Pieņemts

Šī gada 19. aprīlī pieņemti Metodiskie norādījumi par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu. Jaunie norādījumi aizstās iepriekšējos norādījumus, kas bija spēkā līdz 2004. gada 1. maijam. Metodiskie norādījumi ietver sekojošos sadaļas:

  • PVN taksācijas perioda deklarācijas aizpildīšanas kārtība
  • Pārskata par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu, aizpildīšanas kārtība
  • Pārskata un labojumu pārskata par preču piegādēm Eiropas Kopienas teritorijā aizpildīšanas kārtība
  • PVN deklarācijas par taksācijas gadu aizpildīšanas kārtība.

ES personu reģistrācija Latvijas PVN reģistrā

Pieņemts

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ar 2004. gada 19. aprīļa rīkojumu Nr. 609 ir izsludinājis jaunu kārtību, kādā VID reģistrē citu Eiropas Savienības dalībvalstu personas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu reģistrā.

ES pilsoņu uzturēšanās Latvijā

Pieņemts

28. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Latvijā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi sākot ar šī gada 1. maiju. Šīsdienas rakstā – sīkāka informācija par jauno kārtību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code