11.04.2001, rīkojums Nr. 92, Par instrukciju apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 04.04.2001, rīkojums Nr. 223, Par Baltijas kopējā tranzīta (T1B) procedūru
Spēku zaudējušais: 03.04.2001, rīkojums Nr. 219, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 03.04.2001, rīkojums Nr. 220, Par pilnvaroto tranzīta muitas iestāžu sarakstu
Spēku zaudējušais: 28.03.2001, rīkojums Nr. 293, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 27.03.2001, rīkojums, Par veterināro (veselības) sertifikātu
Spēku zaudējušais: 26.03.2001, rīkojums Nr. 204, Par atļaujas saņemšanu autopārvadājumiem TIR procedūras piemērošanai
Spēku zaudējušais: 22.03.2001, rīkojums, Par zivju pircēju reģistrācijas kārtību
Spēku zaudējušais: 21.03.2001, rīkojums Nr. 70, Par Imunizācijas valsts padomi
Spēku zaudējušais: 16.03.2001, rīkojums Nr. 242, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Spēku zaudējušais: 13.03.2001, rīkojums Nr. 229, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 08.03.2001, rīkojums Nr. 152, Par Metodiskajiem norādījumiem par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 08.03.2001, rīkojums Nr. 59, Par Komisijas jautājumu izskatīšanai par preču un pakalpojumu atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa...
Spēku zaudējušais: 07.03.2001, rīkojums, Par veselības sertifikātu zvejas un akvakultūras produktu eksportam uz Igaunijas Republiku
Spēku zaudējušais: 05.03.2001, instrukcija Nr. 2, Par 1993.gada 9.decembra Finansu ministrijas instrukcijas Nr.9-n atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 23.02.2001, lēmums, Par muitas kontroles zonas statusa noteikšanu
Spēku zaudējušais: 22.02.2001, rīkojums, Par veterinārajiem (veselības) sertifikātiem "Cilvēku patēriņam paredzētu biškopības produktu ievešanai Latvijas...
Spēku zaudējušais: 20.02.2001, rīkojums Nr. 118, Par akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un uzrādīšanu grāmatvedībā
Spēku zaudējušais: 16.02.2001, rīkojums Nr. 113, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 14.02.2001, rīkojums Nr. 98, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 14.02.2001, instrukcija Nr. 1, Par zivju resursu pavairošanai nepieciešamo dokumentāciju
Spēku zaudējušais: 13.02.2001, rīkojums Nr. 42, Par obligātas vakcinācijas noteikšanu pret epidēmisko parotītu
Spēku zaudējušais: 13.02.2001, rīkojums Nr. 92, Par "Kārtības, kādā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pieņem pārskatus, deklarācijas...
Spēku zaudējušais: 07.02.2001, rīkojums Nr. 90, Par kārtību, kādā mērāmi naftas produktu (degvielas) krājumu atlikumi kontroles procesā un naftas produktu...
Spēku zaudējušais: 06.02.2001, rīkojums Nr. 38, Par Kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu vispārīgo nosaukumu un medicīnisko ierīču un preču nosaukumu...
Spēku zaudējušais: 02.02.2001, rīkojums, Par Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcijas darbības reglamentu
Spēku zaudējušais: 01.02.2001, rīkojums Nr. 31, Par vakcīnas pret ērču encefalītu piešķiršanu un izlietošanu
Spēku zaudējušais: 23.01.2001, rīkojums Nr. 57, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 23.01.2001, rīkojums Nr. 59, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 19.01.2001, rīkojums Nr. 16, Par institūciju, kuras pilnvarotas veikt vakcināciju pret dzelteno drudzi, saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 12.01.2001, rīkojums Nr. 26, Par muitas procedūru: ievešana pārstrādei, izvešana pārstrādei un ievešana pārstrādei muitas kontrolē...
Spēku zaudējušais: 12.01.2001, rīkojums Nr. 30, Par iedzīvotāju 2000. gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 12.01.2001, rīkojums Nr. 31, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 12.01.2001, rīkojums Nr. 32, Par humānās palīdzības sūtījumu uzskaiti un kontroli
Spēku zaudējušais: 11.01.2001, rīkojums Nr. 20, Par Elektroniskā kases aparāta (kases sistēmas) žurnālu
Spēku zaudējušais: 11.01.2001, paziņojums, Par Elektroniskā kases aparāta (kases sistēmas) žurnāliem
Spēku zaudējušais: 04.01.2001, rīkojums Nr. 4, Par metodisko norādījumu “Metodiskie norādījumi par pašnodarbināto, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja...
Spēku zaudējušais: 03.01.2001, rīkojums Nr. 2, Par kārtību, kādā vakcinācijas iestādes gatavo vakcīnu pasūtījumu un sniedz pārskatus par vakcīnu izlietojumu
Spēku zaudējušais: 03.01.2001, rīkojums Nr. 3, Par kārtību, kādā vakcinācijas iestādes gatavo vakcīnu pasūtījumu un sniedz pārskatus par vakcīnu izlietojumu
Spēku zaudējušais: 29.12.2000, rīkojums Nr. 949, Par alkoholisko dzērienu, alus un tabakas izstrādājumu pārvietošanas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa...
Spēku zaudējušais: 29.12.2000, rīkojums Nr. 1374, Sakarā ar valsts aizdevumu un izsniegto galvojumu rezerves fonda likvidēšanu atbilstoši Starptautiskā...
Spēku zaudējušais: 28.12.2000, rīkojums Nr. 362, Par Labklājības ministrijā 1996.gadā izdoto normatīvo aktu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 27.12.2000, rīkojums Nr. 358, Par rīcības plānu savvaļas poliovīrusa izolēšanas gadījumā
Spēku zaudējušais: 21.12.2000, rīkojums Nr. 355, Par Labklājības ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 21.12.2000, rīkojums Nr. 933, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 20.12.2000, rīkojums Nr. 925, Par Baltijas kopējā tranzīta (TIB) procedūru
Spēku zaudējušais: 14.12.2000, rīkojums Nr. 910, Par Baltijas kopējā tranzīta (T1B) procedūru
Spēku zaudējušais: 07.12.2000, rīkojums Nr. 333, Par zāļu reklāmas saskaņošanas kārtību
Spēku zaudējušais: 06.12.2000, rīkojums, Nolikums par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību juridiskām personām ģeodēziskajiem, topogrāfiskajiem,...
Spēku zaudējušais: 28.11.2000, rīkojums Nr. 323, Par narkotisko, tām pielīdzināto psihotropo vielu un psihotropo vielu maksimālo daudzumu
Spēku zaudējušais: 28.11.2000, rīkojums Nr. 883, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 27.11.2000, rīkojums, Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu klasifikācija un Nekustamā īpašuma reālservitūtu klasifikācija
Spēku zaudējušais: 23.11.2000, rīkojums Nr. 317, Par insulīna preparātu izplatīšanas nosacījumiem
Spēku zaudējušais: 23.11.2000, rīkojums Nr. 318, Par Labklājības ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 20.11.2000, rīkojums Nr. 312, Par kārtību vakcīnu drošības, nekaitīguma un kvalitātes saglabāšanā
Spēku zaudējušais: 20.11.2000, rīkojums Nr. 872, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 15.11.2000, rīkojums Nr. 310, Par Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par strādājošo...
Spēku zaudējušais: 09.11.2000, rīkojums, Par zāļu lietošanas dokumentēšanu
Spēku zaudējušais: 09.11.2000, rīkojums Nr. 832, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 09.11.2000, rīkojums Nr. 841, Par kārtību, kādā atsevišķas preces netiek apliktas ar muitas nodokli
Spēku zaudējušais: 01.11.2000, rīkojums Nr. 817, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 31.10.2000, rīkojums Nr. 299, Par pretepidēmijas pasākumiem difterijas apkarošanai
Spēku zaudējušais: 30.10.2000, rīkojums Nr. 292, Par vakcīnas pret epidēmisko parotītu iegādi un izlietošanu
Spēku zaudējušais: 25.10.2000, rīkojums Nr. 290, Par kārtību, kādā obligāti reģistrējamas veiktās vakcinācijas
Spēku zaudējušais: 16.10.2000, rīkojums Nr. 256, Par Valsts augu aizsardzības dienesta darbības reglamentu
Spēku zaudējušais: 06.10.2000, rīkojums Nr. 762, Par apliecinājuma izsniegšanu par akcīzes nodokļa samaksu pārbūvētajiem transportlīdzekļiem
Spēku zaudējušais: 05.10.2000, rīkojums Nr. 758, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 02.10.2000, rīkojums, Par veterināro sertifikātu zivju miltu izvešanai uz Lietuvas Republiku
Spēku zaudējušais: 02.10.2000, rīkojums, Par gaļas un gaļas produktu ievešanu Latvijas Republikā no Zviedrijas Karalistes
Spēku zaudējušais: 02.10.2000, rīkojums, Par inspekcijas darbības reglamentu
Spēku zaudējušais: 27.09.2000, rīkojums Nr. 739, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 22.09.2000, rīkojums Nr. 733, Par muitas punktiem, caur kuriem Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts ievest izlaišanai brīvam...
Spēku zaudējušais: 21.09.2000, rīkojums Nr. 272, Par norīkojumu aprūpes pakalpojumu saņemšanai izsniegšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 21.09.2000, rīkojums Nr. 985, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 21.09.2000, rīkojums Nr. 986, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 21.09.2000, rīkojums Nr. 270, Par Kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu vispārīgo nosaukumu diagnozes grupas "14. Nervu sistēmas...
Spēku zaudējušais: 21.09.2000, rīkojums Nr. 272, Par norīkojumu aprūpes pakalpojumu saņemšanai izsniegšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 20.09.2000, rīkojums Nr. 269, Kārtība, kādā invalīdiem ar apgrūtinātu pārvietošanos paredzētie automobiļi netiek aplikti ar muitas...
Spēku zaudējušais: 14.09.2000, rīkojums Nr. 262, Par vakcīnas pret ērču encefalītu piešķiršanu un izlietošanu
Spēku zaudējušais: 13.09.2000, rīkojums Nr. 260, Par kārtību, kādā bezpeļņas organizācija Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehnisko palīglīdzekļu...
Spēku zaudējušais: 13.09.2000, rīkojums Nr. 261, Par valsts pasūtījumu tehnisko palīglīdzekļu iegādei
Spēku zaudējušais: 12.09.2000, rīkojums Nr. 708, Par Valsts ieņēmumu dienesta komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 11.09.2000, rīkojums Nr. 258, Par Tuberkulozes slimnieku valsts reģistra nolikumu
Spēku zaudējušais: 05.09.2000, rīkojums Nr. 250, Par Labklājības ministrijas 2000.gada 23.augusta rīkojuma Nr.239 atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 05.09.2000, rīkojums Nr. 699, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 04.09.2000, vēstījums, Par piemērojamiem standartiem atbilstoši Noteikumiem par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem
Spēku zaudējušais: 04.09.2000, vēstījums, Par piemērojamiem standartiem atbilstoši Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumiem
Spēku zaudējušais: 04.09.2000, vēstījums, Par piemērojamiem standartiem atbilstoši Iekārtu elektrodrošības noteikumiem
Spēku zaudējušais: 31.08.2000, rīkojums Nr. 688, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 30.08.2000, rīkojums Nr. 244, Par kārtību, kādā veicama samaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem
Spēku zaudējušais: 25.08.2000, rīkojums, Par veterināro sertifikātu zvejas produktu izvešanai uz Igaunijas Republiku
Spēku zaudējušais: 24.08.2000, rīkojums, Par Latvijas Republikā nereģistrētu veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu ievešanas atļaujas saņemšanas...
Spēku zaudējušais: 23.08.2000, rīkojums, Par nereģistrētu veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu ievešanas atļaujas veidlapu
Spēku zaudējušais: 23.08.2000, rīkojums Nr. 240, Par primārās veselības aprūpes organizācijas un apmaksas kārtību
Spēku zaudējušais: 21.08.2000, rīkojums Nr. 652, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 15.08.2000, instrukcija Nr. 4, Kārtība, kādā Valsts veterinārais dienests pārbauda pārtikas aprites prasību ievērošanu gaļas ievedēju...
Spēku zaudējušais: 03.08.2000, rīkojums Nr. 590, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 31.07.2000, rīkojums Nr. 240, Par graudu kvalitātes izvērtēšanas metodikas apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 27.07.2000, rīkojums Nr. 237, Par piena šķirošanas metodiskajiem norādījumiem
Spēku zaudējušais: 26.07.2000, rīkojums Nr. 558, Par datorizētu darījumu apliecinošo kvīšu izsniegšanu uzņēmumiem, kuri VID teritoriālajās iestādēs...
Spēku zaudējušais: 24.07.2000, rīkojums Nr. 543, Par ārvalstu mantisko ieguldījumu pamatkapitālā
Spēku zaudējušais: 24.07.2000, rīkojums Nr. 545, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 24.07.2000, rīkojums Nr. 546, Par kompensācijas produktu izlaišanu brīvam apgrozījumam
Spēku zaudējušais: 21.07.2000, rīkojums Nr. 771, Par zemesgabalu Preiļu pilsētā, Noliktavas ielā 2
Spēku zaudējušais: 20.07.2000, rīkojums Nr. 526, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 19.07.2000, rīkojums Nr. 216, Par ārstniecības personu specialitāšu nolikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 11.07.2000, rīkojums Nr. 495, Par izlaišanu brīvam apgrozījumam atbilstoši izmantošanas mērķim
Spēku zaudējušais: 10.07.2000, rīkojums Nr. 731, Par ēku Rīgas pilsētā, Auces ielā 4
Spēku zaudējušais: 07.07.2000, rīkojums Nr. 489, Par VID muitas iestāžu amatpersonu kompetences sadalījumu lēmumu pieņemšanā muitas lietās
Spēku zaudējušais: 28.06.2000, vēstule, Par akcīzes nodokli
Spēku zaudējušais: 26.06.2000, rīkojums Nr. 441, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 15.06.2000, rīkojums, Par Ciltsdarba valsts inspekcijas darbības reglamenta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 14.06.2000, rīkojums, Par veterināro (veselības) sertifikātu
Spēku zaudējušais: 14.06.2000, rīkojums, Par gaļas un gaļas produktu ievešanu Latvijas Republikā no Austrijas
Spēku zaudējušais: 31.05.2000, rīkojums Nr. 601, Par ēku Rīgas pilsētā, Lomonosova ielā 9
Spēku zaudējušais: 29.05.2000, rīkojums Nr. 370, Par Elektroniskā kases aparāta (kases sistēmas) žurnālu un aktu
Spēku zaudējušais: 29.05.2000, rīkojums Nr. 377, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 19.05.2000, rīkojums Nr. 346, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 19.05.2000, rīkojums, Par importa pagaidu aizliegumu no Krievijas Federatīvās Republikas Ļeņingradas apgabala un Kabardas Balkārijas...
