Īsumā par meklēšanu nosaukumos

Lai sekmīgi sameklētu interesējošos tiesību aktus pēc nosaukuma, jāievēro vairāki noteikumi:

 • nerakstiet vārdiem galotnes;
 • ja precīzi neziniet vārdu secību, lieciet komatus starp vārdiem (atstarpju vietā);
 • necentieties sākt rakstīt meklējamo nosaukumu no sākuma, bet sāciet ar būtiskiem vārdiem un jums talkā nāks “suflieris”;
 • meklēšanā neizmantojiet vispārējus vārdus, kas atrodami daudzos nosaukumos: valsts, dienests, grozījumi, par u.c.;
 • nerakstiet nosaukumā dokumenta veidus (likums, noteikumi, rīkojums u.c.) vai numurus un datumus, tam domāta Izvērstā meklēšana.

Plašāk par meklēšanu nosaukumos un tekstā

Atcerieties, ka Jums vienmēr palīdzēs asistents jeb suflieris, kas pēc uzdotā fragmenta piedāvās dokumentu nosaukumus vai frāzes, vai arī vārdus!

Ieteikumi un noteikumi (paši svarīgākie):

 • nav jānorāda pilns vārds (vienalga vai tas ir atsevišķs vārds vai ietilpst frāzē) – pietiek norādīt tikai vārdu sākumus;
  piemēram, lai sameklētu ceļu satiksmes likumu, pietiek nosaukuma laukā ievadīt c s l
 • jāuzdod vismaz 3 burti (zīmes);
 • var uzdot vienu vai vairākus vārdus vai to sākumdaļas ( par atdalītāju izmanto komatu );
 • var uzdot vienu vai vairākas frāzes ( atdalītājs – komats );
 • var uzdot vārdu un frāžu kombinācijas ( atdalītājs – komats );
 • var uzdot vairākus vārdus (to sākumus) un vairākas frāzes, kā arī to kombinācijas ( atdalītājs – komats );
 • frāzē vārdu secība ir svarīga, bet, uzdodot atsevišķus, vārdus secībai nav nozīmes – vienalga pārbauda, vai visi uzdotie vārdi ir tekstā (virsrakstā);
 • lauku “Nosaukums satur” un “Teksts satur” saturs nevar sākties ar komatu vai aizstājējzīmēm.

Citi noderīgi padomi:

 • uzdodot meklēšanas nosacījumus normatīvo aktu nosaukumos (tekstos), var izmantot arī izslēgšanu, t.i., no rezultāta kopas tiks izslēgti tie dokumenti, kas saturēs ar zīmi ”-” atzīmēto vārdu vai frāzi;
  piemēram, ja nepieciešams atlasīt dokumentus par auditiem, bet nav nepieciešami dokumenti par auditoriem vai auditorijām, jāuzdod audit, -auditor
 • tā kā palīdz asistents – suflieris, nosaukums nav jāuzdod no sākuma, bet ar būtisku (specifisku) vārdu (vai tā daļu).

Piemēram, lai ātrāk ar asistenta palīdzību sameklētu likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, ieteicams nosaukuma laukā ievadi sākt ar matern

Tiesvedību monitorings

Īsumā par Tiesvedību monotoringu

Tiesvedību monitorings piedāvā sekot tiesvedību gaitai vienai vai vairākām lietām. Informācija tiek iegūta no Latvijas tiesu portāla tiesas.lv. Lai izvēlētos lietu, kurai sekot, ir jāievada tiesas piešķirtais lietas numurs.

Piedāvātās iespējas:

 • Iespēja sekot tiesvedības gaitai konkrētās civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
 • Brīdī, kad uzsākta sekošana, tiek fiksēta aktuālā informācija par lietas gaitu. Kamēr sekošana lietai netiek pārtraukta, visas lietas gaitā notikušās
 • Izmaiņas tiek uzkrātas un tās iespējams atsekot un salīdzināt ar iepriekšējo informāciju par lietas gaitu
 • Jaunākās izmaiņas ir viegli pamanāmas, jo tiek iekrāsotas
 • Lietu skaits, kurām sekot, ir neierobežots
 • Lietām var pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietu secību var kārtot pēc dažādiem kritērijiem: termiņa, tiesas sēžu datuma, lietas nosaukuma

Lietotājiem pieejamās darbības un pakalpojumi:

 • Saņemt ziņas par jaunumiem uz epastu, var pievienot papildus e-pastu, uz kuru saņemt ziņojumus par izmaiņām tiesvedības gaitā
 • Veikt, labot piezīmes izvēlētajā lietā
 • Pievienot savu lietas nosaukumu (atslēgvārdus)
 • Lietas informācijai var pievienot savus procesuālos termiņus, uzdodot nosaukumu un datumu. Kad tuvojas datums, termiņš parādās sadaļā “Atgādinājumi”

Teksts no attēla

Teksts no attēla ļauj viegli iegūt rediģējamu tekstu no attēliem, kuros ir teksts un to tālāk izmantot jaunu dokumentu radīšanai.

Attēli var būt saglabāti datnēs (pieļaujamie tipi JPG,GIF,PNG,BMP) vai ekrānšāviņa veidā (šādu paņēmienu, piemēram, izmanto PDF failiem).

Funkcija nav paredzēta izmantošanai mobilajās ierīcēs.

Teksta atpazīšanai tiek izmantota FineReader programmatūra, kas atpazīst teksta daļas attēlā un pārvērš to rediģējamā dokumentā. Programmatūra nodrošina atbalstu līdz pat 190 valodām!

Teksta no attēla iegūšanai veicami sekojoši soļi:

 1. Ievietojiet attēlu logā
 2. Iezīmējiet tekstu, turot peles kreiso taustiņu
 3. Nospiediet pogu “Atpazīt tekstu”
 4. Iegūto tekstu vēlreiz iezīmējiet un pārkopējiet pārnešanai savā teksta dokumentā