Pieņemts

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir apstiprinājusi statistisko pārskatu ievedumiem un izvedumiem – Intrastat formas un norādījumus, kā tās jāaizpilda. Šīs formas ir nepieciešamas, lai iegūtu statistikas datus par tirdzniecību ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Intrastat pārskatu obligāto ieviešanu Latvijā nosaka ES regula Nr.3330/91, pārskatu administrēšana ir deleģēta CSP. Intrastat sistēma stāsies spēkā šī gada 1. maijā, un pirmie pārskati uzņēmumiem par maija mēnesi būs jāiesniedz līdz 10. jūnijam attiecīgajā CSP teritoriālajā nodaļā.

Valdes locekļi – nerezidenti

Problēma

Daudzos Latvijas uzņēmumos ar ārvalstu kapitālu valdes (padomes) locekļi ir fiziskās personas – ārvalstnieki. Atkarībā no šo uzņēmumu darbības specifikas valdes locekļi savu funkciju veikšanai var izvēlēties uzturēties Latvijā pastāvīgi vai iebraukt Latvijā, lai, piemēram, piedalītos Valdes sēdēs. No 2004. gada 1. janvāra likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli spēkā ir jauna norma, kas piemērojama tiem Valdes locekļiem, kas Latvijā neuzturas pastāvīgi. Par to sīkāk šīsdienas rakstā.

Grozījumi likumā Par dabas resursu nodokli

Projekts

Ministru kabinetā ir iesniegts projekts grozījumiem likumā Par dabas resursu nodokli (DRN). Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā ar 2004. gada 1. maiju. Paredzēts izstrādāt arī jaunus Ministru Kabineta noteikumus, kas paskaidrotu likuma normu piemērošanu un aizstātu pašreiz spēkā esošos 2002.gada 18.jūnija noteikumus Nr.244 DRN aprēķināšana un maksāšanas kārtība. Jaunie noteikumi saskaņā ar DRN likuma pārejas noteikumiem stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code