Spēku zaudējušais: 15.05.2000, rīkojums Nr. 552, Par zemesgabalu Rīgas pilsētā, Gaigalas ielā 9
Spēku zaudējušais: 12.05.2000, rīkojums Nr. 337, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 10.05.2000, rīkojums Nr. 324, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 09.05.2000, rīkojums Nr. 155, Par Ciltsdarba valsts inspekcijas nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 27.04.2000, rīkojums Nr. 286, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 20.04.2000, rīkojums Nr. 502, Par ēku Rīgas pilsētā, Maskavas ielā 221
Spēku zaudējušais: 20.04.2000, rīkojums Nr. 507, Par pašvaldību finansu stabilizācijas procesa uzraugu Valkas rajona Strenču un Sedas pilsētās
Spēku zaudējušais: 17.04.2000, rīkojums Nr. 268, Par pagaidu uzglabāšanu
Spēku zaudējušais: 17.04.2000, rīkojums Nr. 270, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 17.04.2000, rīkojums Nr. 271, Par elektroenerģijas deklarēšanu
Spēku zaudējušais: 17.04.2000, rīkojums, Par ugunsnedrošā laikposma noteikšanu
Spēku zaudējušais: 14.04.2000, rīkojums Nr. 264, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 14.04.2000, rīkojums Nr. 265, Par atļauju pagaidu uzglabāšanas vietas statusa piešķiršanai
Spēku zaudējušais: 11.04.2000, rīkojums Nr. 125, Par vakcīnas pret ērču encefalītu piešķiršanu un izlietošanu
Spēku zaudējušais: 11.04.2000, rīkojums Nr. 127, Par ārstu specialitāšu nolikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 04.04.2000, rīkojums Nr. 244, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 03.04.2000, rīkojums Nr. 241, Par rīcību ar VAD 3.formulāru muitas procedūras - izvešanas - gadījumā
Spēku zaudējušais: 24.03.2000, rīkojums Nr. 212, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 23.03.2000, rīkojums Nr. 400, Par ēkām Jūrmalas pilsētā, Vidus prospektā 60
Spēku zaudējušais: 23.03.2000, rīkojums, Par 1998.gada 30.decembra rīkojuma Nr.32 "Par azartspēļu organizēšanas ceturkšņa pārskata apstiprināšanu" atcelšanu
Spēku zaudējušais: 23.03.2000, rīkojums Nr. 115, Par sertifikācijai pakļautām šķirnēm
Spēku zaudējušais: 20.03.2000, rīkojums Nr. 193, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 14.03.2000, vēstule, Par akcīzes nodokļa atmaksu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem
Spēku zaudējušais: 06.03.2000, rīkojums Nr. 68, Par valsts speciālā veselības aprūpes budžeta apakšprogrammu finansēšanu, sākot ar 2000. gadu
Spēku zaudējušais: 28.02.2000, rīkojums Nr. 62, Par vakcīnas pret ērču encefalītu piešķiršanu un izlietošanu
Spēku zaudējušais: 25.02.2000, rīkojums Nr. 155, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 24.02.2000, rīkojums Nr. 56, Par rezidentu sadales konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 23.02.2000, rīkojums Nr. 146, Par uzņēmējdarbības veikšanu muitas kontroles zonā
Spēku zaudējušais: 18.02.2000, rīkojums Nr. 131, Par akcīzes nodokļa marku piestiprināšanas vietu alkoholiskajiem dzērieniem
Spēku zaudējušais: 17.02.2000, rīkojums Nr. 122, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 17.02.2000, rīkojums Nr. 235, Par ēkām Rīgas pilsētā, Bajāru ielā 6
Spēku zaudējušais: 14.02.2000, rīkojums Nr. 44, Par valsts pasūtījumu rezidentu apmācībai apmācīttiesīgajās ārstniecības iestādēs 2000./2001.mācību gadā
Spēku zaudējušais: 11.02.2000, rīkojums Nr. 111, Par "Metodisko norādījumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību" apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 09.02.2000, rīkojums Nr. 208, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 02.02.2000, rīkojums Nr. 138, Par ēku Kuldīgas rajona Īvandes pagasta "Rūķos"
Spēku zaudējušais: 02.02.2000, rīkojums Nr. 139, Par zemesgabalu Jūrmalas pilsētā, Slokas ielā 44b
Spēku zaudējušais: 02.02.2000, rīkojums Nr. 141, Par ēkām Liepājas pilsētā, Riņķu ielā 19a
Spēku zaudējušais: 28.01.2000, rīkojums Nr. 128, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 27.01.2000, rīkojums Nr. 20, Par neatliekamās palīdzības māsas specialitātes nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 21.01.2000, rīkojums Nr. 48, Par skaidras naudas norēķiniem
Spēku zaudējušais: 21.01.2000, rīkojums Nr. 49, Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību ēkām un būvēm
Spēku zaudējušais: 19.01.2000, rīkojums Nr. 13, Par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Republikas rehabilitācijas centrs"
Spēku zaudējušais: 19.01.2000, rīkojums Nr. 16, Par imunoloģisko preparātu iegādes un izplatīšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 17.01.2000, rīkojums Nr. 8, Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca" reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 17.01.2000, rīkojums Nr. 31, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 11.01.2000, instrukcija Nr. 1, Kārtība, kādā pieņemamas ekspluatācijā hidromelioratīvās būves un ierīces
Spēku zaudējušais: 06.01.2000, rīkojums Nr. 8, Par Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta nolikumu
Spēku zaudējušais: 05.01.2000, rīkojums Nr. 3, Par darba uzsākšanu ar ASYCUDA sistēmu
Spēku zaudējušais: 05.01.2000, rīkojums Nr. 9, Par vispārējās garantijas izmantošanu Baltijas kopējā tranzīta (T1B) procedūrā
Spēku zaudējušais: 30.12.1999, rīkojums Nr. 759, Par iedzīvotāju 1999.gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 27.12.1999, instrukcija Nr. 12, Speciālo atļauju (licenču) cukura importam izsniegšanas kārtība
Spēku zaudējušais: 24.12.1999, rīkojums, Par veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu un veterinārmedicīnas preču ievešanas un izvešanas atļauju...
Spēku zaudējušais: 24.12.1999, rīkojums Nr. 423, Par Ārstu valsts reģistra nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 20.12.1999, rīkojums, Par "Instrukcijas par koku ciršanas pieteikuma, ciršanas apliecinājuma un koku ciršanas biļetes/ciršanas...
Spēku zaudējušais: 17.12.1999, rīkojums Nr. 273, Par Latvijas PSR normatīvo aktu, kas piemērojami pēc 2000.gada 1.janvāra, sarakstu
Spēku zaudējušais: 16.12.1999, rīkojums Nr. 415, Par instrukcijas "Instrukcija par medicīniskām indikācijām un kontrindikācijām uzņemšanai veco ļaužu...
Spēku zaudējušais: 14.12.1999, rīkojums Nr. 409, Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām...
Spēku zaudējušais: 10.12.1999, rīkojums, Par cūku un cūkgaļas importa pagaidu aizliegumu no Vācijas Federatīvās Republikas Reinas-Pfalcas zemes
Spēku zaudējušais: 08.12.1999, rīkojums Nr. 402, Par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi
Spēku zaudējušais: 26.11.1999, rīkojums Nr. 388, Par Labklājības ministrijā līdz 1995.gada 31.decembrim izdoto/apstiprināto normatīvo aktu atzīšanu par...
Spēku zaudējušais: 25.11.1999, rīkojums Nr. 383, Par Kompensējamo zāļu sarakstu
Spēku zaudējušais: 23.11.1999, rīkojums Nr. 315, Par lauku atbalsta dienestu
Spēku zaudējušais: 23.11.1999, rīkojums, Par sašķidrinātās gāzes tarifiem
Spēku zaudējušais: 16.11.1999, rīkojums Nr. 669, Par nodokļu maksājumu samaksas sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam
Spēku zaudējušais: 12.11.1999, rīkojums Nr. 664, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 11.11.1999, rīkojums Nr. 1002, Par Iekšējās revīzijas departamenta nosaukuma maiņu
Spēku zaudējušais: 09.11.1999, rīkojums Nr. 996, Par ēku Jūrmalas pilsētā, Amatas ielā 3
Spēku zaudējušais: 09.11.1999, rīkojums Nr. 295, Par koppiena paraugu noņemšanas, transportēšanas uz laboratoriju un izmeklēšanas metodēm
Spēku zaudējušais: 08.11.1999, rīkojums, Veterinārmedicīnas pakalpojumu, veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču, kas tiek atbrīvotas no...
Spēku zaudējušais: 08.11.1999, rīkojums, Par instrukciju atcelšanu
Spēku zaudējušais: 05.11.1999, rīkojums Nr. 350, Par ārstu specialitāšu nolikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 27.10.1999, rīkojums Nr. 628, Par naftas produktu kustības kontroli
Spēku zaudējušais: 26.10.1999, rīkojums Nr. 277, Par graudu kvalitātes izvērtēšanas metodikas apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 19.10.1999, rīkojums Nr. 328, Par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Uzņēmējdarbības koledža"
Spēku zaudējušais: 19.10.1999, rīkojums Nr. 329, Par primārās un sekundārās veselības aprūpes sistēmas attīstības stratēģiju
Spēku zaudējušais: 12.10.1999, rīkojums Nr. 317, Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem personām ar redzes un...
Spēku zaudējušais: 05.10.1999, rīkojums Nr. 313, Par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamā medikamentu minimuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 05.10.1999, rīkojums Nr. 314, Par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodrošinājumu ar aprīkojumu, medikamentiem un medicīnisko...
Spēku zaudējušais: 04.10.1999, rīkojums Nr. 255, Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" statūtu apstiprināšanu un valsts pilnvarnieka iecelšanu
Spēku zaudējušais: 30.09.1999, rīkojums Nr. 561, Par Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu atzīšanu par spēkā neesošiem
Spēku zaudējušais: 24.09.1999, rīkojums Nr. 304, Par farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju
Spēku zaudējušais: 23.09.1999, rīkojums Nr. 750, Par Sedas pilsētas pašvaldības finansu stabilizācijas projekta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 21.09.1999, rīkojums Nr. 741, Par aizņēmuma piešķiršanu Alojas pilsētas domei
Spēku zaudējušais: 21.09.1999, rīkojums Nr. 742, Par aizņēmuma piešķiršanu Umurgas pagasta padomei
Spēku zaudējušais: 21.09.1999, rīkojums Nr. 743, Par aizņēmuma piešķiršanu Pāvilostas pilsētas domei
Spēku zaudējušais: 06.09.1999, rīkojums Nr. 518, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 03.09.1999, rīkojums, Par atsevišķu Nīderlandes izcelsmes produktu importa pagaidu aizlieguma atcelšanu
Spēku zaudējušais: 03.09.1999, rīkojums, Par iesniegumu veidlapām veterināro produktu un veterinārmedicīniskā aprīkojuma ievešanai un izvešanai
Spēku zaudējušais: 26.08.1999, rīkojums, Par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa pagaidu aizliegumu no Bulgārijas, Turcijas un Grieķijas
Spēku zaudējušais: 23.08.1999, rīkojums Nr. 115, Par cūku un cūkgaļas importa pagaidu aizliegumu no Vācijas Federatīvās Republikas Brandenburgas zemes
Spēku zaudējušais: 23.08.1999, rīkojums Nr. 649, Par mutiski pieprasītās informācijas sniegšanu
Spēku zaudējušais: 18.08.1999, rīkojums Nr. 483, Par muitas deklarāciju parakstīšanu
Spēku zaudējušais: 18.08.1999, rīkojums Nr. 203, Par Šķirnes dzīvnieku audzēšanas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 10.08.1999, rīkojums Nr. 461, Par darba uzsākšanu ar "Asycuda" sistēmu
Spēku zaudējušais: 09.08.1999, rīkojums Nr. 244, Par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tehnisko palīglīdzekļu centrs"
Spēku zaudējušais: 09.08.1999, rīkojums Nr. 190, Par Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 06.08.1999, rīkojums Nr. 186, Par Konsultatīvo padomi tirgus intervences pasākumu īstenošanai
Spēku zaudējušais: 04.08.1999, rīkojums, Par turpmāko rīcību ar Beļģijas, Nīderlandes un Francijas izcelsmes aizturētajām produktu kravām
Spēku zaudējušais: 04.08.1999, rīkojums Nr. 447, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 30.07.1999, rīkojums, Par pagaidu normatīviem dioksīna maksimāli pieļaujamam daudzumam dzīvnieku barības līdzekļos
Spēku zaudējušais: 26.07.1999, rīkojums Nr. 240, Par bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu uzskaiti
Spēku zaudējušais: 22.07.1999, rīkojums Nr. 430, Par tranzīta koridoriem
Spēku zaudējušais: 21.07.1999, rīkojums Nr. 229, Par medicīniskām indikācijām bērniem invalīdiem līdz 16 gadu vecumam pabalsta piešķiršanai transporta...
Spēku zaudējušais: 15.07.1999, rīkojums Nr. 223, Par stratēģiju "Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas stratēģija Latvijā"
Spēku zaudējušais: 15.07.1999, rīkojums Nr. 476, Par valsts budžeta uz laiku brīvo līdzekļu, vadības noteikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 14.07.1999, rīkojums, Par instrukcijas "Instrukcija par būves inventarizācijas vērtības noteikšanu" apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 09.07.1999, rīkojums Nr. 218, Par bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu "Veselības veicināšanas centrs"
Spēku zaudējušais: 09.07.1999, rīkojums Nr. 413, Par Tranzīta kvīti
Spēku zaudējušais: 08.07.1999, rīkojums Nr. 215, Par personu ar garīga rakstura traucējumiem ievietošanas kārtību sociālās aprūpes institūcijās
Spēku zaudējušais: 06.07.1999, rīkojums, Par kārtību, kādā elektroenerģijas Ražotāji iegūst tiesības piegādāt elektroenerģiju enerģijas Lietotājam, ja tam ir...
Spēku zaudējušais: 01.07.1999, rīkojums, Par gaļas un gaļas produktu ievešanu Latvijas Republikā
Spēku zaudējušais: 28.06.1999, instrukcija Nr. 4, Kārtība, kādā Valsts veterinārais dienests pārbauda pārtikas aprites prasību ievērošanu uzņēmumos...
Spēku zaudējušais: 21.06.1999, rīkojums Nr. 134, Par starpniecības uzņēmumu uzņēmējdarbības privatizācijas sertifikātu tirgū licencēšanu
Spēku zaudējušais: 21.06.1999, rīkojums Nr. 186, Par neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas apmācības sistēmu
Spēku zaudējušais: 18.06.1999, rīkojums Nr. 362, Par numurēto biļešu reģistrēšanas un piemērošanas kārtību
Spēku zaudējušais: 18.06.1999, rīkojums Nr. 363, Par darījumu apliecinošo kvīšu reģistrācijas un piemērošanas kārtību
Spēku zaudējušais: 08.06.1999, rīkojums, Par sašķidrinātās gāzes tarifiem
Spēku zaudējušais: 08.06.1999, rīkojums, Par kārtību, kādā izsniedz Enerģētikas likuma 12. panta trešajā daļā minēto atļauju
Spēku zaudējušais: 08.06.1999, rīkojums, Par kārtību, kādā izsniedz Enerģētikas likuma 11.panta otrajā un trešajā daļā minētās atļaujas
Spēku zaudējušais: 08.06.1999, rīkojums, Par potenciāli piesārņotas importētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas aprites uzskaiti
Spēku zaudējušais: 04.06.1999, rīkojums Nr. 136, Par Lauksaimniecības konsultatīvās padomes apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 31.05.1999, rīkojums Nr. 132, Par gaļas eksportētājvalstu sarakstu
Spēku zaudējušais: 25.05.1999, rīkojums Nr. 310, Par darba uzsākšanu ar "Asycuda" sistēmu
Spēku zaudējušais: 25.05.1999, rīkojums Nr. 344, Par ēku Rīgā, Aspāzijas bulvārī 22
Spēku zaudējušais: 24.05.1999, instrukcija Nr. 3, Higiēnas īpašās prasības gaļas, gaļas pusfabrikātu un gaļas izstrādājumu pārvadāšanai un uzglabāšanai...
Spēku zaudējušais: 21.05.1999, rīkojums Nr. 155, Par kārtību, kādā tiek veikta medikamentu reģistrācija un pārreģistrācija
Spēku zaudējušais: 18.05.1999, rīkojums Nr. 152, Par ārstu specialitāšu nolikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 18.05.1999, rīkojums Nr. 153, Par māsu, neatliekamās palīdzības ārsta palīga (feldšera) un masiera specialitāšu nolikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 13.05.1999, rīkojums Nr. 279, Par VID 09.04.1998. rīkojuma Nr.181 un VID 12.06.1998. rīkojuma Nr.308 spēkā stāšanos
Spēku zaudējušais: 12.05.1999, rīkojums, Par valsts uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis" pārveidošanu par bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību
Spēku zaudējušais: 12.05.1999, rīkojums, Par "Noteikumu valsts ģeodēziskā tīkla veidošanai ar globālās pozicionēšanas sistēmu" apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 05.05.1999, rīkojums Nr. 261, Par preču ievešanu un izvešanu uz laiku
Spēku zaudējušais: 03.05.1999, rīkojums Nr. 136, Par Cukura diabēta slimnieka uzskaites karti
Spēku zaudējušais: 23.04.1999, rīkojums Nr. 287, Par kārtību, kādā Finansu un Ekonomikas ministrija saskaņo galveno makroekonomisko rādītāju prognozes...
