Pieņemts

2004. gada 27. novembrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.555 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Tajos precizētas nerezidentu DRN saistības par Latvijā ievesto preču iepakojumu un to nodošanu Latvijas darījumu partneriem, iepakojumu sertifikātu izsniegšanas kārtību, DRN par iepakojumu atmaksas kārtību, ja preces izvestas no Latvijas, un citiem svarīgiem jautājumiem.

Vai un kurā valstī maksāt sociālās iemaksas?

Problēma

Globalizācija ir ietekmējusi arī Latviju arvien lielāks skaits Latvijas uzņēmumu slēdz darba līgumus ar ārvalstniekiem, kuri veic savus darba pienākumus ārvalstīs. Šoreiz mūsu rakstā – par Latvijas darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas saistībām gadījumos, kad tas nodarbina Eiropas Savienības pilsoni, piemēram, lietuvieti citas Eiropas Savienības valsts, piemēram, Lietuvas, teritorijā. Vai Latvijas darba devējam ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas par šādu darba ņēmēju?

Par drošības naudas aprēķinu

Pieņemts

Importētāji zina, ka par importētajām precēm tiek aprēķināta drošības nauda, ja deklarētā preču muitas vērtība ir zemāka par muitas iestāžu rīcībā esošo informāciju jeb tā saukto vidējo cenu. Drošības nauda ir muitas maksājumi (muitas nodoklis, akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis), kuri tiek aprēķināti no starpības starp importētāja deklarēto preču vērtību un vidējām cenām. Tomēr tas nav vienīgais gadījums, kad būtu iekasējama drošības nauda. Sīkāka informācija mūsu rakstā.

PVN likuma grozījumi

Pieņemts

2004. g. 14. septembra un 19. oktobra īsziņās jau rakstījām par plānotajiem grozījumiem PVN likumā, kas ir stājušies spēkā ar 2005. gada 1. janvāri. Šodienas raksta mērķis ir norādīt uz tām likumā veiktajām izmaiņām:

1) kuru mērķis ir bijis saskaņot Latvijas PVN likuma normas ar ES PVN likumdošanu (diemžēl nav ņemts vērā, ka izpratne par 6 direktīvā ierakstītajām normām ir mainījusies gadu laikā un daudzas no ES valstīm tās netulko tādā veidā kā patreiz Latvija);

2) atbrīvot ārvalstu uzņēmumus no nevajadzīgas PVN reģistrācijas Latvijā;

3) paplašināt pašaplikšanos par darījumiem, par kuriem tiek atbrīvoti no reģistrācijas ārvalstu uzņēmumi;

4) atvieglot/diferencēt soda naudas piemērošanas režīmu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code