Pieņemts

Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis jaunus noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis (PVN) citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ar PVN apliekamām personām vai trešajās valstīs vai teritorijās reģistrētām ar PVN apliekamām personām. Jaunie MK noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz ES 8. (79/1072/EEK) un 13. (86/560/EEK) direktīvas prasībām. Noteikumi stājas spēkā ar 2004. gada 1.maiju.

Dabas resursu nodoklis pēc 2004. gada 1. maija

Pieņemts

Saeimā ir pieņēmusi grozījumus likumā Par dabas resursu nodokli (DRN) un grozījumus likumā Par pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas būtiski ietekmēs DRN maksāšanu un aprēķināšanu pēc 2004. gada 1.maija. Plašāk par izmaiņām lasiet mūsu šīsdienas rakstā.

Eiropas Kopienu Tiesa un nodokļu strīdi

Problēma

Līdz ar iestāšanos ES būtiska loma Latvijas tiesu sistēmā būs The Court of Justice of European Communities jeb Eiropas Kopienu Tiesai (EKT). Šajā rakstā mēs apskatīsim šīs tiesas saikni ar nodokļu tiesībām un Latvijas tiesās izskatāmajām lietām, kas saistītas ar nodokļu strīdiem.

Stingri noteikumi jaunajām ES dalībvalstīm

Problēma

Desmit jaunās dalībvalstis nesaņems nekādu atlaižu periodu. ES likumpārkāpēji tiks ātri saukti pie atbildības Eiropas Kopienu Tiesā. Atšķirībā no Spānijas un Portugāles, kuras iestājās ES 1986. gadā, desmit jaunajām valstīm, kuras pievienosies ES 1. maijā, netiks piešķirts nekāds medusmēnesis. Eiropas Komisija nekavējoties ķersies pie tiesu darbiem, lai panāktu ES likumdošanas normu ievērošanu par spīti jaunpienācēju problēmām sakarā ar 80 000 lappušu biezo ES likumkrājumu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code