Spēku zaudējušais: 19.04.1999, rīkojums Nr. 101, Par precizētā vienveidīgo un identisko preču informatīvā cenu saraksta muitas vērtības noteikšanai Lietuvas...
Spēku zaudējušais: 15.04.1999, rīkojums Nr. 68, Par kārtību, kādā tiek sniegts atzinums valsts īpašuma objekta pircējam par nespēju pildīt pirkuma līgumā...
Spēku zaudējušais: 30.03.1999, rīkojums Nr. 206, Par zemi Alūksnes pilsētā
Spēku zaudējušais: 26.03.1999, rīkojums Nr. 85, Par primārās (ambulatorās) un stacionārās veselības aprūpes saņemšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 24.03.1999, rīkojums Nr. 78, Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu par valsts budžeta līdzekļiem
Spēku zaudējušais: 24.03.1999, rīkojums, Par produktu ievešanu un tranzītu
Spēku zaudējušais: 23.03.1999, rīkojums Nr. 74, Par Valsts augu aizsardzības dienesta nolikumu
Spēku zaudējušais: 22.03.1999, norādījums, Par daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces norises kārtību
Spēku zaudējušais: 22.03.1999, rīkojums Nr. 71, Par primārās veselības aprūpes ārstniecības iestāžu atbilstības novērtēšanas izdevumu segšanu
Spēku zaudējušais: 17.03.1999, instrukcija Nr. 1, Instrukcija par nepieciešamo lauksaimniecības inventāru zemnieku saimniecībā, uz kuru nevar vērst piedziņu...
Spēku zaudējušais: 11.03.1999, rīkojums Nr. 63, Par vienveidīgo un identisko preču informatīvo cenu sarakstu muitas vērtības noteikšanai Lietuvas Republikas...
Spēku zaudējušais: 11.03.1999, rīkojums, Par ierobežojumiem antibiotiku un augšanas stimulatoru lietošanā dzīvnieku barībā
Spēku zaudējušais: 10.03.1999, rīkojums Nr. 64, Par maksimāli pieļaujamajiem samaksas apmēriem par ārstniecības iestāžu atbilstības novērtēšanu un uzraudzību
Spēku zaudējušais: 09.03.1999, rīkojums, Par veterināro atļauju izdošanas kārtību gaļas un gaļas produktu ievešanai Latvijā
Spēku zaudējušais: 09.03.1999, rīkojums, Par veterināro atļauju izdošanas kārtību piena un piena produktu ievešanai Latvijā
Spēku zaudējušais: 09.03.1999, rīkojums, Par sašķidrinātās gāzes tarifu
Spēku zaudējušais: 09.03.1999, vēstule, Medicīnas pakalpojumu, medikamentu un medicīnisko preču, kas tiek atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa saraksts
Spēku zaudējušais: 05.03.1999, rīkojums Nr. 59, Par bezpeļņas valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Psihiatrijas centrs" un bezpeļņas valsts sabiedrību...
Spēku zaudējušais: 26.02.1999, rīkojums Nr. 49, Par Veselības aprūpes stratēģijas konsultatīvo padomi
Spēku zaudējušais: 25.02.1999, rīkojums Nr. 45, Par bezpeļņas valsts akciju sabiedrību "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra"
Spēku zaudējušais: 24.02.1999, rīkojums Nr. 43, Par bezpeļņas valsts akciju sabiedrību "Liepājas psihoneiroloģiskā slimnīca"
Spēku zaudējušais: 24.02.1999, rīkojums Nr. 44, Par bezpeļņas valsts akciju sabiedrību "Slimnīca "Linezers""
Spēku zaudējušais: 23.02.1999, rīkojums Nr. 42, Par medicīnisko ierīču saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 18.02.1999, rīkojums Nr. 39, Par Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras strīdu izskatīšanas komisiju
Spēku zaudējušais: 16.02.1999, rīkojums, Par maltās gaļas un pārtikā izmantojamo kautproduktu ievešanas pagaidu aizliegumu
Spēku zaudējušais: 09.02.1999, rīkojums Nr. 20, Par sašķidrinātās gāzes tarifiem
Spēku zaudējušais: 09.02.1999, rīkojums, Par enerģijas piegādes pieprasīšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 09.02.1999, rīkojums, Par energoapgādes uzņēmumu iesniedzamo informāciju
Spēku zaudējušais: 04.02.1999, rīkojums Nr. 23, Par ārstniecības iestāžu, kurās veicama personu obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekciju...
Spēku zaudējušais: 02.02.1999, vēstule, Par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju
Spēku zaudējušais: 02.02.1999, kārtība, Pašnodarbināto un darba ņēmēju ārvalstnieku valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība
Spēku zaudējušais: 01.02.1999, rīkojums Nr. 21, Par veidlapām personu piespiedu izolēšanai
Spēku zaudējušais: 29.01.1999, rīkojums Nr. 16, Par ārstniecības iestāžu, kurās veic medicīnisko pārbaudi iespējamās alkohola, narkotisko vielu un...
Spēku zaudējušais: 26.01.1999, rīkojums Nr. 45, Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
Spēku zaudējušais: 21.01.1999, rīkojums Nr. 40, Par pārstrādes procedūrām
Spēku zaudējušais: 19.01.1999, rīkojums Nr. 33, Par īpašuma nodokļa aprēķinu veidlapām
Spēku zaudējušais: 15.01.1999, rīkojums Nr. 5, Par transportlīdzekļu vadītāju un personu, kuras vēlas iegādāties un nēsāt šaujamieročus un speciālos...
Spēku zaudējušais: 15.01.1999, rīkojums, Par kārtību maksas par koku izsniegšanu samazināšanai par 50 procentiem
Spēku zaudējušais: 15.01.1999, rīkojums, Par kārtību takses šķiras koeficientu samazināšanai
Spēku zaudējušais: 14.01.1999, rīkojums, Par telpu grupas kadastra apzīmējuma piešķiršanas kārtību
Spēku zaudējušais: 13.01.1999, rīkojums Nr. 22, Par iedzīvotāju 1998.gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 13.01.1999, rīkojums Nr. 19, Par Finansu ministrijas rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 06.01.1999, rīkojums Nr. 6, Par Finansu ministrijas rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 30.12.1998, rīkojums Nr. 330, Par veselības aprūpes nozaru un apakšnozaru ekspertiem - konsultantiem
Spēku zaudējušais: 30.12.1998, rīkojums Nr. 286, Par Kvalitātes nodrošināšanas nacionālās programmas koordinācijas padomes sastāvu
Spēku zaudējušais: 28.12.1998, rīkojums Nr. 328, Par atsevišķu Labklājības ministrijas normatīvo aktu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 24.12.1998, rīkojums Nr. 721, Par pārskatu iesniegšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 23.12.1998, rīkojums Nr. 720, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 22.12.1998, rīkojums Nr. 708, Par preču nosūtīšanu uz muitas noliktavu
Spēku zaudējušais: 22.12.1998, rīkojums Nr. 709, Par pasta kravu kontroli
Spēku zaudējušais: 22.12.1998, rīkojums Nr. 716, Par muitas kontroles noformēšanu dzelzceļa pārvadājumos
Spēku zaudējušais: 22.12.1998, rīkojums, Par sašķidrinātās gāzes maksimālo tarifu
Spēku zaudējušais: 22.12.1998, rīkojums, Par funkciju deleģēšanu
Spēku zaudējušais: 22.12.1998, rīkojums, Par dabas gāzes tarifu un abonentu maksu iedzīvotājiem
Spēku zaudējušais: 16.12.1998, rīkojums Nr. 319, Par veselības pārbaudēm, to biežumu un izmeklējumu apjomu personām, kuras nodarbojas vai vēlas nodarboties...
Spēku zaudējušais: 11.12.1998, rīkojums Nr. 311, Par "Metodiku, kādā veicami norēķini par ārvalstniekiem sniegtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem"
Spēku zaudējušais: 11.12.1998, rīkojums Nr. 788, Par ēku Jūrmalā, Upes ielā 15
Spēku zaudējušais: 08.12.1998, rīkojums Nr. 674, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 01.12.1998, rīkojums, Par kārtību, kādā energoapgādes uzņēmumi iesniedz aprēķinātos tarifus (tarifu projektu) izskatīšanai un apstiprināšanai
Spēku zaudējušais: 01.12.1998, rīkojums, Par kārtību, kādā energoapgādes uzņēmumi apstiprinātos tarifus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
Spēku zaudējušais: 27.11.1998, rīkojums Nr. 657, Par deklarētāja garantiju-galvojumu nosūtīšanu uz muitas kontroles punktiem un salikto kravu iekraušanas...
Spēku zaudējušais: 25.11.1998, rīkojums Nr. 729, Par 1998.gada 7.septembra rīkojuma Nr.508 "Par nolikuma apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 17.11.1998, rīkojums Nr. 644, Par muitas brokeriem
Spēku zaudējušais: 13.11.1998, rīkojums Nr. 699, Par 1999. gada valsts budžeta izdevumu finansēšanu līdz gadskārtējā valsts budžeta likuma pieņemšanai
Spēku zaudējušais: 09.11.1998, rīkojums Nr. 665, Par ēku Valmierā, Kārļa ielā 3
Spēku zaudējušais: 04.11.1998, rīkojums Nr. 620, Par salikto kravu noformēšanu robežas muitas iestādē to tālākai nosūtīšanai uz iekšzemes muitas iestādi...
Spēku zaudējušais: 23.10.1998, rīkojums, Par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu pārreģistrāciju
Spēku zaudējušais: 21.10.1998, rīkojums Nr. 212, Par gaļas un gaļas produktu eksportētājvalstu sarakstu
Spēku zaudējušais: 21.10.1998, rīkojums Nr. 214, Par gaļas eksportētājuzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu
Spēku zaudējušais: 21.10.1998, rīkojums Nr. 215, Par piena un piena produktu eksportētājvalstu sarakstu
Spēku zaudējušais: 16.10.1998, rīkojums, Par maltas gaļas un blakusproduktu ievešanas pagaidu aizlieguma atcelšanu
Spēku zaudējušais: 12.10.1998, rīkojums Nr. 596, Par ēku Rīgā, Raunas ielā 37
Spēku zaudējušais: 08.10.1998, kārtība, Kārtība, kādā sniedzama informācija par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū
Spēku zaudējušais: 02.10.1998, rīkojums Nr. 577, Par precizēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi pašvaldībām 1998.gadam saskaņā ar 1998.gada 19...
Spēku zaudējušais: 30.09.1998, lēmums, Metodiskie norādījumi ziņojuma sastādīšanai par paredzamo vai notikušo apvienošanos
Spēku zaudējušais: 29.09.1998, rīkojums Nr. 536, Par muitas procedūras "tranzīts" piemērošanu
Spēku zaudējušais: 24.09.1998, rīkojums, Par blakuslīgumu noslēgšanu 1999. mežsaimnieciskajam gadam
Spēku zaudējušais: 22.09.1998, rīkojums Nr. 548, Par ēku Rīgā, Slokas ielā 52c
Spēku zaudējušais: 10.09.1998, rīkojums Nr. 517, Par valsts budžeta aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtības apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 09.09.1998, rīkojums, Par izmaiņām "Cirsmu fonda sagatavošanas noteikumos Latvijas Republikā"
Spēku zaudējušais: 31.08.1998, rīkojums Nr. 484, Par ēku Jūrmalā, Rīgas ielā 31
Spēku zaudējušais: 25.08.1998, rīkojums Nr. 473, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 25.08.1998, rīkojums Nr. 476, Par ēkām Jūrmalā
Spēku zaudējušais: 18.08.1998, rīkojums, Par Patentu valdes Apelācijas padomi
Spēku zaudējušais: 12.08.1998, rīkojums Nr. 439, Par namīpašumu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8
Spēku zaudējušais: 06.08.1998, rīkojums Nr. 200, Par bezrecepšu medikamentu, ko atļauts izplatīt ārpus aptiekām, sarakstu
Spēku zaudējušais: 04.08.1998, rīkojums Nr. 415, Par ēku Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 23a (liters nr.1)
Spēku zaudējušais: 03.08.1998, rīkojums, Par uzraudzību un kontroli veterinārmedicīnā
Spēku zaudējušais: 21.07.1998, lēmums, Par muitas kontroles zonas statusa noteikšanu
Spēku zaudējušais: 16.07.1998, rīkojums, Par putnu rudens medību termiņiem un laikiem
Spēku zaudējušais: 09.07.1998, rīkojums Nr. 176, Par medicīnas dokumentācijas glabāšanas termiņu sarakstu
Spēku zaudējušais: 07.07.1998, rīkojums Nr. 171, Par primārās veselības aprūpes atbalsta fonda izveidi
Spēku zaudējušais: 03.07.1998, rīkojums Nr. 164, Par kārtību, kādā invalīdiem nosaka medicīniskās indikācijas speciāli pielāgoto vieglo automobiļu iegādei...
Spēku zaudējušais: 02.07.1998, rīkojums Nr. 162, Par Labklājības ministrijas rīkojuma spēka zaudēšanu
Spēku zaudējušais: 26.06.1998, rīkojums Nr. 127, Par privatizācijas sertifikātu tirgus informācijas aprites kārtību
Spēku zaudējušais: 11.06.1998, rīkojums Nr. 283, Par ēkām Jūrmalā, Saules ielā 12 (lit.nr.1, 2, 3)
Spēku zaudējušais: 08.06.1998, rīkojums Nr. 272, Par ēku Madonā, Raiņa ielā 3
Spēku zaudējušais: 08.06.1998, rīkojums Nr. 130, Par ķirurģiskā profila ārstu specialitāšu nolikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 29.05.1998, rīkojums Nr. 124, Par ārstniecības iestāžu sertifikācijas iestāžu kompetences vērtēšanas kritēriju un vērtēšanas komisijas...
Spēku zaudējušais: 26.05.1998, rīkojums, Par meža nozares attīstības projektu finansēšanas ziedojumu konta nolikumu
Spēku zaudējušais: 20.05.1998, rīkojums Nr. 112, Par pagasta lauksaimniecības organizatoru nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 19.05.1998, rīkojums Nr. 111, Par rajona lauksaimniecības departamenta paraugnolikumu
Spēku zaudējušais: 19.05.1998, rīkojums Nr. 225, Par Finansu ministrijas rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 18.05.1998, rīkojums, Par medību saimniecības konsultatīvo grupu izveidošanu
Spēku zaudējušais: 18.05.1998, rīkojums Nr. 63, Par apbalvošanas komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 14.05.1998, rīkojums Nr. 47, Par instrukcijas apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 08.05.1998, rīkojums Nr. 54, Par nolikuma Kultūras ministrijas balvai par sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs...
Spēku zaudējušais: 08.05.1998, rīkojums Nr. 111, Par instrukcijas darbam ar dezinfekcijas kamerām apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 30.04.1998, rīkojums Nr. 193, Par ēkām Rīgā, Katrīnas dambī 26/7 un 26/8
Spēku zaudējušais: 21.04.1998, rīkojums Nr. 102, Par slimokasu dalībnieku reģistrāciju
Spēku zaudējušais: 08.04.1998, rīkojums Nr. 91, Par Valsts sanitārās inspekcijas amatpersonu žetonu un dienesta apliecību izsniegšanas, nēsāšanas un...
Spēku zaudējušais: 08.04.1998, rīkojums Nr. 152, Par ēkām Rīgā, Katrīnas dambī 26/6 un 26/9
Spēku zaudējušais: 08.04.1998, rīkojums Nr. 153, Par Finansu ministrijas rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 08.04.1998, rīkojums Nr. 85, Par konkursa komisiju subsīdiju piešķiršanai studentu izstrādātiem projektiem
Spēku zaudējušais: 06.04.1998, rīkojums Nr. 84, Par valsts subsīdiju izlietošanu studējošo lauku jauniešu atbalstam
Spēku zaudējušais: 02.04.1998, rīkojums Nr. 146, Par Finansu ministrijas 15.12.1995. rīkojuma nr.614 atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 01.04.1998, rīkojums Nr. 83, Par internā profila ārstu specialitāšu nolikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 24.03.1998, rīkojums Nr. 73, Par iedzimto anomāliju Valsts reģistra ieviešanu
Spēku zaudējušais: 19.03.1998, norādījums, Norādījumi par pamatlīdzekļu uzskaiti un nolietojuma aprēķinu nodokļa vajadzībām uzņēmumos, kuri reģistrēti un...
