Pieņemts

Tuvojas 1. aprīlis – iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš tām fiziskajām personām, kurām deklarācijas iesniegšana ir obligāta. Ja, savukārt, vēlaties atgūt pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem 2003. gadā, deklarāciju varat iesniegt arī pēc 1. aprīļa. Šīsdienas rakstā – par aktuāliem jautājumiem 2003. gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas sakarā.

ES struktūrfondi un to izmantošanas iespējas

Pieņemts

ES struktūrfondu mērķis ir panākt dažādu Eiropas reģionu sociāli ekonomiskās attīstības līmeņu izlīdzināšanu un veicināt reģionu konkurētspēju Eiropas un globālā mērogā. Pirmajā periodā (2004-2006) projektu īstenošanai Latvijā ir pieejami aptuveni 856 miljoni EUR, no kuriem 625.5 miljoni būtu ES līdzekļi, bet 230.5 – ar Latvijas līdzfinansējumu. Šajā rakstā informēsim par finansējuma saņemšanas iespējām, projektu veidiem un izpildāmajām prasībām, lai saņemtu finansējumu.

Muitas noliktavu turēšanas atļauju pārreģistrācija

Pieņemts

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā spēku zaudēs Latvijas normatīvie akti, kas pašlaik nosaka muitas noliktavu darbību (Muitas likums un Ministru Kabineta 2003. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 51 Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra – ievešana muitas noliktavā). To vietā muitas noliktavu darbību Latvijā regulēs Eiropas Savienības Muitas kodekss (EEK Nr. 2913/92) un tā ieviešanas noteikumi (EEK Nr.2454/93), kas Latvijas uzņēmumiem pēc 1. maija būs tiešā veidā saistoši. Lai muitas noliktava varētu darboties saskaņā ar vienoto ES Muitas kodeksu, muitas noliktavas turētājam ir jāiegūst jauna atļauja muitas noliktavas darbībai ES. Valsts ieņēmumu dienests ir informējis, ka esošo muitas noliktavu turētājiem ir jāiesniedz pieteikums par muitas noliktavu turēšanas atļauju pārreģistrāciju līdz 2004. gada 19. martam. Plašāks raksts pieejams mūsu abonentiem.

Kā saņemt uzturēšanās atļauju ar minimālu kavēšanos

Problēma

imigrācijas dienesta attieksme šobrīd ir īpaši stūrgalvīga un agresīva, uz daudzām stundām atraujot uzņēmējus no darba pienākumu pildīšanas šķietami sīkumainā un stresainā dokumentu vākšanā un paskaidrojumu rakstīšanā. kas tad īstenībā notiek un ko ārvalstniekam iesākt, lai nesarežģītu šo procedūru? Šajā rakstā sniedzam dažus praktiskus ieteikumus, kā padarīt Jūsu sadarbību ar imigrācijas dienestu ātrāku un patīkamāku.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code