NAIS portāla lietotājam aizliegts:

  1. Bojāt NAIS portālu, pārveidot vai kopēt sistēmas datus vai visu sistēmu; izplatīt, reproducēt vai izmantot sistēmas datus komerciālos nolūkos;
  2. Izplatīt, publicēt vai nodot trešajām personām no NAIS portāla iegūto informāciju vai piedalīties tās izplatīšanā, nodošanā trešajām personām, ja šīm darbībām ir komerciāls nolūks vai mērķis;
  3. No NAIS portāla iegūto informāciju publicēt vai izmantot jaunu datu apstrādes sistēmu izveidē, kā arī esošu sistēmu papildināšanā (t.sk. ievietot publiskās vai iekšējās mājas lapās).

Noteikumu 3. punktā noteiktais NAIS portāla datu izmantošanas aizliegums neattiecas uz gadījumiem, ja reģistrēti NAIS portāla abonenti saņēmuši NAIS autortiesību īpašnieka rakstisku atļauju