Spēku zaudējušais: 13.03.1998, rīkojums Nr. 63, Par ārstniecības personu sertifikācijas kārtības apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 11.03.1998, rīkojums Nr. 58, Par ārstniecības personu sertifikācijas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 11.03.1998, rīkojums Nr. 60, Par informācijas apmaiņu starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēm un Nodarbinātības valsts...
Spēku zaudējušais: 10.03.1998, rīkojums Nr. 92, Par garāžām Liepājā, Mālu ielā 33A un 37A
Spēku zaudējušais: 06.03.1998, rīkojums Nr. 56, Par transporta līdzekļu muitas vērtības noteikšanu
Spēku zaudējušais: 05.03.1998, rīkojums Nr. 54, Par audzēkņu uzņemšanu vispārējās un profesionālās izglītības mācību iestādēs 1998.gadā
Spēku zaudējušais: 02.03.1998, rīkojums Nr. 49, Par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas speciālajām atļaujām
Spēku zaudējušais: 02.03.1998, rīkojums Nr. 84, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 26.02.1998, rīkojums Nr. 73, Par Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 24.02.1998, rīkojums Nr. 67, Par ēkām Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15
Spēku zaudējušais: 19.02.1998, rīkojums Nr. 38, Par labības importa un eksporta licencēšanas komisijas izveidošanu un labības importa un eksporta speciālo...
Spēku zaudējušais: 13.02.1998, rīkojums Nr. 49, Par metodiskajiem norādījumiem par ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu, apakšprogrammu un tām...
Spēku zaudējušais: 06.02.1998, rīkojums, Par nomas maksu valsts mežos
Spēku zaudējušais: 05.02.1998, rīkojums Nr. 32, Par sevišķi lipīgām infekcijas slimībām, no kurām mirušie pakļauti obligātajai kremācijai
Spēku zaudējušais: 26.01.1998, rīkojums Nr. 25, Par izmaiņām finansēšanas plānā
Spēku zaudējušais: 26.01.1998, rīkojums Nr. 26, Par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājumu
Spēku zaudējušais: 22.01.1998, rīkojums Nr. 16, Par iesnieguma bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai veidlapas apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 08.01.1998, rīkojums Nr. 6, Par nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 06.01.1998, rīkojums Nr. 2, Par nolikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 30.12.1997, rīkojums Nr. 412, Par licenču izsniegšanas kārtību bīstamo preparātu uzglabāšanai, realizācijai un lietošanai dezinfekcijā
Spēku zaudējušais: 24.12.1997, rīkojums Nr. 796, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 23.12.1997, norādījums, Par nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites kārtību
Spēku zaudējušais: 22.12.1997, rīkojums Nr. 388, Par labības vairumtirgotāju un pārstrādātāju reģistrāciju
Spēku zaudējušais: 16.12.1997, rīkojums Nr. 378, Par konsultatīvo padomi
Spēku zaudējušais: 08.12.1997, rīkojums Nr. 736, Par ēku Valmierā, Ausekļa ielā 29
Spēku zaudējušais: 05.12.1997, rīkojums Nr. 279, Par Ministru kabineta 1997.gada 20.maija noteikumu nr.187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā,...
Spēku zaudējušais: 04.12.1997, rīkojums Nr. 599, Par bankām un to filiālēm (norēķinu grupām), kurās var neizmantot kases aparātus
Spēku zaudējušais: 04.12.1997, rīkojums Nr. 393, Par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedību
Spēku zaudējušais: 02.12.1997, rīkojums Nr. 721, Par apdrošinātāja minimālo garantijas fondu
Spēku zaudējušais: 20.11.1997, rīkojums Nr. 580, Par bijušo Finansu ministrijas Muitas departamenta pavēļu atzīšanu par spēku zaudējušām
Spēku zaudējušais: 13.11.1997, rīkojums Nr. 348, Par lauksaimniecības izglītību un profesionālo kvalifikāciju
Spēku zaudējušais: 05.11.1997, rīkojums Nr. 359, Par medicīnisko ierīču un preču reģistrācijas kārtību
Spēku zaudējušais: 17.10.1997, rīkojums Nr. 233, Par Instrukcijas apstiprināšanu par īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršanas lēmumu izpildi
Spēku zaudējušais: 30.09.1997, rīkojums Nr. 312, Par psihiatra specialitātes nolikumu
Spēku zaudējušais: 25.09.1997, rīkojums Nr. 601, Par ēkām Rīgā, Raunas ielā 11
Spēku zaudējušais: 18.09.1997, rīkojums, Par cirsmu un atsevišķu koku izsoļu rīkošanu
Spēku zaudējušais: 18.09.1997, rīkojums, Par malkas koku un lietkoku realizācijas kārtību vietējiem iedzīvotājiem valsts mežā
Spēku zaudējušais: 16.09.1997, rīkojums Nr. 286, Par lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācijas (pārveidošanas) atļaujas izsniegšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 02.09.1997, rīkojums Nr. 571, Par ēkām un būvēm Valmierā, Meža ielā 7
Spēku zaudējušais: 19.08.1997, rīkojums Nr. 552, Par valsts atbalsta uzņēmējdarbībai uzskaites sistēmas nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Līguma un Pasaules...
Spēku zaudējušais: 31.07.1997, rīkojums Nr. 244, Par kviešu graudu kvalitātes standartu darbības termiņa pagarināšanu
Spēku zaudējušais: 18.07.1997, rīkojums Nr. 229, Par ministrijas Meža departamenta nolikumu
Spēku zaudējušais: 18.07.1997, vēstule, Par likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanu
Spēku zaudējušais: 14.07.1997, vēstule, Par likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 6.panta 4.daļas 1.punkta piemērošanas kārtību
Spēku zaudējušais: 11.07.1997, rīkojums Nr. 250, Par aizbildņa pabalstam un atlīdzībai nepieciešamo līdzekļu pieprasīšanu, uzskaiti un pārskatiem
Spēku zaudējušais: 11.07.1997, rīkojums Nr. 450, Par normatīvo aktu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 10.07.1997, rīkojums Nr. 319, Par tirdzniecības automātiem un to ieņēmumu skaitītājiem
Spēku zaudējušais: 25.06.1997, rīkojums Nr. 118, Par Instrukcijas apstiprināšanu kompensācijas izmaksām naudā par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos
Spēku zaudējušais: 28.05.1997, rīkojums Nr. 112, Par "Meliorācijas būves (objekta) būvdarbu žurnāla" apstiprināšanu un lietošanu
Spēku zaudējušais: 26.05.1997, rīkojums Nr. 404, Par ēku Jēkabpilī, Draudzības alejā 2
Spēku zaudējušais: 19.05.1997, rīkojums Nr. 379, Par pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu par preču piegādēm un pakalpojumiem Latvijas Republikas un...
Spēku zaudējušais: 19.05.1997, nolikums, Konkursa "Sējējs - 97" nolikums
Spēku zaudējušais: 02.05.1997, rīkojums Nr. 338, Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksāšanas un atmaksāšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 15.04.1997, kārtība, Dabas resursu nodokļa nomaksas kārtība, ievedot videi kaitīgas preces vai produktus un preces vai produktus videi...
Spēku zaudējušais: 27.03.1997, norādījums, Norādījumi par pievienotās vērtības nodokļa uzskaites un maksāšanas kārtību valsts budžeta institūcijām
Spēku zaudējušais: 27.03.1997, rīkojums Nr. 250, Par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājumu
Spēku zaudējušais: 27.03.1997, rīkojums Nr. 251, Par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinājumu
Spēku zaudējušais: 20.03.1997, rīkojums Nr. 225, Par komisijas izveidošanu privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas gāze" parādu saistību pārņemšanai
Spēku zaudējušais: 18.03.1997, rīkojums Nr. 131, Par deklarētāju atestāciju
Spēku zaudējušais: 17.03.1997, rīkojums Nr. 129, Par jaunām transportlīdzekļu atestācijas apliecībām
Spēku zaudējušais: 10.03.1997, rīkojums Nr. 106, Par uzņēmējdarbības licencēšanu un atļauju izsniegšanu darbībām ar radioaktīvajām vielām un citiem...
Spēku zaudējušais: 07.03.1997, norādījums, Norādījumi par kārtību, kādā VID teritoriālajām iestādēm jāizskata un jānoformē nodokļu samaksas termiņu...
Spēku zaudējušais: 07.03.1997, kārtība, Nokavējuma naudas un pamatparāda palielinājuma aprēķināšanas un nomaksas kārtība
Spēku zaudējušais: 07.03.1997, rīkojums Nr. 189, Par Finansu ministrijas 1995.gada 3.jūlija rīkojuma nr.305 atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 24.02.1997, rīkojums Nr. 158, Par atsevišķu Finansu ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Spēku zaudējušais: 20.02.1997, rīkojums Nr. 77, Par alkoholisko dzērienu pārvadājumu kontroli
Spēku zaudējušais: 20.02.1997, rīkojums Nr. 78, Par tabakas izstrādājumu pārvadājumu kontroli
Spēku zaudējušais: 19.02.1997, rīkojums Nr. 41, Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Pasaules bankas un Eiropas Savienības lauku attīstības projektu...
Spēku zaudējušais: 18.02.1997, rīkojums Nr. 149, Par ēku Saldū, Striķu ielā 6
Spēku zaudējušais: 13.02.1997, rīkojums Nr. 131, Par ēkas Rīgā, Stabu ielā 89, telpu remontu
Spēku zaudējušais: 06.02.1997, norādījums, Par staltbriežu audzēšanu nebrīvē
Spēku zaudējušais: 04.02.1997, rīkojums, Par Meža ministrijas 10.07.91. instrukcijas nr.106 atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 23.01.1997, rīkojums Nr. 12, Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas atvieglojumiem 1997.un 1998.gadā
Spēku zaudējušais: 23.01.1997, rīkojums, Par "Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksta" ieviešanu
Spēku zaudējušais: 23.01.1997, kārtība, Par iedzīvotāju 1996.gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 22.01.1997, rīkojums, Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgums
Spēku zaudējušais: 10.01.1997, rīkojums, Par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un zāļu atlieku normām pārtikā
Spēku zaudējušais: 08.01.1997, rīkojums Nr. 18, Par "Metodiskajiem norādījumiem par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu, apakšprogrammu un...
Spēku zaudējušais: 08.01.1997, rīkojums Nr. 1, Par akreditēto un nozīmēto labaratoriju un atbilstības zīmju (sertifikātu) saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 03.01.1997, rīkojums Nr. 1, Par narkotisko zāļu, psihotropo zāļu un prekursoru ievešanas, izvešanas un tranzīta atļaujām
Spēku zaudējušais: 23.12.1996, rīkojums Nr. 745, Par ēku Jēkabpilī, Draudzības alejā 2
Spēku zaudējušais: 23.12.1996, rīkojums Nr. 209, Par makšķerēšanas karšu ieviešanu
Spēku zaudējušais: 16.12.1996, rīkojums Nr. 380, Par sertifikātu atzīšanu
Spēku zaudējušais: 13.12.1996, norādījums, Norādījumi par medību saimniecībai nodarīto zaudējumu aprēķināšanu
Spēku zaudējušais: 09.12.1996, rīkojums Nr. 189, Par akreditēto un nozīmēto labaratoriju un atbilstības zīmju (sertifikātu) saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 05.12.1996, rīkojums Nr. 419, Par kārtību, kādā izskatāmi iesniegumi samaksas termiņu pagarināšanai uz muitas robežas maksājamiem nodokļiem
Spēku zaudējušais: 02.12.1996, norādījums, Par norādījumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 22.11.1996, rīkojums Nr. 176, Par Sēklu valsts inspekcijas nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 21.11.1996, rīkojums Nr. 390, Par nederīgajām Carnet TIR grāmatiņām
Spēku zaudējušais: 30.10.1996, rīkojums Nr. 162, Par Instrukcijas apstiprināšanu kompensācijas izmaksām par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos
Spēku zaudējušais: 24.10.1996, norādījums, Par azartspēļu iekārtu pārbaudes kārtību
Spēku zaudējušais: 21.10.1996, rīkojums Nr. 156, Par privatizācijas sertifikātu elektroniskajiem pārveduma uzdevumiem
Spēku zaudējušais: 11.10.1996, rīkojums Nr. 341, Par nodokļu maksātāju pārņemšanu
Spēku zaudējušais: 30.09.1996, rīkojums Nr. 285, Par asins un asins komponentu pasūtīšanas un izsniegšanas kārtību gadījumos, kad pašvaldību ārstniecības...
Spēku zaudējušais: 26.09.1996, rīkojums Nr. 134, Par traktortehnikas reģistrēšanu
Spēku zaudējušais: 19.09.1996, rīkojums, Par papildu pasākumiem rūpnieciskās zvejas regulēšanā Lubāna ezerā
Spēku zaudējušais: 13.09.1996, rīkojums Nr. 308, Par personām un kravām, kurām piešķirtas muitas privilēģijas
Spēku zaudējušais: 11.09.1996, rīkojums Nr. 304, Par VID Mobilās pretkontrabandas daļas veidlapu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 06.09.1996, rīkojums Nr. 297, Par deklarētāju atestāciju
Spēku zaudējušais: 05.09.1996, rīkojums Nr. 296, Par muitas zīmogiem un spiedogiem
Spēku zaudējušais: 30.08.1996, rīkojums Nr. 505, Par komisijas izveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
Spēku zaudējušais: 30.08.1996, rīkojums Nr. 507, Par Finansu ministrijas 17.12.91. pavēles Nr.56 atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 28.08.1996, rīkojums Nr. 123, Par meliorācijas sistēmu būvju un ierīču ekspluatācijas instrukcijas apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 07.08.1996, rīkojums Nr. 466, Par līdzekļu iedalīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldei
Spēku zaudējušais: 06.08.1996, rīkojums Nr. 257, Par muitas tarifu MFN likmes piemērošanu tirdzniecībā ar valstīm ar kurām LR ir noslēgti Brīvās...
