Pieņemts

2004.gada 1.maijs ir diena, kad Latvijas likumdošanai ir jābūt pilnībā samērotai ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) likumdošanas normām. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ES normatīvo aktu prasību izpilde ir uzsākta – Saeima 11.martā 3. lasījumā pieņēma un Valsts prezidente 31.martā izsludināja likumu Grozījumi likumā Par PVN. Tā kā veiktie likuma grozījumi ietver būtiskas izmaiņas, tad tiks veikti grozījumi arī Ministru Kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos Nr.374 Likuma Par PVN normu piemērošanas kārtība, kā arī tiks izstrādāti arī VID metodiskie norādījumi par PVN piemērošanu. Jau 27.janvāra un 3.februāra Īsziņās aplūkojām galvenās izmaiņas, ko paredzēja PVN likuma grozījumu projekts, šodienas rakstā kopsavilkumā apskatīsim galvenās izmaiņas likumā.

Reprezentācijas izdevumi

Problēma

Savās pārbaudēs Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) izvērtē nodokļu maksātāju veiktos darījumus, vadoties pēc to ekonomiskās būtības, nevis tikai formas. Vai, nosaucot izdevumus par reprezentācijas izdevumiem, sastādot reprezentācijas aktus, palielinot apliekamo ienākumu par 40% no reprezentācijas izdevumiem, kā arī neatskaitot 40% no PVN par reprezentācijai iegādātajām precēm vai pakalpojumiem, grāmatvedis visu ir izdarījis pareizi? Atbilde var būt gan apstiprinoša, gan noliedzoša: viss ir atkarīgs no tā, vai izdevumi pēc būtības ir reprezentācijas izdevumi. Šajā rakstā – sīkāk par reprezentācijas izdevumiem.

Grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām

Pieņemts

Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām, kas stāsies spēkā 2004.gada 1.maijā. Grozījumi precizē pastāvīgās pārstāvniecības definīciju, nodokļu administrācijas pienākumus attiecībā uz ES uzliktajiem nodokļu maksājumiem, kā arī vienkāršotās likvidācijas piemērošanas kārtību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code