Pieņemts

Šī gada 22. aprīlī Saeima pieņēmusi plašus grozījumus Darba likumā. Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, kura jāveic ne vēlāk kā 21 dienas laikā pēc likuma pieņemšanas Saeimā. Grozījumi ietver izmaiņas sekojošos jautājumos:

  • diskriminācijas regulējums;
  • darba tiesisko attiecību izbeigšanas iespējas;
  • virsstundas un darbs nedēļas atpūtas laikā;
  • atvaļinājumu un pārtraukumu regulējums;
  • invalīdu nodarbinātība.

Eiropas Savienības likumdošanas hierarhija

Pieņemts

Šis raksts sagatavots, lai palīdzētu lasītājiem labāk saprast, kāpēc Latvijai ir jāievēro Eiropas Savienības likumdošana, kā tās normas mijiedarbojas ar mūsu pašu likumiem un kā nākotnē tas ietekmētu Latvijas sabiedrību, tai skaitā nodokļu piemērošanu Latvijā. Raksta mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu dažāda līmeņa ES likumdošanas aktos, to vietu ES normu hierarhijā, dažos vārdos par to, kā īsti strādā ES tiesību normas Eiropas savienības dalībvalstīs un kā tās iespaido komersantu un privātpersonu darbību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code