Spēku zaudējušais: 01.08.1996, rīkojums Nr. 457, Par I.Sudrabu
Spēku zaudējušais: 31.07.1996, rīkojums Nr. 249, Par dabas resursu nodokļa normu piemērošanas kārtību
Spēku zaudējušais: 29.07.1996, rīkojums Nr. 440, Par ēku Liepājā, Graudu ielā 50
Spēku zaudējušais: 29.07.1996, rīkojums Nr. 445, Par atļauju valsts a/s "Latvijas Eksportkredīts" sniegt garantijas (galvojumus)
Spēku zaudējušais: 24.07.1996, rīkojums Nr. 109, Par graudu kvalitātes standartu un graudu vērtēšanas metodiku ieviešanu
Spēku zaudējušais: 24.07.1996, rīkojums Nr. 98, Par konta atvēršanu un līdzekļu pārskaitīšanu Latvijas kredītbankai
Spēku zaudējušais: 16.07.1996, rīkojums Nr. 94, Par kārtību a/s "Sakaru banka" privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas saistību nodošanā
Spēku zaudējušais: 15.07.1996, rīkojums Nr. 415, Par ēkas Miera ielā 85 remontu
Spēku zaudējušais: 11.07.1996, lēmums Nr. 206, Par informācijas aizsardzību un konfidencialitātes nodrošināšanu sociālo pakalpojumu sniedzējās iestādēs
Spēku zaudējušais: 28.06.1996, rīkojums Nr. 96, Par kredītlīgumu, ķīlu, galvojumu un garantiju reģistra izveidošanu
Spēku zaudējušais: 27.06.1996, rīkojums Nr. 179, Par Latvijas iedzīvotāju plānveida ārstniecību Igaunijā un Lietuvā
Spēku zaudējušais: 18.06.1996, rīkojums Nr. 79, Par akreditēto un nozīmēto laboratoriju un atbilstības zīmju (sertifikātu) sarakstu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 17.06.1996, rīkojums Nr. 342, Par LR VID 21.05.96. rīkojuma Nr.164 darbības apturēšanu
Spēku zaudējušais: 31.05.1996, rīkojums Nr. 312, Par zvērinātu revidentu uzņēmumu uzņēmējsabiedrību, auditorfirmu darbības licencēšanas pārtraukšanu
Spēku zaudējušais: 27.05.1996, rīkojums Nr. 169, Par humānās palīdzības priekšmetu uzskaites žurnālu un tā aizpildīšanas kārtības apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 16.05.1996, rīkojums Nr. 273, Par dažu Finansu ministrijas pavēļu atzīšanu par spēku zaudējušām
Spēku zaudējušais: 13.05.1996, rīkojums, Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas atvieglojumiem 1996. un 1997.gadā
Spēku zaudējušais: 08.05.1996, rīkojums, Par licenču izsniegšanas kārtību kartogrāfisko un fotogrammetrisko darbu veikšanai
Spēku zaudējušais: 08.05.1996, rīkojums Nr. 154, Par muitas noliktavas nosaukuma maiņu
Spēku zaudējušais: 06.05.1996, rīkojums Nr. 250, Par maksājumu veikšanu par valsts kapitāla izmantošanu
Spēku zaudējušais: 06.05.1996, rīkojums Nr. 120, Par metadona terapijas programmas ieviešanu
Spēku zaudējušais: 06.05.1996, vēstule, Par izmaiņām VID 1995.gada 30.jūnija vēstulē nr.30.-1.1.5./3587
Spēku zaudējušais: 02.05.1996, rīkojums Nr. 145, Par Lielbritānijas izcelsmes dzīvo liellopu, liellopu gaļas, tās izstrādājumu ievešanu Latvijas Republikā
Spēku zaudējušais: 30.04.1996, rīkojums Nr. 117, Par bērnu pataloģiskās anatomijas dienesta darbu
Spēku zaudējušais: 25.04.1996, rīkojums Nr. 137, Par muitas procedūras IM 5 (pagaidu ievešana) kontroli
Spēku zaudējušais: 25.04.1996, rīkojums Nr. 50, Par akreditēto un nozīmēto laboratoriju un atbilstības zīmju (sertifikātu) saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 25.04.1996, rīkojums, Par zvērināta meža taksatora, mežkopja sagatavošanu, licencēšanu un darbību
Spēku zaudējušais: 24.04.1996, rīkojums Nr. 48, Par privatizācijas sertifikātu kontu revīziju
Spēku zaudējušais: 23.04.1996, rīkojums Nr. 47, Par privatizācijas sertifikātu ārpusbilances kontiem
Spēku zaudējušais: 23.04.1996, rīkojums Nr. 57, Par pagasta lauksaimniecības organizatoru pagaidu nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 23.04.1996, rīkojums Nr. 133, Par muitas vērtības noteikšanu LR importētajām precēm un citiem priekšmetiem
Spēku zaudējušais: 18.04.1996, rīkojums Nr. 55, Par Nacionālās lopbarības padomes darbības nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 13.04.1996, norādījums, Par medību organizēšanu ārvalstu medniekiem Latvijas Republikā
Spēku zaudējušais: 12.04.1996, rīkojums Nr. 198, Par ēku Liepājā, Graudu ielā 50
Spēku zaudējušais: 12.04.1996, rīkojums Nr. 44, Par ārvalstīs reģistrēto masu informācijas līdzekļu sarakstu
Spēku zaudējušais: 11.04.1996, rīkojums Nr. 118, Par LR Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto normu stingru ievērošanu
Spēku zaudējušais: 08.04.1996, rīkojums Nr. 95, Par starptautisko līgumu ekspertīzi sociālajos jautājumos
Spēku zaudējušais: 01.04.1996, rīkojums Nr. 113, Par pasta kravu muitas kontroles kārtību
Spēku zaudējušais: 29.03.1996, rīkojums Nr. 109, Par VID 27.02.96. rīkojuma nr.66 darbības apturēšanu
Spēku zaudējušais: 22.03.1996, rīkojums Nr. 36, Par masu informācijas līdzekļu saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 19.03.1996, rīkojums Nr. 34, Par akreditēto un nozīmēto laboratoriju un atbilstības zīmju (sertifikātu) saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 15.03.1996, rīkojums Nr. 137, Par Finansu ministrijas 1996.gada 19.februāra rīkojuma nr.91 atcelšanu
Spēku zaudējušais: 12.03.1996, vēstule, Par uzņēmumu ienākuma nodokli
Spēku zaudējušais: 08.03.1996, rīkojums Nr. 82, Par elektroniskiem kases aparātiem, kuri iegādāti līdz 1995.gada 1.janvārim
Spēku zaudējušais: 07.03.1996, rīkojums Nr. 30, Par Kultūras ministrijas ekspertu komisijas nolikumu
Spēku zaudējušais: 04.03.1996, rīkojums, Par valsts medību platību nomas kārtību un nomas maksu
Spēku zaudējušais: 28.02.1996, rīkojums Nr. 28, Par valsts piemaksām daļējai saņemtā kredīta procentu likmju dzēšanai
Spēku zaudējušais: 22.02.1996, rīkojums Nr. 49, Par līķu starptautisko transportēšanu un ārvalstu pilsoņu tiesu medicīnisko izmeklēšanu
Spēku zaudējušais: 19.02.1996, rīkojums Nr. 53, Par muitas formalitāšu kārtošanu tuvākajās muitas iestādēs
Spēku zaudējušais: 13.02.1996, rīkojums Nr. 21, Par Nacionālās kino padomes sastāvu
Spēku zaudējušais: 01.02.1996, vēstule, Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu
Spēku zaudējušais: 31.01.1996, rīkojums Nr. 30, Par kārtību kādā aprēķināms sociālās palīdzības pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai
Spēku zaudējušais: 29.01.1996, rīkojums Nr. 48, Par Finansu ministrijas 1992.gada 28.maija pavēles nr.50 atcelšanu
Spēku zaudējušais: 26.01.1996, rīkojums Nr. 26, Par Valsts ieņēmumu dienesta iestādes iesniegumiem no uzņēmumiem par nodokļu maksājumu termiņu pagarināšanu
Spēku zaudējušais: 26.01.1996, rīkojums Nr. 28, Par muitas kontroles punkta Rīga "Preču - 1" slēgšanu
Spēku zaudējušais: 26.01.1996, rīkojums Nr. 18, Par administrativo protokolu sastādīšanu par pārkāpumiem elektroenerģijas un siltumenerģijas lietošanā
Spēku zaudējušais: 25.01.1996, rīkojums Nr. 16, Par akreditēto un nozīmēto laboratoriju un atbilstības zīmju (sertifikātu) saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 22.01.1996, rīkojums, Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgums
Spēku zaudējušais: 22.01.1996, norādījums, Medību saimniecībai nodarīto zaudējumu aprēķina metodika
Spēku zaudējušais: 17.01.1996, norādījums, Par uzņēmuma iegādes atspoguļošanu grāmatvedībā
Spēku zaudējušais: 17.01.1996, norādījums, Par privatizācijas sertifikātu atspoguļojumu grāmatvedībā
Spēku zaudējušais: 09.01.1996, rīkojums Nr. 6, Par muitas noliktavām
Spēku zaudējušais: 28.12.1995, rīkojums Nr. 376, Par "Zāļu labas izplatīšanas praksi"
Spēku zaudējušais: 19.12.1995, rīkojums Nr. 618, Par Latvijas Krājbankas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontu
Spēku zaudējušais: 19.12.1995, rīkojums Nr. 619, Par vērtspapīru emisijas apturēšanu
Spēku zaudējušais: 18.12.1995, rīkojums Nr. 360, Par Latvijas Medicīnas akadēmijas Bērnu klīniskās slimnīcas Bērnu ortopēdijas centra izveidi
Spēku zaudējušais: 14.12.1995, vēstule, Par Latvijas Bankas noteikto refinansēšanas likmi
Spēku zaudējušais: 06.12.1995, rīkojums Nr. 343, Par Labklājības ministrijas Katastrofu medicīnas centra neatliekamās un konsultatīvās medicīniskās...
Spēku zaudējušais: 05.12.1995, rīkojums Nr. 130, Par Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas reorganizēšanu
Spēku zaudējušais: 28.11.1995, rīkojums Nr. 331, Par Latvijas Bērnu reimatoloģisko slimību valsts Reģistra izveidi
Spēku zaudējušais: 24.11.1995, rīkojums Nr. 78, Par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību filmu izplatīšanai un publiskai demonstrēšanai Latvijas...
Spēku zaudējušais: 20.11.1995, rīkojums Nr. 324, Par grūtnieču un jaundzimušo aprūpes skrīningdiagnostiku
Spēku zaudējušais: 13.11.1995, norādījums, Par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 09.11.1995, rīkojums, Par 1994.gada 12.maija rīkojuma atcelšanu
Spēku zaudējušais: 08.11.1995, rīkojums Nr. 314, Par 1995.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumu nr.309 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek apmaksāta...
Spēku zaudējušais: 07.11.1995, rīkojums Nr. 313, Par invaliditātes noteikšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijā
Spēku zaudējušais: 30.10.1995, vēstule, Par skaidrās naudas norēķinu pārbaudi
Spēku zaudējušais: 25.10.1995, rīkojums Nr. 107, Par muitas tarifu kvotu realizāciju graudaugu kultūrām
Spēku zaudējušais: 24.10.1995, rīkojums Nr. 289, Par orgānu un audu transplantācijas centra "Balttransplant" Latvijas nodaļas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 20.10.1995, rīkojums Nr. 222, Par dokumentos uzrādāmajiem rekvizītiem
Spēku zaudējušais: 17.10.1995, rīkojums Nr. 178, Par īpašu privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu
Spēku zaudējušais: 04.10.1995, rīkojums Nr. 486, Par ēku Valmierā, Meža ielā 7
Spēku zaudējušais: 04.10.1995, rīkojums Nr. 487, Par ēku Ogrē, Krasta ielā 11
Spēku zaudējušais: 28.09.1995, rīkojums, Par medikamentu, pārsienamo līdzekļu un to taras saņemšanas, glabāšanas un norakstīšanas uzskaiti valsts budžeta...
Spēku zaudējušais: 27.09.1995, rīkojums, Par produktu un to taras saņemšanas, glabāšanas un norakstīšanas uzskaiti valsts budžeta iestādēs
Spēku zaudējušais: 27.09.1995, rīkojums, Par nederīgo un ātri nolietojamo priekšmetu norakstīšanas akta budžeta iestādēs apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 27.09.1995, rīkojums, Par normatīviem dokumentiem meža audzēšanā
Spēku zaudējušais: 26.09.1995, rīkojums Nr. 265, Par dokumentu legalizācijas atcelšanu gadījumos, kad noslēgti starpvalstu līgumi
Spēku zaudējušais: 20.09.1995, rīkojums Nr. 260, Par Latvijas Republikas asins dienesta normatīvo dokumentāciju
Spēku zaudējušais: 19.09.1995, rīkojums Nr. 99, Par "Instrukcijas materiālo zaudējumu noteikšanai, ko medījamie dzīvnieki nodarījuši lauksaimniecībai"...
Spēku zaudējušais: 18.09.1995, paziņojums, Par problēmām pēc kontu iesaldēšanas kredītiestādēs
Spēku zaudējušais: 05.09.1995, rīkojums Nr. 235, Par suicīda mēģinājuma uzskaiti
Spēku zaudējušais: 01.09.1995, lēmums Nr. 407, Par Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības bankas kredīta Tendera atklāšanas un novērtēšanas komisijas izveidi...
Spēku zaudējušais: 29.08.1995, noteikumi Nr. 264, Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās
Spēku zaudējušais: 29.08.1995, rīkojums Nr. 390, Par ēku Cēsīs, K.Valdemāra ielā 2
Spēku zaudējušais: 29.08.1995, norādījums, Par sabiedrisko organizāciju un to apvienību finansiālās darbības deklarāciju iesniegšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 08.08.1995, rīkojums Nr. 149, Par starptautiskajiem pārvadājumiem
Spēku zaudējušais: 04.08.1995, rīkojums Nr. 89, Par fitosanitāro kontroli kokmateriāliem, kurus izmanto dažādu kravu nostiprināšanai un preču iesaiņojumam
Spēku zaudējušais: 04.08.1995, rīkojums Nr. 139, Par papildinājumiem ar EM rīkojumu nr.98 apstiprinātajā kārtībā
Spēku zaudējušais: 03.08.1995, rīkojums Nr. 88, Par skuju koku koksnes eksportu
Spēku zaudējušais: 31.07.1995, rīkojums Nr. 136, Par privatizācijas sertifikātu kontu numuru piešķiršanas kārtību
Spēku zaudējušais: 31.07.1995, nolikums, Par Latvijas Republikas tiesu varas simbolu piešķiršanas un lietošanas kārtību
Spēku zaudējušais: 12.07.1995, rīkojums Nr. 75, Par licenču izsniegšanas kārtību tirdzniecībai ar augu aizsardzības līdzekļiem
Spēku zaudējušais: 30.06.1995, vēstule, Par uzņēmuma ienākuma nodokļa izziņas aizpildīšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 26.06.1995, rīkojums Nr. 7, Par nepasterizētā piena tirdzniecību
Spēku zaudējušais: 19.06.1995, rīkojums Nr. 105, Par tabakas izstrādājumu nodokļu marku realizāciju
Spēku zaudējušais: 07.06.1995, pavēle Nr. 154, Par tiesībām pieprasīt ziņas LR Uzņēmumu reģistram
Spēku zaudējušais: 31.05.1995, rīkojums Nr. 102, Par ārvalstu sniegto tehnisko palīdzību
Spēku zaudējušais: 29.05.1995, paziņojums, Par organizācijām, kuras saņēmušas atļauju saņemt ziedojumus
Spēku zaudējušais: 25.05.1995, rīkojums Nr. 98, Par atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanu
Spēku zaudējušais: 18.05.1995, rīkojums Nr. 91, Par 1994.gada 27.janvāra Ekonomikas ministrijas rīkojuma izmainīšanu
Spēku zaudējušais: 16.05.1995, rīkojums Nr. 229, Par valsts akciju sabiedrības "Brasla" mobilizācijas rezervju pārvietošanu uz valsts uzņēmuma "Materiālās...
Spēku zaudējušais: 16.05.1995, rīkojums Nr. 230, Par atļauju valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" kopā ar valsts uzņēmumu "Materiālās rezerves" realizēt...
Spēku zaudējušais: 12.05.1995, rīkojums Nr. 83, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 09.05.1995, rīkojums Nr. 77, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 09.05.1995, rīkojums Nr. 47, Par sertificētu lauksaimniecības tehniku
Spēku zaudējušais: 08.05.1995, rīkojums Nr. 75, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 05.05.1995, rīkojums Nr. 115, Par dokumentu sagatavošanas kārtību sociāli tiesisku jautājumu kārtošanai ārvalstīs
Spēku zaudējušais: 04.05.1995, rīkojums Nr. 73, Par valsts kapitāla daļas pilnvarnieku iecelšanu bezpeļņas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību...
Spēku zaudējušais: 03.05.1995, rīkojums Nr. 67, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 03.05.1995, rīkojums Nr. 68, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 03.05.1995, rīkojums Nr. 69, Par kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 02.05.1995, vēstule, Par uzņēmumu ienākuma nodokļa ieturēšanu Latvijas rezidentiem un pastāvīgām pārstāvniecībām
Spēku zaudējušais: 21.04.1995, rīkojums Nr. 63, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 21.04.1995, rīkojums Nr. 64, Par kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 21.04.1995, rīkojums Nr. 65, Par kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 19.04.1995, rīkojums Nr. 60, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 17.04.1995, rīkojums Nr. 57, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 17.04.1995, rīkojums Nr. 58, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 12.04.1995, rīkojums Nr. 179, Par Finansu ministrijas rīkojuma nr.155 atzīšana par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 30.03.1995, norādījums, Par uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 28.03.1995, rīkojums Nr. 151, Par rīkojumu "Par uzņēmējiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju atļauts...
