Problēma

Somijas Augstākā tiesa nesen publicēja precedentu, kuram, mūsuprāt, būs tālejoša ietekme uz PVN piemērošanu galvenā biroja/filiāles darījumiem, it sevišķi finanšu pakalpojumu sektorā. Lai gan šī interpretācija attiecas tikai uz Somiju, līdzīga nostāja ir pieņemta arī Zviedrijā. Turklāt, šis scenārijs gaida spriedumu Eiropas Justīcijas Tiesā (EJT), kura iznākums noteiks finanšu pakalpojumu sektora turpmākās darbības apstākļus visā Eiropā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atskaites

Problēma

2005. gadā, salīdzinot ar 2004. gadu, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likumdošana nav mainījusies. Tomēr tā kā tuvojas 1. februāris datums, kad ir iesniedzami NĪN pārskati un deklarācijas, vēlamies informēt nodokļu maksātājus par sekojošo:

  • kurām personām atskaites ir jāiesniedz;
  • atskaišu iesniegšanas termiņi;
  • maksājumu veikšanas termiņi;
  • citi pienākumi kā NĪN maksātājiem.

Likumdošanas izmaiņas, kas jāņem vērā aizpildot paziņojumu par algas nodokli

Pieņemts

Gadam beidzoties, darba devējam ir jāsagatavo paziņojumi par darba attiecību pastāvēšanas periodā darbiniekiem samaksāto algas nodokli. Vēlākais 1.februārī šis paziņojums iesniedzams Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (VID), kā arī viens eksemplārs izsniedzams darbiniekiem.

Šīsdienas rakstā īsumā par to, kā pareizi aizpildīt paziņojumu par algas nodokli, ievērojot nodokļu likumdošanā notikušās izmaiņas 2004. gadā.

PVN likuma grozījumi

Pieņemts

Pagājušajā reizē īsziņās mēs apskatījām grozījumus PVN likumā, attiecībā uz izmaiņām terminu definīcijās, PVN piemērošanu preču ievešanai pārstrādei, ārvalstu uzņēmumu atbrīvošanu no reģistrācijas PVN reģistrā un jaunām soda sankcijām. Šodien pievērsīsim uzmanību izmaiņām attiecībā uz darījuma brīdi, nodokļa rēķina rekvizītiem, kā arī darījuma ekonomisko vērtību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code