Pieņemts

No 2004.gada 7.decembra ir spēkā grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Izmaiņas ir veiktas ne tikai attiecībā uz izmaksājamajām dienas naudas normām un kompensējamajiem izdevumiem, bet arī attiecībā uz komandējuma definīciju. Par svarīgākajiem grozījumiem lasiet šajā rakstā.

UIN atvieglojumi un gaidāmās izmaiņas

Problēma

Jau ilgu laiku Finanšu Ministrijas (FM) darba grupa ir strādājusi pie šobrīd spēkā esošo Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumu izvērtēšanas, lai rastu līdzsvaru starp atvieglojumu apmēru un UIN likmes samazinājumu. Šajā rakstā piedāvājam saviem abonentiem kopsavilkumu ar informāciju par pamatnostādnēm UIN sistēmas attīstībā un šobrīd pieejamiem UIN atvieglojumiem. Nākamajās īsziņās turpināsim ar FM darba grupas priekšlikumiem UIN likuma izmaiņām attiecībā uz nodokļa atvieglojumiem un Ministru Kabineta (MK) pieņemto lēmumu par grozījumiem, kas nepieciešami UIN likumā.

PVN preču pārstrādes pakalpojumiem

Problēma

PVN likums nosaka, ka ar kustamo lietu (īpašumu) saistītiem pakalpojumiem, t. sk. pārstrādes pakalpojumiem, piemērojamo nodokļa likmi nosaka, vadoties pēc pakalpojuma faktiskās sniegšanas vietas, t.i. vietas, kur tiek izpildītas pārstrādes darbības ar konkrēto kustamo mantu. Minētajam noteikumam ir vairāki izņēmumi, piemēram, atšķirīgu nodokļa likmju piemērošana atkarībā no pakalpojuma saņēmēja statusa.

Likuma normas attiecībā uz šo pakalpojumu veidu pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir mainītas un kļuvušas komplicētākas. Šajā rakstā esam izvērtējuši, kā atšķirīgās situācijās Latvijas PVN maksātājam pēc 2004. gada 1. maija būtu jāpiemēro nodoklis pārstrādes pakalpojumiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

code