Spēku zaudējušais: 28.03.1995, rīkojums Nr. 49, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 27.03.1995, rīkojums Nr. 48, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 22.03.1995, rīkojums Nr. 45, Par sertifikātu piešķiršanu īpašuma kompensācijai
Spēku zaudējušais: 22.03.1995, pavēle Nr. 74, Par bilanču komisijas rezultātiem un valstisko funkciju noteikšanu lopkopības un augkopības selekcijas...
Spēku zaudējušais: 17.03.1995, rīkojums Nr. 40, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 16.03.1995, pavēle Nr. 70, Par valsts uzņēmuma "Rēzeknes lauktehnika" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 15.03.1995, pavēle Nr. 69, Par Alūksnes rajona valsts uzņēmuma "Santehniķis" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 15.03.1995, rīkojums Nr. 38, Par mežizstrādes un kokapstrādes tehnikas iepirkšanas tendera Nr.2 atklāšanas un novērtēšanas komisijas...
Spēku zaudējušais: 14.03.1995, rīkojums Nr. 37, Par siltuma uzskaites mēraparatūras iegādi un uzstādīšanu lauku apvidus apkures sistēmās
Spēku zaudējušais: 13.03.1995, pavēle Nr. 64, Par Centra reģiona privatizācijas konsultatīvās komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 09.03.1995, pavēle Nr. 63, Par Dobeles SPMK privatizāciju
Spēku zaudējušais: 09.03.1995, rīkojums Nr. 35, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 09.03.1995, rīkojums Nr. 36, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 07.03.1995, rīkojums Nr. 32, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 07.03.1995, rīkojums Nr. 33, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 03.03.1995, pavēle Nr. 61, Par 27.01.1995. pavēļu Nr.29, Nr.30, Nr.31 5.punktu
Spēku zaudējušais: 03.03.1995, rīkojums Nr. 27, Par instrukcijas "Par minimālo lauksaimniecības mašīnu daudzumu, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu...
Spēku zaudējušais: 02.03.1995, pavēle Nr. 60, Par subsīdiju sadales kārtību vaislas materiāla iepirkšanai
Spēku zaudējušais: 01.03.1995, pavēle Nr. 58, Par Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 01.03.1995, instrukcija, Piena pieņemšanas instrukcija
Spēku zaudējušais: 27.02.1995, rīkojums Nr. 24, Par Kooperācijas departamenta nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 27.02.1995, rīkojums, Par valsts a/s "Liepājas cukurfabrika" privatizācijas projekta realizācijas noslēguma posmu
Spēku zaudējušais: 24.02.1995, pavēle Nr. 55, Par Dobeles MCVU privatizāciju
Spēku zaudējušais: 23.02.1995, rīkojums Nr. 39, Par vislielākās labvēlības režīma piemērošanu tirdzniecībā ar Kanādu
Spēku zaudējušais: 21.02.1995, rīkojums Nr. 29, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 20.02.1995, pavēle Nr. 51, Par valsts uzņēmuma "Ogres lauktehnika" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 17.02.1995, rīkojums Nr. 37, Par vislielākās labvēlības režīma piemērošanu tirdzniecībā ar Ķīnas Tautas Republiku
Spēku zaudējušais: 16.02.1995, pavēle Nr. 48, Par Aizkraukles rajona valsts uzņēmuma "Agroķīmija" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 15.02.1995, rīkojums Nr. 24, Par sertifikātu īpašuma kompensācijai piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 15.02.1995, rīkojums Nr. 25, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 15.02.1995, rīkojums Nr. 26, Par darījumu un licenču apturēšanu viltotu privatizācijas sertifikātu pārveduma uzdevumu atklāšanas gadījumā
Spēku zaudējušais: 14.02.1995, rīkojums Nr. 23, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 14.02.1995, kārtība, Par zvērināta notāra amata zīmes lietošanas kārtību
Spēku zaudējušais: 14.02.1995, pavēle Nr. 43, Par Valsts subsīdiju fonda izlietošanu augkopības un lopkopības nozares attīstībai 1995.gadā
Spēku zaudējušais: 14.02.1995, pavēle Nr. 45, Par valsts investīcijām būvniecībā 1995.gadā
Spēku zaudējušais: 13.02.1995, rīkojums Nr. 22, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 07.02.1995, pavēle Nr. 40, Par Gulbenes rajona valsts uzņēmuma "Santehniķis" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 07.02.1995, pavēle Nr. 41, Par piena pārstrādes uzņēmumu valsts kapitāla daļu realizāciju
Spēku zaudējušais: 05.02.1995, instrukcija, Instrukcija par augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanas kārtību Latvijas Republikā
Spēku zaudējušais: 02.02.1995, pavēle Nr. 35, Par Alojas piena pārstrādes ceha privatizāciju
Spēku zaudējušais: 02.02.1995, rīkojums Nr. 20, Par privatizācijas fonda kredītu piešķiršanas un konsultatīvās padomes darbības kārtību
Spēku zaudējušais: 02.02.1995, rīkojums Nr. 26, Par atļauju režīmu kravu pārvadājumiem starp Latviju - Grieķiju, Latviju - Kipru un Latviju - Moldovu
Spēku zaudējušais: 01.02.1995, rīkojums Nr. 24, Par importa un tranzītkravu pārvadāšanu, pielietojot Carnet TIR grāmatiņas
Spēku zaudējušais: 01.02.1995, rīkojums Nr. 13, Par valsts uzņēmumu un valsts statūtsabiedrību 1994.gada pārskata pārbaudēm
Spēku zaudējušais: 31.01.1995, rīkojums, Par SIA "Lauktehnika" dibinātāju - valsts uzņēmumu tematiskām pārbaudēm
Spēku zaudējušais: 31.01.1995, rīkojums Nr. 17, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 31.01.1995, rīkojums Nr. 18, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 30.01.1995, rīkojums, Par investīciju norakstīšanu
Spēku zaudējušais: 27.01.1995, pavēle Nr. 29, Par Valsts ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas staciju reorganizāciju un pārveidošanu Valsts akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 27.01.1995, pavēle Nr. 30, Par Valsts ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas staciju reorganizāciju un pārveidošanu Valsts akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 27.01.1995, pavēle Nr. 31, Par Valsts ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas staciju reorganizāciju un pārveidošanu Valsts akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 26.01.1995, pavēle Nr. 27, Par Kuldīgas meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes (MSVP) reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 24.01.1995, rīkojums Nr. 14, Par valsts kapitāla daļas pilnvarnieku un atbildīgo par valsts līdzekļu izmantošanu iecelšanu jaundibināmajā...
Spēku zaudējušais: 23.01.1995, rīkojums Nr. 12, Par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanas un valsts zemes īpašumu izsoles kārtības izstrādāšanu
Spēku zaudējušais: 23.01.1995, rīkojums Nr. 13, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 23.01.1995, pavēle Nr. 26, Par Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Balzāms" revīzijas rezultātiem
Spēku zaudējušais: 18.01.1995, rīkojums Nr. 11, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 16.01.1995, pavēle Nr. 21, Par Kurzemes reģiona privatizācijas konsultatīvās komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 12.01.1995, rīkojums Nr. 7, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 12.01.1995, rīkojums Nr. 8, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 12.01.1995, rīkojums Nr. 9, Par īpašuma tiesību atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 12.01.1995, rīkojums Nr. 28, Par ēkām Talsu rajona Abavas pagasta "Firks-Pedvālē"
Spēku zaudējušais: 11.01.1995, rīkojums Nr. 5, Par privatizācijas sertifikātu kontiem
Spēku zaudējušais: 11.01.1995, rīkojums Nr. 6, Par banku savstarpējiem norēķiniem
Spēku zaudējušais: 11.01.1995, pavēle Nr. 2, Par Satiksmes ministrijas Zivsaimniecības departamenta nodošanu Zemkopības ministrijas pārraudzībā
Spēku zaudējušais: 10.01.1995, pavēle Nr. 12, Par BO "Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija" izveidošanu
Spēku zaudējušais: 10.01.1995, rīkojums Nr. 3, Par eksporta licenču izsniegšanu tekstilpreču izstrādājumu eksportam uz Eiropas ekonomiskās kopienas valstīm
Spēku zaudējušais: 10.01.1995, rīkojums Nr. 4, Par Kārtību, kādā ievedami preču un citu priekšmetu paraugi pārbaudes, analīzes un izmēģinājumu mērķiem
Spēku zaudējušais: 06.01.1995, pavēle Nr. 4, Par muzeja "Kalēji" nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 05.01.1995, rīkojums, Par investīciju norakstīšanu
Spēku zaudējušais: 05.01.1995, rīkojums, Par investīciju norakstīšanu
Spēku zaudējušais: 03.01.1995, pavēle Nr. 3, Par Zemkopības ministrijas pārstāvi Latvijas Ostu padomē
Spēku zaudējušais: 02.01.1995, pavēle Nr. 1, Par Valsts zivsaimniecības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 02.01.1995, rīkojums Nr. 1, Par šķirnes putnkopības saimniecības "Zaķumuiža" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 30.12.1994, rīkojums Nr. 340, Par naftas un naftas produktu tranzītu caur Latvijas teritoriju
Spēku zaudējušais: 30.12.1994, rīkojums Nr. 341, Par 1994.gada 31.oktobra rīkojumu nr.312 "Par dabasgāzes realizācijas tarifu" darbības termiņa pagarināšanu
Spēku zaudējušais: 30.12.1994, pavēle Nr. 372, Par Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas darbinieku dienesta pakāpēm
Spēku zaudējušais: 20.12.1994, rīkojums Nr. 336, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 20.12.1994, rīkojums Nr. 337, Par kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 20.12.1994, rīkojums Nr. 338, Par īpašuma tiesību atjaunošanu un kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 19.12.1994, rīkojums Nr. 335, Par kompensācijas piešķiršanu
Spēku zaudējušais: 12.12.1994, rīkojums Nr. 334, Par darba grupas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 07.12.1994, rīkojums Nr. 331, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 07.12.1994, rīkojums Nr. 332, Par kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas juridisko personu sertifikātu kontu atvēršanai un apkalpošanai...
Spēku zaudējušais: 06.12.1994, rīkojums Nr. 230, Par "Uzticības personu ievēlēšanas un divpusējas sadarbības institūciju darbības noteikumiem"
Spēku zaudējušais: 30.11.1994, rīkojums Nr. 327, Par privatizācijas aģentūras zvērināto revidentu
Spēku zaudējušais: 25.11.1994, rīkojums Nr. 328, Par valsts kapitāla daļas pilnvarnieku un atbildīgo par valsts līdzekļu izmantošanu iecelšanu...
Spēku zaudējušais: 25.11.1994, rīkojums Nr. 255, Par preču un citu priekšmetu muitas vērtības noteikšanu Latvijas Republikā ievedamajām un izvedamajām...
Spēku zaudējušais: 24.11.1994, rīkojums Nr. 322, Par Latvijas Republikas Kauguru pagasta padomes 1994.gada 27.oktobra lēmuma "Par Kauguru pagasta...
Spēku zaudējušais: 23.11.1994, vēstule Nr. 3898, Par nokavējuma naudas un pamatparāda palielinājuma aprēķināšanas un nomaksas kārtība
Spēku zaudējušais: 15.11.1994, rīkojums Nr. 320, Par uzņēmēju pārstāvju iekļaušanu LAA padomē
Spēku zaudējušais: 11.11.1994, rīkojums Nr. 319, Par statistiskā pārskata veidlapas "Pārskats par privatizācijas sertifikātu kontiem un operācijām ar...
Spēku zaudējušais: 09.11.1994, rīkojums Nr. 317, Par nozīmēšanu no Ekonomikas ministrijas darbam Baltijas Ministru Padomes ietvaros izveidotajā vecāko...
Spēku zaudējušais: 09.11.1994, rīkojums Nr. 318, Par kapitālieguldījumu cenu indeksiem 1941. un 1944. gadam
Spēku zaudējušais: 03.11.1994, lēmums, Kārtība, kādā sniedzama informācija par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū
Spēku zaudējušais: 02.11.1994, rīkojums Nr. 314, Par privatizācijas fonda kredītu rīkotāja tiesībām
Spēku zaudējušais: 02.11.1994, rīkojums Nr. 315, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 02.11.1994, rīkojums Nr. 237, Par muitas kontrolē esošo preču un citu priekšmetu pārvadāšanas kārtības uzlabošanu
Spēku zaudējušais: 01.11.1994, pavēle Nr. 325, Par valsts kapitāla daļas anulēšanu atsevišķās lauksaimniecības statūtsabiedrībās
Spēku zaudējušais: 31.10.1994, pavēle Nr. 323, Par lauksaimniecības investīciju fonda SIA "Agroinvest" likvidēšanu
Spēku zaudējušais: 31.10.1994, rīkojums Nr. 230, Par fiziskām personām piederošo transporta līdzekļu pārvietošanas kārtību pāri Latvijas Republikas muitas...
Spēku zaudējušais: 31.10.1994, norādījums, Par metodiskiem norādījumiem kasieru apmācības kursam, darbam ar elektroniskajiem kases aparātiem
Spēku zaudējušais: 24.10.1994, pavēle Nr. 319, Par valsts Rīgas firmas "Labības sargs" reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 24.10.1994, pavēle Nr. 322, Par Dobeles AIS reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 24.10.1994, lēmums, Pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtība Privatizācijas aģentūras valdījumā pārņemtajos objektos
Spēku zaudējušais: 20.10.1994, rīkojums Nr. 352, Par Zemkopības ministrijas Valsts veterinārā departamenta mobilizācijas uzdevumiem un valsts materiālajām...
Spēku zaudējušais: 17.10.1994, pavēle Nr. 314, Par subsīdiju pārdali
Spēku zaudējušais: 13.10.1994, rīkojums Nr. 308, Par kapitālieguldījumu cenu indeksiem
Spēku zaudējušais: 06.10.1994, pavēle Nr. 311, Par valsts akciju sabiedrības "Agroapgāde" dibināšanas dokumentu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 30.09.1994, pavēle Nr. 305, Par iemaksām
Spēku zaudējušais: 29.09.1994, rīkojums Nr. 305, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 29.09.1994, rīkojums Nr. 306, Par nekustamo īpašumu Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 31
Spēku zaudējušais: 28.09.1994, instrukcija Nr. 3153, Par izmaiņām un papildinājumiem Latvijas Republikas Galvenās valsts finansu inspekcijas 1992.gada 28...
Spēku zaudējušais: 21.09.1994, rīkojums Nr. 202, Par BTL "Vienkāršotās procedūras" pielietošanu
Spēku zaudējušais: 20.09.1994, rīkojums Nr. 304, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 16.09.1994, pavēle Nr. 296, Par valsts pilnvarnieka funkcijām uzņēmējsabiedrībās
Spēku zaudējušais: 15.09.1994, pavēle Nr. 293, Par valsts graudu rezerves fonda glabāšanu un papildināšanu
Spēku zaudējušais: 14.09.1994, rīkojums Nr. 301, Par atestējamiem valsts civildienesta ierēdņu amatiem Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā un tās...
Spēku zaudējušais: 13.09.1994, rīkojums Nr. 300, Par valsts uzņēmuma "Juta" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 13.09.1994, pavēle Nr. 290, Par valsts uzņēmuma "Stars" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Stars"
Spēku zaudējušais: 06.09.1994, pavēle Nr. 287, Par ES kvotas realizāciju
Spēku zaudējušais: 02.09.1994, rīkojums Nr. 296, Par Skrundas radiolokatora jauno korpusu nojaukšanas projektu konkursa uzvarētāju
Spēku zaudējušais: 31.08.1994, kārtība, Par zvērināta notāra apliecības izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Spēku zaudējušais: 31.08.1994, rīkojums Nr. 309, Par valsts Rēzeknes elektrisko būvinstrumentu rūpnīcas "Rebir" pārveidošanu akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 30.08.1994, pavēle Nr. 282, Par komisijas izveidošanu kredītsaistību pārņemšanai
Spēku zaudējušais: 24.08.1994, noteikumi, Kārtība un noteikumi, kādā uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) nodokļu un...
