Pieņemts

2004. gada 11. novembrī stājās spēkā jaunie VID metodiskie norādījumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanu, kas ir piemērojami ar 2004. taksācijas gadu. Pamatā jaunie norādījumi daudz neatšķiras no vecajiem, un tajos tāpat kā vecajos ir nevajadzīgi citēts likumā un MK noteikumos rakstītais. Tomēr jaunajos norādījumos ir iekļauti daži jauni piemēri un skaidrota UIN deklarācijas pielikumu aizpildīšana, kā arī veikti redakcionāli labojumi, piemēram, par piemērojamo UIN likmi maksājumiem uz beznodokļu un zemu nodokļu valstīm. Sīkāk par, mūsuprāt, svarīgākajiem jaunumiem lasiet šajā rakstā.

Par PVN piemērošanu izmaksu kompensācijām

Problēma

Liela daļa uzņēmumu samērā regulāri apmaksā dažādus izdevumus citu (saistīto) uzņēmumu vietā un pēc tam izraksta rēķinu par apmaksātajiem izdevumiem. Šajā rakstā lasiet par PVN piemērošanu vairākiem visbiežāk kompensēto izmaksu veidiem un praktiskām problēmām.

Par inventarizācijām un to rezultātu ietekmi uz nodokļiem

Problēma

Gada beigas ir laiks, kad daudzos uzņēmumos tiek veiktas inventarizācijas. Joprojām daudzu uzņēmumu darbinieki neuztver inventarizācijas nopietni, uzskatot tās par lieku slogu. Lielā mērā šādu attieksmi veicina uzņēmuma vadības formālā attieksme pret inventarizācijām un inventarizāciju veikšana pēdējās gada dienās. Šajā rakstā esam vērsuši uzņēmumu vadības uzmanību uz vairākiem ar inventarizāciju veikšanu saistītiem aspektiem – inventarizāciju rezultāti bieži vien ir noderīgas informācijas avots uzņēmuma vadībai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code