Spēku zaudējušais: 22.08.1994, rīkojums Nr. 291, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 12.08.1994, pavēle Nr. 269, Par Priekuļu SIS reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 11.08.1994, rīkojums Nr. 289, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 09.08.1994, rīkojums Nr. 285, Par valsts SIA "Tīne" nosaukuma maiņu
Spēku zaudējušais: 08.08.1994, rīkojums Nr. 283, Par valdības grupu Latvijas Nacionālās Enerģētikas programmas izstrādei
Spēku zaudējušais: 08.08.1994, rīkojums Nr. 285, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 03.08.1994, pavēle Nr. 263, Par Valsts Subsīdiju fonda iedalītās naudas summas sadalīšanu
Spēku zaudējušais: 03.08.1994, rīkojums Nr. 280, Par Rīgas būvmateriālu ražošanas apvienības nomu
Spēku zaudējušais: 03.08.1994, rīkojums Nr. 281, Par valsts tirdzniecības uzņēmuma "Antikvārs" antikvariāta "Planēta" pārveidošanu sabiedrībā ar ierobežotu...
Spēku zaudējušais: 01.08.1994, rīkojums Nr. 275, Par valsts akciju sabiedrību "Papīra fabrika "Jugla""
Spēku zaudējušais: 01.08.1994, rīkojums Nr. 277, Par valsts firmas "DauER" pārveidošanu akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 29.07.1994, rīkojums Nr. 276, Par Valsts Rīgas rūpnīcas "Specdetaļa" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Būvdetaļa"
Spēku zaudējušais: 29.07.1994, pavēle Nr. 261, Par konkursa organizēšanu
Spēku zaudējušais: 28.07.1994, rīkojums Nr. 278, Par līdzekļu piešķiršanu ilgtermiņa kredītresursu veidošanai
Spēku zaudējušais: 25.07.1994, rīkojums, Par privatizācijas sertifikātu kontu numuru piešķiršanas kārtību
Spēku zaudējušais: 21.07.1994, rīkojums Nr. 274, Par komisiju īpašuma pārņemšanai
Spēku zaudējušais: 19.07.1994, rīkojums Nr. 272, Par Asociācijas līguma sagatavošanu ar Eiropas Savienību
Spēku zaudējušais: 19.07.1994, rīkojums Nr. 262, Par valsts vairumtirdzniecības uzņēmuma "Latvijas saimniecības preces" pārveidošanu valsts akciju...
Spēku zaudējušais: 19.07.1994, rīkojums Nr. 263, Par valsts vairumtirdzniecības uzņēmuma "Apavi" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Libo"
Spēku zaudējušais: 18.07.1994, rīkojums Nr. 259, Par valsts uzņēmuma "Jūrmalas būvnieks" reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 14.07.1994, rīkojums Nr. 252, Par valsts uzņēmuma "Latvijas stikls" taras ražošanas ceha Nr.3 nomu
Spēku zaudējušais: 14.07.1994, pavēle Nr. 243, Par valsts uzņēmuma "Rēzeknes maiznieks" pirkumu - pārdevumu
Spēku zaudējušais: 13.07.1994, noteikumi, Noteikumi par privatizācijai pārņemto valsts uzņēmumu un valsts statūtsabiedrību rīcību ar valsts mantu
Spēku zaudējušais: 13.07.1994, rīkojums Nr. 247, Par Valsts uzņēmuma - rūpnīcas "Baloži" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Baloži"
Spēku zaudējušais: 13.07.1994, rīkojums Nr. 249, Par valsts uzņēmuma "Rīgas manufaktūra" reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 12.07.1994, rīkojums Nr. 243, Par mobilizācijas uzdevumu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš" un valsts materiālajām rezervēm tajā
Spēku zaudējušais: 12.07.1994, rīkojums Nr. 244, Par mobilizācijas uzdevumu valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" un valsts materiālajām rezervēm tajā
Spēku zaudējušais: 12.07.1994, lēmums Nr. 1, Par transporta līdzekļu vadītāju pirmās palīdzības apmācības un kontroles sistēmas ieviešanu Latvijā
Spēku zaudējušais: 08.07.1994, rīkojums Nr. 240, Par 6.bērnudārzu Rīgā, Kukšu ielā 1
Spēku zaudējušais: 08.07.1994, rīkojums Nr. 241, Par Valsts Ludzas mežrūpniecības saimniecības pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 08.07.1994, rīkojums Nr. 242, Par Valsts Rīgas dīzeļbūves rūpnīcas pārveidošanu akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 07.07.1994, rīkojums Nr. 238, Par valsts uzņēmuma "Rīgas tekstils" reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 07.07.1994, rīkojums Nr. 239, Par valsts firmas "Biolar" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 07.07.1994, rīkojums Nr. 269, Par valsts uzņēmuma Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga" pārveidošanu akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 07.07.1994, pavēle Nr. 232, Par "Nolikumu par labības ražošanas reģionālās izlīdzināšanas fonda izveidi un izmantošanu"
Spēku zaudējušais: 05.07.1994, pavēle Nr. 236, Par zemes nodrošināšanu zinātniskās pētniecības un mācību vajadzībām
Spēku zaudējušais: 04.07.1994, rīkojums Nr. 228, Par Latvijas valsts zinātniski tehniskās un komerciālās firmas "Gauja" reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 01.07.1994, rīkojums, Par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu darījumiem ar privatizācijas sertifikātiem kredītiestādēm
Spēku zaudējušais: 29.06.1994, rīkojums Nr. 150, Par vīngliemežu eksportu
Spēku zaudējušais: 28.06.1994, pavēle Nr. 230, Par papildinājumiem ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 1994.gada 3.marta 94.pavēli apstiprinātajā...
Spēku zaudējušais: 21.06.1994, pavēle Nr. 225, Par līgumu slēgšanu
Spēku zaudējušais: 17.06.1994, rīkojums Nr. 265, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 17.06.1994, rīkojums Nr. 266, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 06.06.1994, rīkojums Nr. 261, Par siltuma enerģijas norēķina uzskaites mēraparātu metroloģiskās pārbaudes, remonta, apkalpošanas,...
Spēku zaudējušais: 06.06.1994, rīkojums Nr. 262, Par darba grupas, kas sagatavo sarunas starp Latvijas Valdību un Krievijas Federācijas Valdību, izveidošanu
Spēku zaudējušais: 06.06.1994, rīkojums Nr. 263, Par ēkām Kr.Valdemāra ielā, 31
Spēku zaudējušais: 02.06.1994, rīkojums Nr. 259, Par valsts īpašuma privatizācijas komisiju darbības pārraudzības nodošanu privatizācijas aģentūrai
Spēku zaudējušais: 02.06.1994, rīkojums Nr. 260, Par pavēles atcelšanu
Spēku zaudējušais: 25.05.1994, rīkojums Nr. 254, Par Skrundas radiolokatora jaunu korpusu demontāžas konkursa izvērtēšanas komisiju
Spēku zaudējušais: 25.05.1994, pavēle Nr. 201, Par LVZZPI institūta "AGRA" izmēģinājumu saimniecības izveidošanu
Spēku zaudējušais: 25.05.1994, pavēle Nr. 202, Par olu marķēšanu
Spēku zaudējušais: 24.05.1994, pavēle Nr. 199, Par Rīgas lauksaimniecības skolas reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 24.05.1994, rīkojums Nr. 174, Par valsts institūta "Siltumelektroprojekts" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 24.05.1994, rīkojums Nr. 176, Par valsts rūpnīcas "Ellar" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Ellar"
Spēku zaudējušais: 24.05.1994, rīkojums Nr. 177, Par Rēzeknes valsts 6.autotransporta uzņēmuma pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Rēzeknes transserviss"
Spēku zaudējušais: 24.05.1994, rīkojums Nr. 178, Par Daugavpils valsts autotransporta uzņēmuma Nr.2 pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Dautransserviss"
Spēku zaudējušais: 23.05.1994, rīkojums Nr. 165, Par Latvijas valsts dzelzsceļtransporta uzņēmuma "Dzelzsceļtransports" pārveidošanu valsts akciju...
Spēku zaudējušais: 23.05.1994, rīkojums Nr. 167, Par valsts firmas "GAMMA" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "GAMMA"
Spēku zaudējušais: 23.05.1994, rīkojums Nr. 168, Par Valsts Ogres mežrūpniecības saimniecības pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 23.05.1994, rīkojums Nr. 170, Par Jūrmalas grāmatu tirdzniecības valsts uzņēmuma pārveidošanu valsts statūtsabiedrībā
Spēku zaudējušais: 23.05.1994, rīkojums Nr. 171, Par Dobeles, Krāslavas, Madonas un Preiļu grāmatu tirdzniecības valsts uzņēmumu pārveidošanu valsts...
Spēku zaudējušais: 23.05.1994, rīkojums Nr. 173, Par Valsts autotransporta uzņēmuma pārveidošanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
Spēku zaudējušais: 16.05.1994, rīkojums Nr. 158, Par mobilizācijas uzdevuma atcelšanu firmai "Baltija" un mobilizācijas rezervju izmantošanu
Spēku zaudējušais: 16.05.1994, rīkojums Nr. 159, Par Valsts mehanizācijas un automatizācijas projektu - konstruktoru uzņēmuma "ITMA" pārveidošanu valsts...
Spēku zaudējušais: 16.05.1994, pavēle Nr. 192, Par atļauju augu šķirņu sēklas materiāla sertifikācijai un tirdzniecībai ar to
Spēku zaudējušais: 12.05.1994, rīkojums Nr. 82, Par valsts pilnvarniekiem valsts a/s Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga"
Spēku zaudējušais: 12.05.1994, rīkojums Nr. 155, Par specializētā remontu un celtniecības valsts uzņēmuma "Mārupe" pārveidošanu akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 12.05.1994, rīkojums Nr. 156, Par Jelgavas specializētā pārvietojamā mehanizētā valsts uzņēmuma "Kolektors" pārveidošanu valsts akciju...
Spēku zaudējušais: 11.05.1994, nolikums, Nolikums par veterinārmedicīniskās prakses licenču saņemšanas un atņemšanas kārtību
Spēku zaudējušais: 10.05.1994, pavēle Nr. 185, Par vasarāju sēklas iedalīšanu plūdu piemeklētajiem rajoniem
Spēku zaudējušais: 09.05.1994, rīkojums Nr. 152, Par FM 22.02.94. rīkojuma nr.51 atzīšanu par spēku zaudējušu
Spēku zaudējušais: 06.05.1994, rīkojums Nr. 150, Par Latvijas valsts ražošanas komercfirmas "Latvijas tara" pārveidošanu
Spēku zaudējušais: 04.05.1994, rīkojums Nr. 146, Par valsts nomas uzņēmuma "Rīgas elektromehāniskā rūpnīca" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Rīgas...
Spēku zaudējušais: 04.05.1994, rīkojums Nr. 147, Par valsts kurināmā apgādes uzņēmuma "Latgale" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Latgales kurināmais"
Spēku zaudējušais: 04.05.1994, rīkojums Nr. 239, Par tendera Nr.17 atklāšanas un novērtēšanas komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 04.05.1994, rīkojums Nr. 240, Par tendera Nr.11 atklāšanas un novērtēšanas komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 02.05.1994, rīkojums Nr. 236, Par tendera Nr.43 novērtēšanas komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 29.04.1994, rīkojums Nr. 139, Par valsts uzņēmuma "Būvmehanizācija" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Būvmehanizācija"
Spēku zaudējušais: 29.04.1994, rīkojums Nr. 140, Par valsts firmas "Zemgales celtnieks" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Zemgales celtnieks"
Spēku zaudējušais: 29.04.1994, rīkojums Nr. 141, Par Latvijas valsts elektrotehniskās un mašīnbūves produkcijas tirdzniecības un starpniecības firmas "LEMF"...
Spēku zaudējušais: 27.04.1994, rīkojums Nr. 138, Par Rīgas valsts mehanizēto darbu uzņēmuma pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Kurzemes mehanizators"
Spēku zaudējušais: 27.04.1994, rīkojums, Par kārtību, kādā iesienamas un apliecināmas aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu saraksti
Spēku zaudējušais: 22.04.1994, rīkojums Nr. 231, Par pastāvīgi darbojošos komisiju
Spēku zaudējušais: 22.04.1994, pavēle Nr. 158, Par zinātnisko un mācību saimniecībām nepieciešamo zemes platību nodrošināšanu
Spēku zaudējušais: 21.04.1994, rīkojums Nr. 228, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 21.04.1994, rīkojums Nr. 129, Par spēku zaudējušiem Finansu ministrijas normatīvajiem aktiem
Spēku zaudējušais: 19.04.1994, rīkojums Nr. 127, Par valsts akciju sabiedrības VEF reorganizāciju
Spēku zaudējušais: 18.04.1994, rīkojums Nr. 223, Par valsts bezpeļņas akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" direktoriem - valdes locekļiem
Spēku zaudējušais: 15.04.1994, rīkojums Nr. 218, Par dzīvokļu privatizācijas likuma normatīvo dokumentu izstrādes darba grupas izveidi
Spēku zaudējušais: 15.04.1994, rīkojums Nr. 219, Par likumprojektu iesniegšanu Ministru kabinetā
Spēku zaudējušais: 15.04.1994, rīkojums Nr. 124, Par valsts uzņēmuma "Līgatnes papīrfabrika" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Līgatnes papīrfabrika"
Spēku zaudējušais: 15.04.1994, rīkojums Nr. 126, Par Latvijas valsts tirdzniecības uzņēmuma "Latvijas kultūrpreces" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā...
Spēku zaudējušais: 14.04.1994, rīkojums Nr. 216, Par enerģētikas sektora dokumentu sagatavošanu
Spēku zaudējušais: 13.04.1994, pavēle Nr. 141, Par gaļas un piena pārstrādes uzņēmumu un saldētavu finansiālā stāvokļa uzlabošanu
Spēku zaudējušais: 12.04.1994, rīkojums Nr. 217, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 12.04.1994, rīkojums Nr. 115, Par valsts uzņēmumu saimnieciskās darbības pārtraukšanu
Spēku zaudējušais: 12.04.1994, rīkojums Nr. 84, Par veterināro zāļu un zāļu saturošas dzīvnieku barības ievešanu Latvijas Republikā
Spēku zaudējušais: 12.04.1994, rīkojums Nr. 2, Par minimālā sortimenta medikamentu sarakstu Latvijas Republikā un ārstniecības līdzekļu, ko atļauts realizēt...
Spēku zaudējušais: 07.04.1994, pavēle Nr. 133, Par 1992.gada pavasara un rudens lauku darbu veikšanai saņemto kredītu dīzeļdegvielai norakstīšanu
Spēku zaudējušais: 30.03.1994, rīkojums Nr. 199, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 30.03.1994, rīkojums Nr. 99, Par valsts hidrometeoroloģisko rīku rūpnīcas "Prognoze" pārveidošanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu...
Spēku zaudējušais: 28.03.1994, rīkojums Nr. 197, "Par dzīvokļu privatizācijas likuma" un normatīvo aktu izstrādes metodikas darba grupas izveidi
Spēku zaudējušais: 28.03.1994, pavēle Nr. 123, Par meliorācijas speciālo mašīnu saglabāšanu valsts rezervē
Spēku zaudējušais: 25.03.1994, pavēle Nr. 120, Par operatīvās informācijas apstrādi cukura rūpniecībā
Spēku zaudējušais: 25.03.1994, pavēle Nr. 121, Par A/S "Vidzemes maiznīca" izveidošanu
Spēku zaudējušais: 24.03.1994, pavēle Nr. 119, Par 1992.gada pavasara un rudens lauku darbu veikšanai saņemto kredītu dīzeļdegvielai norakstīšanu
Spēku zaudējušais: 24.03.1994, paziņojums, Par gada pārskatu publicēšanu sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām
Spēku zaudējušais: 22.03.1994, rīkojums Nr. 89, Par valsts Rīgas rūpnīcas "Svaigums" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 18.03.1994, rīkojums Nr. 187, Par Latvijas Tautsaimniecības institūta 1993.gada pārskata un ziņojuma pārbaudi
Spēku zaudējušais: 18.03.1994, rīkojums Nr. 188, Par Latvijas Enerģētikas attīstības valsts uzņēmuma LEA likvidāciju
Spēku zaudējušais: 16.03.1994, noteikumi, Noteikumi vienreizējo atļauju saņemšanai LR nereģistrēto veterināro zāļu un zāļu vielu saturošas dzīvnieku barības...
Spēku zaudējušais: 14.03.1994, pavēle Nr. 105, Par deklarēto graudu iepirkšanu un labības pārstrādes uzņēmumu finansiālā stāvokļa uzlabošanu
Spēku zaudējušais: 14.03.1994, rīkojums Nr. 79, Par valsts a/s "Vulkāns" izveidošanu
Spēku zaudējušais: 11.03.1994, rīkojums Nr. 76, Par atļauju pirkt a/s "LA=PA" akcijas
Spēku zaudējušais: 11.03.1994, rīkojums Nr. 78, Par valsts ražošanas uzņēmuma "Ogre" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Ogre"
Spēku zaudējušais: 11.03.1994, rīkojums Nr. 152, Par darba līguma noslēgšanu
Spēku zaudējušais: 10.03.1994, rīkojums Nr. 74, Par dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas elementu - "Sievietes galvu ar vainadziņu" atjaunošanu
Spēku zaudējušais: 09.03.1994, vēstule Nr. 732, Par gada pārskatu publicēšanu
Spēku zaudējušais: 07.03.1994, rīkojums Nr. 67, Par Latvijas teritorijā esošā naftas vada un naftas produktu vada ekspluatāciju
Spēku zaudējušais: 04.03.1994, pavēle Nr. 96, Par kapitālieguldījumu finansēšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 1994.gadam
Spēku zaudējušais: 03.03.1994, pavēle Nr. 94, Par valsts subsīdiju fonda izlietošanu 1994.gadā augkopības un lopkopības nozares attīstībai
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 100, Par Jelgavas valsts materiāli tehniskās apgādes uzņēmuma likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 101, Par Tukuma rajona Siltumenerģētisko iekārtu remonta un regulēšanas valsts uzņēmuma likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 102, Par darba grupas izveidošanu dokumentu sagatavošanai no Latvijas puses Latvijas - Krievijas - Baltkrievijas...
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 103, Par valsts uzņēmuma "Poligrafserviss" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 104, Par valsts uzņēmuma "Būvserviss" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 105, Par valsts uzņēmuma "Energoremontprojekts" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 106, Par Liepājas valsts būvmateriālu un konstrukciju kombināta likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 107, Par valsts uzņēmuma "Būvnieks" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 108, Par valsts uzņēmuma "Latpresremonts" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 109, Par valsts uzņēmuma "Latvijas Reklāma" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums Nr. 110, Par valsts uzņēmuma "Lattekstils" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 02.03.1994, rīkojums, Par valsts uzņēmuma "Latgalantereja" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 01.03.1994, rīkojums Nr. 99, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 25.02.1994, pavēle Nr. 74, Par šķirnes liellopu, cūku, aitu un zirgu audzēšanas saimniecību noteikumu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 22.02.1994, rīkojums Nr. 90, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 22.02.1994, rīkojums Nr. 53, Par Valsts ražošanas un komplektācijas firmas "Būvresurss" privatizāciju
Spēku zaudējušais: 21.02.1994, rīkojums Nr. 80, Par medikamentu iepirkšanas tendera atklāšanas un novērtēšanas komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 18.02.1994, instrukcija, Par kārtību, kādā Valsts kases departaments pieņem komisijā nodokļu un nodevu maksājumus brīvi konvertējamā valūtā
Spēku zaudējušais: 15.02.1994, rīkojums Nr. 69, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 15.02.1994, rīkojums Nr. 75, Par piedalīšanos Baltijas valstu enerģētikas ministru apspriedē
Spēku zaudējušais: 14.02.1994, nolikums, Par Latvijas Republikas lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārraudzību
Spēku zaudējušais: 14.02.1994, rīkojums Nr. 46, Par valsts akciju sabiedrības "Porcelāns" izveidošanu
Spēku zaudējušais: 10.02.1994, rīkojums Nr. 26, Par izvedmuitu likmju piemērošanu valstīm, ar kurām Latvija ir noslēgusi Brīvās tirdzniecības līgumu
Spēku zaudējušais: 09.02.1994, pavēle Nr. 55, Par Ražošanas prognozēšanas un finansēšanas departamenta nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 08.02.1994, noteikumi, Noteikumi veterināro zāļu izplatīšanai
Spēku zaudējušais: 08.02.1994, rīkojums Nr. 64, Par "Ziņojuma par Latvijas tautsaimniecības attīstību" izstrādāšanu
Spēku zaudējušais: 08.02.1994, rīkojums Nr. 37, Par Ziemeļrietumu karaspēka grupas 305.bruņutanku īpašuma noliktavu un 1462.artilērijas bāzi
Spēku zaudējušais: 07.02.1994, rīkojums Nr. 34, Par valsts ādas apstrādes uzņēmuma "Kosmoss" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā
Spēku zaudējušais: 07.02.1994, rīkojums Nr. 35, Par Valsts Daugavpils ķīmiskās šķiedras uzņēmuma pārveidošanu Valsts akciju sabiedrībā "Dauteks"
Spēku zaudējušais: 07.02.1994, rīkojums Nr. 21, Par šaujamieroču, munīcijas, gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas, sprāgstvielu un radioaktīvo izotopu...
Spēku zaudējušais: 04.02.1994, rīkojums Nr. 60, Par līdzekļu piešķiršanu no privatizācijas fonda
Spēku zaudējušais: 01.02.1994, rīkojums Nr. 53, Par dokumentu uz zīmogu nodošanu, pamatojoties uz Valsts kontroles materiāliem
Spēku zaudējušais: 01.02.1994, pavēle Nr. 80, Par labības valsts rezerves pārtikas graudu un graudaugu šķirnes sēklu kvalitātes normatīviem
Spēku zaudējušais: 01.02.1994, rīkojums Nr. 13, Par valstu sarakstu, ar kurām Latvijas Republikai ir "Vislielākais labvēlības režīms"
Spēku zaudējušais: 31.01.1994, rīkojums Nr. 54, Par medikamentu iepirkšanas tendera atklāšanas un novērtēšanas komisiju
Spēku zaudējušais: 28.01.1994, paziņojums, Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem par apgādībā esošām personām
Spēku zaudējušais: 25.01.1994, rīkojums Nr. 47, Par neprivatizējamo valsts īpašuma objektu saraksta apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 21.01.1994, rīkojums Nr. 39, Par nekustamā īpašuma Borovkā apsaimniekošanu
Spēku zaudējušais: 20.01.1994, vēstule Nr. 193, Par paātrinātām amortizācijas atskaitījumu normām
Spēku zaudējušais: 19.01.1994, pavēle Nr. 26, Par Izglītības un zinātnes departamenta nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 14.01.1994, pavēle Nr. 21, Par Valsts tehniskās uzraudzības inspekciju
Spēku zaudējušais: 12.01.1994, pavēle Nr. 15, Par Ciltslietu nodaļas ar inspekcijas tiesībām nolikuma apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 12.01.1994, rīkojums Nr. 23, Par priekšlikumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu
Spēku zaudējušais: 10.01.1994, rīkojums Nr. 10, Par izmaiņām ar 11.02.93. pavēli Nr.33 apstiprinātajā valsts nomas uzņēmuma "Varonis" privatizācijas...
Spēku zaudējušais: 07.01.1994, rīkojums Nr. 3, Par Ekonomikas ministrijā iesniedzamiem privatizācijas komisiju dokumentiem
Spēku zaudējušais: 07.01.1994, nolikums, Nolikums par licencēšanas kārtību veterināro zāļu ražošanai un izplatīšanai
Spēku zaudējušais: 30.12.1993, pavēle Nr. 185, Par gaļas pārstrādes uzņēmumos pielietojamām dabisko zudumu normām
Spēku zaudējušais: 28.12.1993, pavēle Nr. 182, Par agroservisa uzņēmumu privatizācijas projektu izskatīšanas kārtību un kontroli
Spēku zaudējušais: 22.12.1993, pavēle Nr. 167, Par Valsts akciju sabiedrībām
Spēku zaudējušais: 15.12.1993, rīkojums Nr. 214, Par Latvijas - Šveices kopuzņēmuma SIA "Latvpotiks" likvidāciju
Spēku zaudējušais: 14.12.1993, rīkojums Nr. 210, Par Rēzeknes slaukšanas iekārtu rūpnīcas pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Rēzeknes slaukšanas iekārtu...
Spēku zaudējušais: 10.12.1993, pavēle Nr. 144, Par lauksaimniecības produkcijas pārstrādes valsts uzņēmumu parādiem produkcijas piegādātājiem
Spēku zaudējušais: 07.12.1993, pavēle Nr. 134, Par iemaksām
Spēku zaudējušais: 03.12.1993, rīkojums Nr. 200, Par 49. tanku remonta rūpnīcu
Spēku zaudējušais: 29.11.1993, pavēle Nr. 128, Par Valsts labības inspekcijas dokumentu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 17.11.1993, pavēle Nr. 109, Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem kārtību
Spēku zaudējušais: 10.11.1993, rīkojums Nr. 177, Par 49.tanku remonta rūpnīcu
Spēku zaudējušais: 09.11.1993, rīkojums Nr. 175, Par akciju sabiedrības "Rigonda-Serviss" nomātā valsts īpašuma nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Rīgas...
Spēku zaudējušais: 27.10.1993, pavēle Nr. 78, Par valsts uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās un valsts īpašuma pārvaldīšanu
Spēku zaudējušais: 27.10.1993, pavēle Nr. 79, Par maizes ražošanas valsts uzņēmumu sagatavošanu privatizācijai
Spēku zaudējušais: 11.10.1993, rīkojums Nr. 51, Par samaksu par siltumenerģiju nacionālajām sporta bāzēm
Spēku zaudējušais: 24.09.1993, pavēle Nr. 49, Par valsts labības produktu valsts uzņēmumu sagatavošanu privatizācijai
Spēku zaudējušais: 24.09.1993, lēmums Nr. 49, Par valsts labības produktu valsts uzņēmumu sagatavošanu privatizācijai
Spēku zaudējušais: 22.09.1993, pavēle Nr. 47, Par Valsts labības inspekciju
Spēku zaudējušais: 17.09.1993, pavēle Nr. 43, Par iekšējā tirgus aizsardzības noteikumiem
Spēku zaudējušais: 17.09.1993, rīkojums Nr. 125, Par valsts uzņēmuma "Rīgas radio rūpnīca" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā "Rīgas radio rūpnīca"
Spēku zaudējušais: 14.09.1993, pavēle Nr. 110, Par Latvijas Republikas Ministru Padomes 15.07.93. lēmuma Nr.392 izpildes nodrošināšanu
Spēku zaudējušais: 01.09.1993, pavēle Nr. 25, Par Zemkopības ministrijas struktūru
Spēku zaudējušais: 25.08.1993, rīkojums Nr. 108, Par Rūpniecības un enerģētikas ministrijas 1993.gada 17.jūnija pavēles Nr.165 un 1993.gada 5.jūlija pavēles...
Spēku zaudējušais: 19.08.1993, nolikums, Nolikums par labības tirdzniecību Latvijas Republikā
Spēku zaudējušais: 16.08.1993, pavēle Nr. 16, Par kārtības noteikšanu 1993.gada ražas pārtikas graudu iepirkšanai un graudu tirgus iedzīvināšanai
Spēku zaudējušais: 30.07.1993, pavēle Nr. 87, Par Latvijas būvnormatīva "Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai" LBN 210 apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 05.07.1993, pavēle Nr. 76, Par būvnormatīvu apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 15.06.1993, vēstule Nr. 648, Par pāreju uz latu
Spēku zaudējušais: 04.05.1993, pavēle Nr. 90, Par materiālo palīdzību asins un asins sastāvdaļu donoriem
Spēku zaudējušais: 03.05.1993, pavēle Nr. 50, Par Latvijas būvnormatīva "Instrukcija ģimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai", LBN 209 apstiprināšanu
Spēku zaudējušais: 21.04.1993, pavēle Nr. 205, Par traktortehnikas reģistrāciju
Spēku zaudējušais: 02.04.1993, pavēle Nr. 154, Par kapitālieguldījumu finansēšanai paredzēto Valsts budžeta līdzekļu sadali 1993.gadam
Spēku zaudējušais: 31.03.1993, pavēle Nr. 147, Par rajona lauksaimniecības departamentu
Spēku zaudējušais: 18.03.1993, pavēle Nr. 129, Par kontroli lauksaimniecības statūtsabiedrību privatizācijā
Spēku zaudējušais: 08.03.1993, norādījums Nr. 261, Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu
Spēku zaudējušais: 22.02.1993, norādījums Nr. 188, Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu lauksaimniecības uzņēmumos
Spēku zaudējušais: 17.02.1993, pavēle Nr. 33, Par savstarpējiem norēķiniem par saņemto dabas gāzi un elektroenerģiju
Spēku zaudējušais: 03.02.1993, pavēle Nr. 26, Par konvertējamās valūtas apgrozījumu
Spēku zaudējušais: 18.01.1993, pavēle Nr. 12, Par Valsts veterināro departamentu
Spēku zaudējušais: 07.10.1992, vēstule Nr. 801, Par bilances posteņu pārcenošanu pēc nekonvertējamo valūtu kursiem
Spēku zaudējušais: 21.07.1992, pavēle Nr. 71, Par starpvaldību un starpresoru līgumu par starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar...
Spēku zaudējušais: 06.07.1992, lēmums Nr. 2, Par Latvijas rubļa kā vienīgā obligāti pieņemamā maksāšanas līdzekļa noteikšanu Latvijas Republikā
Spēku zaudējušais: 26.05.1992, instrukcija Nr. 48, Par Latvijas Republikas Valsts krājbankas pakalpojumu tarifiem
Spēku zaudējušais: 28.04.1992, pavēle Nr. 75, Par kuģošanas noteikumiem Latvijas Republikas iekšējos ūdensceļos
Spēku zaudējušais: 10.04.1992, instrukcija Nr. 243, Kārtība, kādā valsts budžetā izdarāmi atskaitījumi par valsts kapitāla izmantošanu
Spēku zaudējušais: 06.04.1992, instrukcija Nr. 52, Kārtība darba samaksas aprēķināšanā sakarā ar minimālās mēnešalgas (amatalgas) izmaiņām un pabalstu...
Spēku zaudējušais: 11.03.1992, vēstule Nr. 145, Par bilances posteņu pārcenošanu
Spēku zaudējušais: 21.01.1992, instrukcija Nr. 25, Par pamatlīdzekļu pārcenošanu
Spēku zaudējušais: 29.11.1991, pavēle Nr. 50, Par Ēku ekspluatācijas uzņēmuma statūtiem
Spēku zaudējušais: 06.02.1991, pavēle Nr. 11, Par autobusu maršrutu klasifikāciju
Spēku zaudējušais: 30.01.1991, instrukcija Nr. 403, Par īpašuma novērtēšanas ekspertu sarakstu, akciju sabiedrības pieņemamās mantas vai pārņemamā uzņēmuma...
Spēku zaudējušais: 30.01.1991, instrukcija Nr. 404, Par akciju sabiedrības vērtēšanas komisijas iecelšanu un tās darbību (Latvijas Republikas Augstākās...
Spēku zaudējušais: 27.12.1963, kodekss, Latvijas civilprocesa kodekss
Saistītais: 25.10.2001, likums, Administratīvā procesa likums
Saistītais: 14.10.1998, likums, Civilprocesa likums
Saistītais: 07.12.1984, kodekss, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss
  LP1072_0/Lp8
   
  11.05.2005 Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā
  LP0567_0/Lp8
   
  23.01.2004 Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā
  LP0308_0/Lp8
   
  27.06.2003 Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā
  LP1260_0/Lp7
   
  28.06.2002 Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums

  Nav pieejas atsauces pievienošanai!

  Ieeja tikai autorizētiem lietotājiem.
  Lai varētu izpildīt šo darbību, izmantojiet abonentu autorizāciju.